Laboratoř technologie škrobu a výrobků ze škrobu

Výzkum a vývoj je zaměřen na oblast škrobu – optimalizace technologie nativního škrobu, využití vedlejších výrobků („odpadů“) z výroby škrobu, chemické reakce škrobu a dextrinů, biodegradabilní plasty na bázi škrobu, lepidla na bázi škrobu a dextrinu, stravitelnost škrobu v potravinách a krmivech, rezistentní škrob a také enzymové metody související s analýzou škrobu.


 

Řešitelský tým

 

Témata, kterými se zabýváme

 • Počítačová analýza obrazu
 • Měření distribuce velikosti částic
 • Granulometrie
 • Reologické chování potravin
 • Extruze kukuřičné krupice s přídavkem dalších látek
 • Extruze nativních a modifikovaných škrobů
 • Možnosti ovlivnění obsahu rychle stravitelného, pomalu stravitelného a rezistentního škrobu v potravinách
 • Využití GPC chromatografie k identifikaci molární hmotnosti dextrinů
 • Chemická modifikace škrobů
 • Vývoj biodegradabilních plastů na bázi škrobu
 • Enzymové analytické metody ke stanovení obsahu škrobu, amylosy, rychle stravitelného, pomalu stravitelného a rezistentního škrobu