Současnost

Ústav sacharidů a cereálií, jako nedílná součást Fakulty potravinářské a biochemické technologie, je zaměřen na vzdělávání a výzkum v oblasti sacharidů, což zahrnuje nejen technologii výroby produktů bohatých na cukerné složky, zpracování řady zemědělských surovin, ale také využití vedlejších produktů a odpadů z výroby.


 

Základem naší činnosti jsou následující obory: 

  • Cereální chemie a technologie zahrnující mlýnskou a pekárenskou technologii, výrobu trvanlivého pečiva, těstovin, snack výrobků a krmných směsí a zpracování netradičních a nutričně významných surovin.
  • Technologie cukru, která je zaměřena na výrobu řepného cukru.
  • Technologie škrobu a výrobků ze škrobu, jež se zbývá výrobou škrobu a jeho modifikací a jejich dalším uplatněním nejen v potravinářství.
  • Technologie čokolády a cukrovinek představuje výrobu čokolády a cukrovinek a chemické a analytické aspekty použití a zpracování cukrů.
  • Analýza struktury polysacharidů a jejich derivátů, kde je hledáno využití nových materiálů z polysacharidů nebo jejich derivátů ve farmacii.
  • Moderní potravinářské procesy, konkrétně membránové separační procesy nebo průmyslová kontinuální chromatografie.
  • Vliv technologických procesů na nutriční hodnotu potravin, zabývající se možnostmi ovlivnění podmínek technologie při současném zachování nutriční hodnoty potravin.

Výzkum, již tradičně spojený s výše zmíněnými obory, využívá a rozvíjí poznatky celé řady samostatných chemických disciplín, jako jsou analytická chemie, fyzikální chemie, chemické inženýrství, chemie potravin, výživa a nutriční hodnota, biochemie, mikrobiologie ale i dalších, a to například statistiky, systémů řízení jakosti, marketingu, potravinářské legislativy a jiných.

Pedagogické aktivity zahrnují výuku v tříletém bakalářském a dvouletém magisterském studiu, na které navazuje studium doktorské. Naši absolventi se uplatňují jako technologové, vedoucí výroby i na dalších manažerských pozicích, dále v kontrolních a výzkumných laboratořích a v orgánech inspekce jakosti potravin, při řízení a kontrole jakosti, a to na všech úrovních v podnicích průmyslu mlýnského, cukrovarnického, škrobárenského, pekárenského, výroby čokolády, trvanlivého pečiva, snack výrobků, obilních krmiv aj. Po ukončení studia je možné také pracovat ve vývoji nových výrobků, firemním výzkumu, řízení projektů, v podnikatelské činnosti a díky širokému rozsahu základních znalostí i v jiných oborech, případně po doplnění potřebných znalostí i v ekonomických pozicích jako obchodní a marketingoví zástupci a manažeři.

Kromě pedagogické a výzkumné činnosti se ústav podílí na celoživotním vzdělávání v rámci Univerzity třetího věku a organizuje taktéž školení a kurzy pro odborné pracovníky, věnuje se pořádání konferencí a výstav, a to jak pro odbornou, tak i laickou veřejnost, a spolupracuje s celou řadou pracovišť, jako jsou české a zahraniční univerzity, výzkumné ústavy či průmyslové subjekty.