Konference

Ústav sacharidů a cereálií VŠCHT Praha za podpory České chemické společnosti pořádá mezinárodní konferenci Polysaccharides-Glycoscience (ICPG) zaměřenou na produkci, využití, charakterizaci a analýzu průmyslově významných polysacharidů a jejich derivátů s nutričním a zdravotním potenciálem.

V roce 2020 (4.–7.11.2020) se koná již 16. ročník této konference.