Naši absolventi

Naši absolventi nacházejí uplatnění ve významných tuzemských i nadnárodních podnicích a jsou nám pak ve své praxi partnery, které zveme do našich přednášek a seminářů, aby své následovníky/studenty obohacovali o aktuální pohledy z praxe.

Pokud se naši absolventi stávají postupně našimi partnery a spolupracovníky a často také našimi osobními přáteli, naplňuje nás to přesvědčením, že naše práce má smysl.

Laboratoř cereální chemie a technologie

Ing. Jaroslava Engelová

Ing. Jaroslava Engelová / La Lorraine Bakery Group, a.s.

V současnosti pracuji jako Manažer kvality pro společnost La Lorraine a.s., která je součástí mezinárodní rodinné firmy La Lorraine Bakery Group. Jsme největší výrobce hluboce zmrazených pekařských výrobků v České a Slovenské republice.

V potravinářství pracuji již od studia na VŠCHT. Studium jsem zahajovala s idealizovanou představou o své budoucí kariéře. Viděla jsem se v bílém plášti, v biochemické laboratoři, zachraňující svět svými převratnými objevy. Již v průběhu studia jsem vystřízlivěla a zvolila si Chemii a technologii sacharidů. Až čas ukázal, že to byla nejlepší volba. Co se mi splnilo, je to, že bílý plášť oblékám prakticky každý den a využívám, to co jsem se o technologických a biochemických procesech v potravinách naučila. Navíc jsem se musela naučit plynně anglicky, létat po celém světě auditovat dodavatele surovin a vše co obnáší být leader a manažer. Svět sice nezachráním, ale vím, že výrobky z našeho závodu snídá, svačí anebo večeří milióny lidí nejen v České a Slovenské republice, ale i ve více než 25 zemích na světě.

Studium na VŠCHT má jistě smysl, protože mladých lidí se znalostí potravinářských technologii bylo a je na trhu stále nedostatek a ve všech potravinářských společnostech jsou a budou žádaní.

Ing. Ondřej Beran

Ing. Ondřej Beran / IsernHäger GmbH

Vzhledem k tématu mé diplomové práce a jejímu vypracování jsem už při dokončení VŠCHT dostal nabídku práce technologa velkého pekárenského řetězce Delta pekáren a.s., kde jsem také působil 5 let jako technolog oblasti Čech.

Nejen tato pozice, ale i současně skvělé vědomostní vybavení právě díky studiu VŠCHT (FPBT, Ústav sacharidů a cereálií) a to hlavně kombinací takových předmětů jako je biochemie, chemické inženýrství či ekonomika a marketing, mi dopomohly k dosažení pozice technologa a následně manažera prodeje střední Evropy v německé firmě IsernHäger GmbH, kterou jsem zastával 12 let. Po převzetí této společnosti firmou Diosna Dierks & Sohne GmbH pak působím již třetím rokem jako ředitel prodeje střední a východní Evropy, kde uplatňuji všech nabitých zkušeností a vědomostí.

Jsem rád, že právě i díky této pozici tak mohu i nadále spolupracovat a rozvíjet vztahy s VŠCHT, vysoké škole jsem skutečně vděčný, za to čím mě do života vybavila.

Ing. Blanka Klitschová

Ing. Blanka Klitschová / GoodMills Česko s.r.o.

V dnešní době obecně čelíme významnému nedostatku odborníků, a to nejen v potravinářství. Mlýnsko pekárenský průmysl má u nás tradici i budoucnost a znalost technologií, procesů a cereální chemie je pro práci v něm klíčová. Po absolventech vzdělaných v oboru je dlouhodobě velká poptávka.

VŠCHT je jedinečná škola pro toto vzdělání. Její absolvování mně dalo nejen veškeré odborné znalosti, ale i jistý nadhled a širší chápání souvislostí nezbytných pro současnou práci v oddělení kvality ve mlýnech.

Dosažená kvalifikace mně umožnila získat zajímavou pracovní pozici v nadnárodní firmě se širokým polem působnosti a v neposlední řadě byla předpokladem pro dosažení vedoucí pozice. I nadále je pro mě VŠCHT zdroj nového vědění, informací a nezbytných kontaktů.

Ing. Martin Hanus

Ing. Martin Hanus / TEN ART, spol. s r.o.

Na studium na potravinářské fakultě VŠCHT na Ústavu sacharidů a cereálií vzpomínám jako na vyústění mého dalšího vzdělávání po absolvování SPŠPT.

Chtěl jsem se dále vzdělávat a rozvíjet v této náročné disciplíně. Na škole jsem získal teoretický přehled v odborných chemických předmětech i praktické znalosti technologických procesů.

Z těchto poznatků čerpám neustále v mém profesním životě, který je již přes 20 let spjat s pekařskou a cukrářskou technologií, projekční a konzultační činností při tvorbě technologických celků ve výrobě, tvorbou a úpravou receptur a v neposlední řadě propojováním příbuzných oborů jako je např. gastronomie.

Laboratoř technologie škrobu a výrobků ze škrobu

Ing. Magda Venzhőferová

Ing. Magda Venzhőferová / Amylon, a.s.

Pracuji jako technolog/vedoucí laboratoře v havlíčkobrodské části české firmy Amylon a.s. s více než stoletou tradicí. Zabýváme se výrobou škrobů, lepku, glukózových a maltózových sirupů, maltodextrinů, a to jak v konvenční tak BIO kvalitě; dále je zde samostatné oddělení výroby průmyslových lepidel.

