Laboratoř potravinářských procesů a zařízení

Vedoucí laboratoře: Ing. Svatopluk Henke, PhD.

Řešitelský tým:

prof. Ing. Zdeněk Bubník, CSc.prof. Ing. Zdeněk Bubník, CSc.
VŠCHT Praha
zdenek.bubnik@vscht.cz
220 443 114
Web of Science ResearcherID: AAX-1319-2020
ORCID ID: 0000-0002-3787-3898
Scopus Author ID: 6602490400
doc. Ing. Evžen Šárka, CSc.doc. Ing. Evžen Šárka, CSc.
VŠCHT Praha
evzen.sarka@vscht.cz
220 443 115
ORCID ID: 0000-0002-0295-4997
Ing. Vladimír Pour, CSc.Ing. Vladimír Pour, CSc.
VŠCHT Praha
vladimir.pour@vscht.cz
220 443 111
Ing. Svatopluk Henke, PhD.Ing. Svatopluk Henke, PhD.
VŠCHT Praha
henkes@vscht.cz
220 443 111
Web of Science ResearcherID: B-1117-2019
ORCID ID: 0000-0001-9017-778X
Scopus Author ID: 8623020900
Google Scholar: odkaz
RIV vedidk: 1290916
Ing. Simona GillarováIng. Simona Gillarová, Ph.D.
VŠCHT Praha
simona.gillarova@vscht.cz
220 443 111
Web of Science ResearcherID: C-2692-2019
ORCID ID: 0000-0002-8790-1236
Scopus Author ID: 57203147742
Ing. Tomáš SvobodaIng. Tomáš Svoboda
VŠCHT Praha
svobodab@vscht.cz
220 443 111
Web of Science ResearcherID: ABC-2584-2020
ORCID ID: 0000-0002-1568-4252
Téma dizertační práce: Návrh nových technologií založených na kombinaci chromatografické a membránové separace pro izolaci vybraných složek z potravinářských nebo zemědělských produktů a meziproduktů

Přehled výzkumných aktivit laboratoře

Nové a perspektivní procesy; nanofiltrace; membránové filtrace a separace přírodních extraktů

 • Membránové separace organických kyselin, minerálních látek, cukrů a biologicky aktivních látek z fermentačních médií, ze syrovátky a dalších vedlejších produktů potravinářského průmyslu
 • Kontinuální preparativní chromatografie
 • Vysoký izostatický tlak
 • Extruze
 • Izolace biologicky aktivních látek
 • Vývoj nových potravin
 • Měření velikosti částic

Spolupráce

 • Spolupráce v rámci VŠCHT (mezifakultní spolupráce FCHT, FCHI, FTOP)
 • Fakulta informačních technologií FIT, ČVUT Praha
 • Fakulta elektrotechnická, ČVUT Praha
 • Fakulta strojní, ČVUT Praha
 • Fakulta stavební, ČVUT Praha
 • Centrum experimentální geotechniky, ČVUT Praha
 • Přírodovědecká fakulta UK Praha
 • 2. lékařská fakulta UK Praha