Laboratoř technologie čokolády a cukrovinek

Vedoucí laboratoře: doc. Mgr. Andrej Sinica, Ph.D.

Řešitelský tým:

prof. Ing. Jana Čopíková, CSc.prof. Ing. Jana Čopíková, CSc.
VŠCHT Praha
jana.copikova@vscht.cz
220 443 114
ORCID ID: 0000-0002-4814-552X
doc. Mgr. Andrej Sinica, PhD.doc. Mgr. Andrej Sinica, PhD.
VŠCHT Praha
andrej.sinica@vscht.cz
220 443 116
Web of Science ResearcherID: AAX-1901-2020
ORCID ID: 0000-0003-1700-5150
Scopus Author ID: 55883512700
Ing. Roman Bleha, Ph.D.Ing. Roman Bleha, Ph.D.
VŠCHT Praha
roman.bleha@vscht.cz
220 443 116
Web of Science ResearcherID: AAG-9522-2020
ORCID ID: 0000-0003-1793-4187
Scopus Author ID: 55534623100
Mgr. Leonid SushytskyiMgr. Leonid Sushytskyi
VŠCHT Praha
leonid.sushytskyi@vscht.cz
220 443 116
Web of Science ResearcherID: AAX-1841-2020
Téma dizertační práce: Exopolysacharidy a sekundární metabolity mikrořas: izolace, struktura a biologická aktivita
Ing. Veronika KotrcováIng. Veronika Kotrcová
VŠCHT Praha
veronika.kotrcova@prazskacokolada.cz
220 443 116
ORCID ID: 0000-0002-9659-678X
Téma dizertační práce: Návrh nových receptur čokoládových výrobků a cukrovinek s přídatnými látkami a jejich fyzikálně-chemické a senzorické hodnocení
Ing. Tamilla BabayevaIng. Tamilla Babayeva
VŠCHT Praha
tamilla.mirzayeva@vscht.cz
220 443 116
ORCID ID: 0000-0002-7619-6383
Téma dizertační práce: Izolace, charakterizace a využití glykosaminoglykanů z živočišných zdrojů

Přehled výzkumných aktivit laboratoře

 • Analýza čokolády a cukrovinek
 • Vývoj nových receptur na bázi netradičních plodin
 • Spolupráce s průmyslem a řešení aktuální výrobní problematiky
 • Kontrola kvality kakaových bobů, čokolády a polev
 • Sledování kvality cukrovinek (kandyty, fondány a želé)

Výzkumné skupiny v rámci této laboratoře

Výzkumná skupina strukturní analýzy polysacharidů

 • Screening rostlinných a houbových materiálů pomocí infračervené spektroskopie
 • Úprava materiálu předcházejí extrakci polysacharidů – odstranění nízkomolekulárních látek, barviv, tuků a bílkovin
 • Izolace polysacharidů za různých podmínek
 • Screening izolovaných polysacharidů pomocí infračervené spektroskopie
 • Stanovení monosacharidového složení polysacharidů
 • Stanovení glykosidových vazeb a větvení v polysacharidovém řetězci  pomocí chromatografických metod a spektroskopických metod
 • Stanovení relativní molekulové hmotnosti vodorozpustných polysacharidů pomocí vylučovací chromatografie
 • Izolace frakcí vodorozpustného polysacharidu pomocí preparativní gelové chromatografie
 • Charakterizace izolovaných frakcí polysacharidu (monosacharidy, typy vazeb, relativní molekulová hmotnost)
 • Ve spolupráci s dalšími pracovišti stanovení biologické aktivity izolovaných  frakcí polysacharidu
 • Návrh struktury polysacharidů ve zkoumaném materiálu)

Nejvýznamnější průmysloví partneři

Pražská čokoláda, s.r.o.

Rozvíjející se český výrobce luxusních čokolád s inovativními recepturami. Spolupráce na vývoji nových výrobků v rámci projektu NAZV.

Terezia Company s.r.o.

Důležitý český výrobce širokého sortimentu doplňků stravy, založených na léčivých houbách a rostlinných extraktech. Spolupráce při analýze stávajících výrobků a surovin, spolupráce na projektech typu NAZV a TAČR.

Seznam zaměstnavatelů a reálné uplatnění absolventů oboru

Carla s.r.o.; Nestlé Česko s.r.o.; Pražská čokoláda s.r.o.; Hors, s.r.o.; The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o. Rohatec; Terezia Company s.r.o.; Technologický park Hořátev – Biomedica, s r.o.; Bioster a.s.