Laboratoř technologie cukru

Tato laboratoř se věnuje výzkumu a výuce v oblasti technologie výroby řepného cukru a všemu, co s touto technologií souvisí, tj. řešení technologických problémů, implementaci nových procesů a aplikaci moderních analytických metod. V rámci této laboratoře pracují dvě výzkumné skupiny – Výzkumná skupina moderních potravinářských procesůVýzkumná skupina modelování a simulace potravinářských procesů a technologických celků.

Vedoucí laboratoře: Ing. Svatopluk Henke, PhD.

Řešitelský tým:

prof. Ing. Zdeněk Bubník, CSc.prof. Ing. Zdeněk Bubník, CSc.
VŠCHT Praha
zdenek.bubnik@vscht.cz
220 443 114
Web of Science ResearcherID: AAX-1319-2020
ORCID ID: 0000-0002-3787-3898
Scopus Author ID: 6602490400
prof. Ing. Pavel Kadlec, DrSc.prof. Ing. Pavel Kadlec, DrSc.
VŠCHT Praha
pavel.kadlec@vscht.cz
220 443 109
Web of Science ResearcherID: AAW-4018-2020
ORCID ID: 0000-0001-5011-4995
Scopus Author ID: 26643226200
Ing. Vladimír Pour, CSc.Ing. Vladimír Pour, CSc.
VŠCHT Praha
vladimir.pour@vscht.cz
220 443 111
Ing. Svatopluk Henke, PhD.Ing. Svatopluk Henke, PhD.
VŠCHT Praha
henkes@vscht.cz
220 443 111
Web of Science ResearcherID: B-1117-2019
ORCID ID: 0000-0001-9017-778X
Scopus Author ID: 8623020900
Google Scholar: odkaz
RIV vedidk: 1290916
Ing. Simona GillarováIng. Simona Gillarová, Ph.D.
VŠCHT Praha
simona.gillarova@vscht.cz
220 443 111
Web of Science ResearcherID: C-2692-2019
ORCID ID: 0000-0002-8790-1236
Scopus Author ID: 57203147742
Ing. Tomáš SvobodaIng. Tomáš Svoboda
VŠCHT Praha
svobodab@vscht.cz
220 443 111
Web of Science ResearcherID: ABC-2584-2020
ORCID ID: 0000-0002-1568-4252
Téma dizertační práce: Návrh nových technologií založených na kombinaci chromatografické a membránové separace pro izolaci vybraných složek z potravinářských nebo zemědělských produktů a meziproduktů
MSc. Betim HajdariMSc. Betim Hajdari
VŠCHT Praha
betim.hajdari@vscht.cz
220 443 111
ORCID ID: 0000-0003-0020-0304
Téma dizertační práce: Využití fotooxidačních procesů při úpravě průmyslových odpadů a odpadních vod
Ing. Petr TruhlářIng. Petr Truhlář
VŠCHT Praha
petruhlar@gmail.com
220 443 111
ORCID ID: 0000-0002-4763-3839
Téma dizertační práce: Návrh a simulace separačního procesu pro odstraňování barevných látek z roztoků sacharidů
Ing. Pavla Krčová
VŠCHT Praha
pavla.krcova@vscht.cz
220 443 111
ORCID ID: 0000-0001-6368-2641
Téma dizertační práce: Preparativní chromatografická separace hydrolyzátů mannanů
Mgr. Ing. Natália PalugováMgr. Ing. Natália Palugová
VŠCHT Praha
palugovn@vscht.cz
220 443 111
ORCID ID: 0000-0001-6928-5882
Téma dizertační práce: Chemická a biochemická transformace sacharózy pro produkci dalších sacharidů a cukerních alkoholů

Přehled výzkumných aktivit laboratoře

 • Technologie cukrovarnické výroby
 • Provozní měření v cukrovarech
 • Analytika produktů a meziproduktů z cukrovarnické výroby; Analýza monosacharidů a oligosacharidů v potravinářských materiálech (Kationtová a aniontová chromatografie)
 • Rozbor cukru a cukrovarnických produktů
 • Analýza mono- a oligosacharidů v potravinách a krmivech
 • Membránové a chromatografické separační postupy, modelování a simulace technologických postupů
 • Technologie přípravy různých sacharidů a cukerných alkoholů enzymovou, mikrobiologickou nebo chemickou cestu, jejich separace, finální purifikace a zakoncentrování

Výzkumné skupiny v rámci této laboratoře

Výzkumná skupina moderních potravinářských procesů

Výzkum je zaměřen na moderní, perspektivní procesy používané v potravinářských technologiích a biotechnologiích, při výrobě nových potravin s přidanou hodnotou a nutričním benefitem. Důraz je kladen na procesy vedoucí k minimalizaci zásahů do suroviny během výroby potravin, procesy s minimální spotřebou vody a energie a možnosti využití odpadních látek.

