Spolupráce

Náš ústav byl po celou dobu své dlouhé historie vždy těsně propojen s průmyslovou praxí. Náš výzkum je proto zaměřen především na ty oblasti, které mohou nacházet v průmyslu uplatnění a přinášet řešení v těch oblastech, které naši průmysloví partneři nemohou řešit bez pomoci a spolupráce s vědecko-výzkumnými pracovišti.