Laboratoř technologie škrobu a výrobků ze škrobu

Vedoucí laboratoře: doc. Ing. Evžen Šárka, CSc.

Řešitelský tým:

doc. Ing. Evžen Šárka, CSc.doc. Ing. Evžen Šárka, CSc.
VŠCHT Praha
evzen.sarka@vscht.cz
220 443 115
ORCID ID: 0000-0002-0295-4997
Ing. Petra Smrčková, PhD.Ing. Petra Smrčková, PhD.
VŠCHT Praha
petra.smrckova@vscht.cz
220 443 115
Web of Science ResearcherID: AAX-1823-2020

Přehled výzkumných aktivit laboratoře

Výzkum a vývoj zaměřen je zaměřen na oblast škrobu – optimalizace technologie nativního škrobu, využití vedlejších výrobků („odpadů“) z výroby škrobu, chemické reakce na bázi škrobu a dextrinů, biodegradabilní plasty na bázi škrobu, lepidla na bázi škrobu a technického dextrinu, stravitelnost škrobu v potravinách, farmaceutických přípravcích a krmivech, rezistentní škrob, enzymové metody související s analýzou škrobu.

Témata, kterými se zabýváme

 • Počítačová analýza obrazu (AO), měření distribuce částic pomocí AO, pozorování tvarových vlastností částic
 • Granulometrie (sítová analýza)
 • Reologické vlastnosti potravin (rotační viskozimetr, RVA)
 • Extruze kukuřičné krupice s přídavkem dalších látek na jednošnekovém extrudéru
 • Extruze nativních a modifikovaných škrobů
 • Možnosti ovlivnění obsahu rychle stravitelného, pomalu stravitelného a rezistentního škrobu v potravinách a farmaceutických formulacích
 • Využití gelové permeační chromatografie k identifikaci molární hmotnosti dextrinů
 • Chemická modifikace škrobů
 • Vývoj biodegradabilních plastů na bázi škrobu
 • Enzymové analytické metody ke stanovení obsahu škrobu, amylosy, rychle stravitelného, pomalu stravitelného a rezistentního škrobu
 • Příprava a hodnocení škrobových nanočástic

Biodegradabilní plasty

Udělený patent (VŠCHT Praha, AMYLON a.s.: Kombinované lepidlo obsahující polyvinylalkohol a pšeničný B-škrob. Původci: Šárka E., Cihelková L., Švásta V. Patent realizovaný s finančním přínosem. Patentový spis 307080, PV 2009-579 (22.11.2017).

Spolupráce

 • Amylon, a.s. Havlíčkův Brod
 • Škrobárny Pelhřimov, a.s.
 • Výzkumný ústav rostlinné výroby, ,v.v.i.
 • PRO-BIO, obchodní společnost s r.o.
 • Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.
 • Výzkumné centrum SELTON, s.r.o.
 • AV ČR, Ústav makromolekulární chemie
 • University of Agriculture in Krakow
 • University of Mersin, Turkey
 • Max Rubner-Institut Federal Research Institute of Nutrition and Food, Detmold, Germany

Nejvýznamnější průmysloví partneři

Amylon, a.s. / Havlíčkův Brod

Průmyslová výroba zahrnuje výrobu potravinářského a průmyslového pšeničného škrobu, lepku, škrobového sirupu a maltodextrinu. Doplňující skupinou je výroba lepidel, dextrinů a modifikovaných škrobů. Velmi silný zájem o výrobky v zahraničí (Itálie, Španělsko, Nizozemí).

Seznam zaměstnavatelů a reálné uplatnění absolventů oboru

AMYLON, a.s., Lyckeby-AMYLEX, a.s., Škrobárny Pelhřimov, a.s., Krnovská škrobárna, spol. s r.o.

Naši absolventi

Ing. Magda Venzhőferová / Amylon a.s.

Pracuji jako technolog/vedoucí laboratoře v havlíčkobrodské části české firmy Amylon a.s. s více než stoletou tradicí. Zabýváme se výrobou škrobů, lepku, glukózových a maltózových sirupů, maltodextrinů, a to jak v konvenční tak BIO kvalitě; dále je zde samostatné oddělení výroby průmyslových lepidel.

Vždy jsem inklinovala k praktické práci, ať už se jednalo o práce ročníkové nebo závěrečné, což mi během studia na VŠCHT bylo bez problémů umožněno. V rámci studia jsem spolupracovala např. s Lyckeby Culinar a.s., s Akademií věd ČR, diplomovou práci jsem měřila právě v Amylonu, kde mi na základě prokázaných znalostí a dovedností získaných především na Ústavu sacharidů a cereálií byla nabídnuta pozice technologa, později zároveň i pozice vedoucí laboratoře s cílem posunout výzkum a vývoj nových produktů a více propojit práci výroby a laboratoře.

Tohoto stálého profesního růstu a především pestré pracovní náplně, kterou si z velké části můžu řídit sama, bych nedosáhla nebýt získaných vědomostí z VŠCHT, a to jak konkrétních znalostí (oborové předměty Technologie potravin, chemické inženýrství, biotechnologie a mnoho dalších) tak i způsobu uvažování nad problémem, na který je potřeba nahlížet v souvislostech jako na celek, ale zároveň i detailně na jednotlivé části.