 • Krystalizace z roztoků, nukleace, měření metastabilní oblasti
 • Měření distribuce velikosti částic
 • Počítačová analýza obrazu
 • Granulometrie
 • Sušení a odpařování potravinářských materiálů (sprejová sušárna, vakuová odparka se stoupajícím filmem)
 • Vývoj nových postupů na izolaci sacharidů pomocí chromatografických metod, průmyslová chromatografie (Simulated Moving Bed Chromatography)
 • Využití membránových separačních procesů v potravinářství
 • Reologické chování potravin
 • Fotokatalytcké oxidační procesy v potravinářství
 • Extruze

Výzkumná skupina modelování a simulace potravinářských procesů a technologických celků

Jak už vyplývá z názvu, tato výzkumná skupina se věnuje matematickému modelování a simulacím procesů, které se jednak běžně používají v potravinářském průmyslu ale zároveň i procesům, které své uplatnění v potravinářství teprve hledají.

 • Simulace, modelování a bilanční výpočty technologických procesů
 • Databáze vlastností cukerných a škrobových roztoků
 • Vytváření rovnic a počítačových programů
 • Matematické modelování potravinářských procesů

Nejvýznamnější průmysloví partneři

Tereos TTD, a.s.

Největším výrobcem cukru a lihu v české republice. Ročně vyrobí ve dvou cukrovarech a čtyřech lihovarech až 370 000 tun bílého krystalického cukru a 1 400 000 hektolitrů lihu, ať už pitného nebo bezvodého. Výroba zahrnuje také produkci pelet – krmiva pro hospodářská zvířata – a lihovarnických výpalků, vápenné šámy jako hnojiva, které se vrací zpět na pole. Historie společnosti sahá až do roku 1831, cukr se v Dobrovici od té doby vyrábí nepřetržitě, což je evropský unikát. Od roku 1992 je společnost v rukou francouzského kapitálu (dnešní skupina Tereos). Jedinou základní surovinou pro produkci cukru je cukrová řepa. Pěstuje ji více než 550 pěstitelů na ploše téměř 37 000 hektarů. Průměrný výnos, který dosahuje 80 tun cukrové řepy z jednoho hektaru, řadí tyto pěstitele na úroveň nejvyspělejších cukrovarnických zemí v Evropě.

ED&F Man Ingredients s.r.o. / Zvoleněves

Společnost se zabývá výrobou a  distribucí speciálních druhů cukrů a sladidel:  balených BIO, klasických a Fairtrade cukrů, speciálních sypkých sladidel, tekutých, invertních a směsných druhů cukrů, inovací ve všech oblastech cukrů a sladidel, včetně nízkoenergetických sladidel a sladidel bez cukru, tekutých i suchých krmiv, především pro dobytek, koně a včely aj. Všechny produkty jsou vyráběny v moderním zařízení, které je certifikováno standardem FSSC 22000.

Hanácká potravinářská společnost s.r.o. / cukrovar Prosenice

Po rozsáhlých investicích, modernizaci výroby a ve spolupráci se zemědělci střední Moravy byla v září 2000 úspěšně zahájena nová etapa výroby cukru v cukrovaru Prosenice, navazující na historii založenou v roce 1881 Rolnickým akciovým cukrovarem. Výrobní sortiment cukrovaru pokrývá cukr krystal, krupici, moučku, hygienické balení, melasu a řepné řízky.

Seznam zaměstnavatelů a reálné uplatnění absolventů oboru

Tereos TTD, a.s. (cukrovary Dobrovice a České Meziříčí a balící centrum cukru Mělník; lihovary Dobrovice, Chrudim, Kojetín a Kolín); Moravskoslezské cukrovary, a.s. (cukrovary Hrušovany nad Jevišovkou a Opava); Cukrovar Vrbátky, a.s. (cukrovar Vrbátky); Litovelská cukrovarna, a.s. (cukrovar Litovel); Hanácká potravinářská společnost s.r.o. (cukrovar Prosenice); TERAMED, s.r.o.; Deltima Precision s.r.o.; ED&F Man Ingredients s.r.o. Zvoleněves

Naši absolventi

Ing. Simona Holá

Ing. Simona Holá / ED&F Man Ingredients s.r.o.

