Úspora spotřeby energie při pečení chleba pomocí optimalizace teplotního režimu s využitím numerických modelů, korelací a umělé inteligence

Tento projekt je součástí „Programu na podporu aplikovaného výzkumu na období 2024–2032, ZEMĚ II“. Předmětem projektu podporovaného Ministerstvem zemědělství je:

  1. Optimalizace teplotních režimů pečení pro různé typy pecí: Hlavním cílem je optimalizovat teplotní režimy pečení při dosažení požadovaných organoleptických parametrů pekařských výrobků (včetně minimálního obsahu procesních kontaminantů). Toho by mělo být dosaženo při co nejnižší spotřebě tepla a tepelních ztrátách, včetně ztrát při chlazení výrobků.
  2. Vývoj univerzálního modelu a metodiky pro optimalizaci pečení: Na základě optimalizace teplotních režimů bude vytvořen model a metodika pro efektivní pečení chleba a pšenično-žitého pečiva, přizpůsobené pro praktické využití v pekárnách.
  3. Vývoj softwaru pro optimalizaci pečícího procesu: Cílem je vytvořit intuitivní, průmyslově ověřený software pro pekárny, který minimalizuje spotřebu energie a zvyšuje efektivitu a produktivitu.

Smlouva o poskytnutí podpory na řešení projektu výzkumu a vývoje Programu na podporu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2024-2032, ZEMĚ II Pečení chleba - Odborný seminář - VŠCHT - Ústav sacharidů a cereálií

V rámci projektu proběhl na VŠCHT úspěšný seminář Pečení chleba.
Více informací naleznete na LinkedIn zde.

VŠCHT – Ústav sacharidů a cereálií