Konference

Ústav sacharidů a cereálií VŠCHT Praha za podpory České chemické společnosti pořádá mezinárodní konferenci Polysaccharides-Glycoscience (ICPG) zaměřenou na produkci, využití, charakterizaci a analýzu průmyslově významných polysacharidů a jejich derivátů s nutričním a zdravotním potenciálem.

International Conference on Polysaccharides and Glycoscience

Těšíme se na setkání s Vámi na 20. konferenci ICPG, která proběhne na Novotného lávce v termínu 13.–15. listopadu 2024.

Hlavní informace najdete na našem webu www.polysaccharides.csch.cz.