Věda a výzkum

Ústav sacharidů a cereálií rozvíjí v celé oblasti své působnosti běžnou spolupráci (vývoj nových výrobků, inovace technologických a výrobních procesů; analýzy a hodnocení surovin, meziproduktů a výrobků; smluvní výzkum, vědecko-výzkumná aktivita, doplňková činnost, uplatnění absolventů, možnosti praxe a exkurze pro studenty) s podniky z oblasti cereální technologie (mlýny, pekárny, těstárny, výrobci snack foods a tyčinek a snídaňových směsí, expandovaných výrobků apod.), škrobárenství, výrobců čokolády a cukrovinek, cukrovarnictví a přidružených technologií, s výrobci a dodavateli nutričních preparátů a doplňků (identifikace polysacharidů a jejich derivátů v potravních doplňcích, ověření čistoty preparátů apod.).