Historie

Založení ústavu sacharidů

Ústav byl založen 1.12. 1953 v rámci vytváření jednotlivých kateder Fakulty potravinářské technologie, která vznikla v roce 1952. Původní název byl "Katedra technologie glycidů".

Již při svém založení, Ústav sacharidů navázal na tradice vzdělávání v hlavních oborech, jejichž výuka byla zahrnuta již v programech české techniky mnohem dříve, než vznikla samostatná potravinářská fakulta na VŠCHT. Výuka technologie cukrovarnictví byla již v první polovině 19. století zajišťována profesory Karlem Napoleonem Ballingem, Karlem Preisem a Karlem Andrlíkem. V době před 2. světovou válkou existoval v rámci Vysoké školy chemicko-technologického inženýrství na ČVUT Ústav cukrovarnictví a technologie škrobu vedený prof. Václavem Konnem.

Další z hlavních oborů - chemie a technologie obilovin - byl na české technice přednášen prof. Juliem Stoklasou, který byl 1. ředitelem Výzkumné stanice průmyslu mlynářského, založené r. 1908 při Ústavu produkce rostlinné a agrochemie. Tato stanice později přešla pod nově vzniklou VŠ zemědělského a lesního inženýrství ČVUT a jejím ředitelem se stal prof. Jan Jelínek.

Vyučující profesoři

Po vzniku samostatné potravinářské fakulty a katedry technologie glycidů byl prvním vedoucím katedry (do roku 1955) prof. Karel Šandera (obor Technologie cukru), po něm pak prof. Stanislav Zelenka, který zajišťoval třetí významnou oblast technologií na katedře - chemii a technologii škrobárenských výrob a v rámci celé fakulty přednášel předmět Přehled potravinářských výrob. V roce 1959 se stal vedoucím katedry prof. Rudolf Bretschneider, profesor pro obor Technologie cukru. Od r. 1981 byl vedoucím katedry doc., později prof. Pavel Kadlec (obor Technologie cukru), v letech 1993 - 2000 doc. Josef Příhoda (obor Cereální chemie a technologie) a od 1.9.2000 je vedoucím ústavu prof. Zdeněk Bubník (obor Technologie cukru).

Na katedře byla postupně od roku 1952 až dodnes zajišťována výuka v hlavních předmětech:

  • Technologie cukru: prof. Karel Šandera, prof. Rudolf Bretschneider, prof. Pavel Kadlec, prof. Zdeněk Bubník.
  • Cereální chemie a technologie: prof. Jan Hampl, doc. Josef Příhoda, doc. Marie Hrušková.
  • Chemie a technologie škrobu: prof. Stanislav Zelenka, Ing. Tomáš Prášil, Ing. Ivan Bohačenko, Ing. Evžen Šárka.
  • Technologie čokolády a cukrovinek: Ing. Vladimír Rašper, prof. Jana Čopíková.
  • Technologie průmyslových krmiv (od r.1965 do r.1995): prof. Stanislav Zelenka, Ing. Karel Čurda (externě).
  • Chemie a analytika sacharidů: doc. Bedřich Kopřiva, prof. Jiří Jarý, prof. Jana Čopíková.

V 60. letech byla Katedra technologie glycidů přejmenována na Katedru chemie a technologie sacharidů, od r. 1993 se přešlo na název ústav.

Ústav chemie a technologie sacharidů v celé své historii rozsáhle spolupracoval - i nyní spolupracuje - s výzkumnými pracovišti a podniky v oblasti průmyslu cukrovarnického pekárenského, mlýnského, cukrovinkářského, trvanlivého pečiva, těstovin, škrobárenského a výroby krmiv. Spolupracuje i na problémech kvality surovin rostlinného původu v oblasti pěstitelské a v oblasti dodavatelských podniků. Na ústavu bylo za jeho trvání obhájeno přibližně na 70 kandidátských nebo doktorských disertačních prací.

Ústav získal celou řadu tuzemských i zahraničních vědeckovýzkumných grantů.