Letní stáž 2024

Ústav sacharidů a cereálií Vysoké školy chemicko-technologické v Praze nabízí ve spolupráci s AV ČR, v. v. i.CZEXPATS pozici v rámci letní stáže.

Izolace a strukturní analýza řasových polysacharidů

Výzkumná skupina strukturní analýzy polysacharidů, Ústav sacharidů a cereálií, Vysoká škola chemicko-technologické v Praze

Školitel: Ing. Roman Bleha, Ph.D.

Polysacharidy jsou polymerní látky, které mají v přírodě různé role, tvoří buněčné stěny a jako zásobní slouží pro ukládání energie. Některé polysacharidy zabezpečují ochranu proti vnějšímu stresu nebo infekci a v některých případech jsou samy o sobě biologicky aktivní. Toho se dá využít při jejich použití jako tenkých filmů nebo gelů jako potenciálních krytů ran. Základem je ale hledání a nových dosud nepopsaných zdrojů polysacharidů a tím mohou být makro i mikro řasy. Během stáže se zaměříte na izolaci a strukturní analýzu polysacharidů z vybrané řasy. Budete pracovat s FTIR a Ramanovou spektroskopií, dále s GC/FID a případně GC/MS. Předchozí zkušenost z laboratoře je výhodou ne však podmínkou.

Stáž je určena pro letní měsíce (červen až září 2024)

V případě zájmu nebo otázek prosím napište na: blehar@vscht.cz

Uzávěrka přihlášek: 30. 04. 2024