Konference

Ústav sacharidů a cereálií VŠCHT Praha za podpory České chemické společnosti pořádá mezinárodní konferenci Polysaccharides-Glycoscience (ICPG) zaměřenou na produkci, využití, charakterizaci a analýzu průmyslově významných polysacharidů a jejich derivátů s nutričním a zdravotním potenciálem.

International Conference on Polysaccharides and Glycoscience

Ve dnech 9. a 11. listopadu 2022 úspěšně proběhl již 18. ročník mezinárodní konference International Conference on Polysaccharides and Glycoscience (ICPG) pod záštitou České společnosti chemické a ve spolupráci s Ústavem sacharidů a cereálií, VŠCHT Praha.

Témata příspěvků byla zaměřena na izolaci, strukturní analýzu a biologické aktivity polysacharidů, na přípravu a využití polysacharidů a jejich derivátů v praxi a aplikaci jako bio-degradovatelné materiály.

Hlavní informace najdete na našem webu www.polysaccharides.csch.cz.

Těšíme se na setkání s Vámi na 19. konferenci ICPG, která proběhne na Novotného lávce v termínu 8.–10. listopadu 2023.