Vždy jsem inklinovala k praktické práci, ať už se jednalo o práce ročníkové nebo závěrečné, což mi během studia na VŠCHT bylo bez problémů umožněno. V rámci studia jsem spolupracovala např. s Lyckeby Culinar a.s., s Akademií věd ČR, diplomovou práci jsem měřila právě v Amylonu, kde mi na základě prokázaných znalostí a dovedností získaných především na Ústavu sacharidů a cereálií byla nabídnuta pozice technologa, později zároveň i pozice vedoucí laboratoře s cílem posunout výzkum a vývoj nových produktů a více propojit práci výroby a laboratoře.

Tohoto stálého profesního růstu a především pestré pracovní náplně, kterou si z velké části můžu řídit sama, bych nedosáhla nebýt získaných vědomostí z VŠCHT, a to jak konkrétních znalostí (oborové předměty Technologie potravin, chemické inženýrství, biotechnologie a mnoho dalších) tak i způsobu uvažování nad problémem, na který je potřeba nahlížet v souvislostech jako na celek, ale zároveň i detailně na jednotlivé části.

Laboratoř technologie cukru

Ing. Simona Holá

Ing. Simona Holá / ED&F Man Ingredients s.r.o.

V současné době pracuji ve společnosti E D & F Man Ingredients s.r.o., která se specializuje na výrobu BIO cukru a dalších tradičních i inovativních sladidel. Do společnosti jsem nastoupila jako pomocný laborant a s rostoucí kvalifikací jsem se z Quality Control Manager a následně z Quality Manager vypracovala na aktuální pozici Operational and Coordinational Manager, kde je mým úkolem zastřešovat, koordinovat a řídit veškeré aktivity ve výrobním závodě.

Studium na VŠCHT mi pomohlo k získání teoretických ale i praktických znalostí. Za největší přínos mohu označit získané technologické znalosti, které nám byly předány nejen teoreticky na přednáškách, ale především prakticky, jako součást laboratorních cvičení. Možnost si věci tzv. „osahat“ byla pro mé budoucí profesní uplatnění naprosto klíčová. Součástí mého studia na VŠCHT bylo taktéž sepsání diplomové práce, kde mi bylo umožněno se věnovat problematice přímo z výrobního závodu. Odměnou mi bylo následné uplatnění dosažených výsledků v praxi.

Ing. Oldřich Reinbergr

Ing. Oldřich Reinbergr / Tereos TTD, a.s.

Oldřich Reinbergr se narodil v nymburském cukrovaru, kde pracovali oba jeho rodiče, a to jednoznačně určilo jeho životní dráhu. „Nastoupil jsem na pražskou průmyslovku v Podskalské, odtud mě nasměrovali na FPBT, na katedru chemie a technologie sacharidů. Po promoci jsem zamířil do cukrovaru v Litovli a tam prošel za sedm let různými funkcemi od laboratoře až po vedoucího výroby. V té počáteční fázi jsem nejvíc využil praktické znalosti, které mi dala průmyslovka v Podskalské. Až později jsem si víc uvědomil, že až vysoká škola mě naučila určitému způsobu myšlení, i komunikaci, dala vyšší rozsah vzdělání, schopnosti analyticky myslet. To všechno jsem zužitkoval v další etapě, do níž jsem vstoupil vlastně svým příchodem do Dobrovice jako ředitel cukrovaru. Dobrovice je nádherný cukrovar, je to nejstarší funkční cukrovar v Evropě, postavený v roce 1831, ale v 90. letech byl v bídném stavu. Dali jsme ve vedení dohromady partu mladých, stejně smýšlejících lidí a rozhodli se využít možnosti, které doba dávala a jít dopředu.“

Tehdy se ředitel Reinbergr čirou náhodou dozvěděl, že ve Francii existuje malá cukrovarnická firma, která chce investovat ve střední Evropě. A tak se na scéně objevil pan Duval, ředitel zemědělci vlastněné společnosti SDA, který znal Československo, dokonce měl kontakty na lidi z oboru a Oldřich Reinbergr na něj zřejmě zapůsobil znalostmi, vizí i svými plány. Po dohodě s francouzskou SDA došlo k privatizaci cukrovaru Dobrovice odkupem 51 % majetku od státu. Zbytek byl vyčleněn pro pěstitele a pro kupónovou privatizaci, vzápětí společnost SDA investovala prvních 400 miliónů a získala majoritu. Peníze šly do zvýšení kapacity, modernizace provozu, plynofikace, bezpečnosti práce a prvních ekologických projektů. Z tisícovky se denní zpracovatelská kapacita zvýšila v této fázi na čtyři tisíce tun řepy denně (dnes se zpracovává 14 000 tun/den). Kromě cukrovarnické výroby společnost začala i s výrobou lihu, postavili Agroetanol, což je jeden z největších podniků v Evropě a dokázali tím provázat výrobu tak, aby využili surovinu – řepu – na maximální možnou míru. Z bývalé nevýznamné firmy francouzské společnosti SDA se mezitím stal druhý největší výrobce cukru na světě, Tereos je prostě pojem.

A Dobrovice? „To je prostě něco naprosto jiného, než bylo dřív. Počínaje úrovní výroby až po zaměstnance, které to všecko taky ovlivnilo. Jsou zkušení, obětaví, kultivovanější, mají bezesporu mnohem vyšší úroveň i jiný vztah k práci, “ oceňuje generální ředitel. „Odnaučil jsem se – prostě jsem musel – si spoustu věcí dělat sám. Dneska si velmi pečlivě vybírám lidi do týmu, ale taky se často ptám, kde jsou mladí, šikovní a ambiciózní. I z VŠCHT k nám přicházejí, ale ne každého beru, to říkám otevřeně. Navíc bych rád, aby se více otevřela spolupráce – když mám nějaký problém, aby mi ho škola pomohla vyřešit, jsem ochoten pak pomoci, co mi naše možnosti budou stačit.“