V současné době pracuji ve společnosti E D & F Man Ingredients s.r.o., která se specializuje na výrobu BIO cukru a dalších tradičních i inovativních sladidel. Do společnosti jsem nastoupila jako pomocný laborant a s rostoucí kvalifikací jsem se z Quality Control Manager a následně z Quality Manager vypracovala na aktuální pozici Operational and Coordinational Manager, kde je mým úkolem zastřešovat, koordinovat a řídit veškeré aktivity ve výrobním závodě.

Studium na VŠCHT mi pomohlo k získání teoretických ale i praktických znalostí. Za největší přínos mohu označit získané technologické znalosti, které nám byly předány nejen teoreticky na přednáškách, ale především prakticky, jako součást laboratorních cvičení. Možnost si věci tzv. „osahat“ byla pro mé budoucí profesní uplatnění naprosto klíčová. Součástí mého studia na VŠCHT bylo taktéž sepsání diplomové práce, kde mi bylo umožněno se věnovat problematice přímo z výrobního závodu. Odměnou mi bylo následné uplatnění dosažených výsledků v praxi.

Ing. Oldřich Reinbergr

Ing. Oldřich Reinbergr / Tereos TTD, a.s.

Oldřich Reinbergr se narodil v nymburském cukrovaru, kde pracovali oba jeho rodiče, a to jednoznačně určilo jeho životní dráhu. „Nastoupil jsem na pražskou průmyslovku v Podskalské, odtud mě nasměrovali na FPBT, na katedru chemie a technologie sacharidů. Po promoci jsem zamířil do cukrovaru v Litovli a tam prošel za sedm let různými funkcemi od laboratoře až po vedoucího výroby. V té počáteční fázi jsem nejvíc využil praktické znalosti, které mi dala průmyslovka v Podskalské. Až později jsem si víc uvědomil, že až vysoká škola mě naučila určitému způsobu myšlení, i komunikaci, dala vyšší rozsah vzdělání, schopnosti analyticky myslet. To všechno jsem zužitkoval v další etapě, do níž jsem vstoupil vlastně svým příchodem do Dobrovice jako ředitel cukrovaru. Dobrovice je nádherný cukrovar, je to nejstarší funkční cukrovar v Evropě, postavený v roce 1831, ale v 90. letech byl v bídném stavu. Dali jsme ve vedení dohromady partu mladých, stejně smýšlejících lidí a rozhodli se využít možnosti, které doba dávala a jít dopředu.“

Tehdy se ředitel Reinbergr čirou náhodou dozvěděl, že ve Francii existuje malá cukrovarnická firma, která chce investovat ve střední Evropě. A tak se na scéně objevil pan Duval, ředitel zemědělci vlastněné společnosti SDA, který znal Československo, dokonce měl kontakty na lidi z oboru a Oldřich Reinbergr na něj zřejmě zapůsobil znalostmi, vizí i svými plány. Po dohodě s francouzskou SDA došlo k privatizaci cukrovaru Dobrovice odkupem 51 % majetku od státu. Zbytek byl vyčleněn pro pěstitele a pro kupónovou privatizaci, vzápětí společnost SDA investovala prvních 400 miliónů a získala majoritu. Peníze šly do zvýšení kapacity, modernizace provozu, plynofikace, bezpečnosti práce a prvních ekologických projektů. Z tisícovky se denní zpracovatelská kapacita zvýšila v této fázi na čtyři tisíce tun řepy denně (dnes se zpracovává 14 000 tun/den). Kromě cukrovarnické výroby společnost začala i s výrobou lihu, postavili Agroetanol, což je jeden z největších podniků v Evropě a dokázali tím provázat výrobu tak, aby využili surovinu – řepu – na maximální možnou míru. Z bývalé nevýznamné firmy francouzské společnosti SDA se mezitím stal druhý největší výrobce cukru na světě, Tereos je prostě pojem.

A Dobrovice? „To je prostě něco naprosto jiného, než bylo dřív. Počínaje úrovní výroby až po zaměstnance, které to všecko taky ovlivnilo. Jsou zkušení, obětaví, kultivovanější, mají bezesporu mnohem vyšší úroveň i jiný vztah k práci, “ oceňuje generální ředitel. „Odnaučil jsem se – prostě jsem musel – si spoustu věcí dělat sám. Dneska si velmi pečlivě vybírám lidi do týmu, ale taky se často ptám, kde jsou mladí, šikovní a ambiciózní. I z VŠCHT k nám přicházejí, ale ne každého beru, to říkám otevřeně. Navíc bych rád, aby se více otevřela spolupráce – když mám nějaký problém, aby mi ho škola pomohla vyřešit, jsem ochoten pak pomoci, co mi naše možnosti budou stačit.“