Kontakty

Vedoucí ústavu

Ing. Marcela Sluková, PhD.
e-mail: marcela.slukova@vscht.cz
osobni stranky

Tajemník ústavu

Ing. Vladimír Pour, CSc.
e-mail: vladimir.pour@vscht.cz
osobni stranky

Sekretářka ústavu

Markéta Bůžková
e-mail: marketa.buzkova@vscht.cz
osobni stranky

 

Pedagogičtí pracovníci

Prof. Ing. Pavel Kadlec, DrSc.
e-mail: pavel.kadlec@vscht.cz
osobni stranky

Prof. Ing. Zdeněk Bubník, CSc.
e-mail: zdenek.bubnik@vscht.cz
osobni stranky

Prof. Ing. Jana Čopíková, CSc.
e-mail: jana.copikova@vscht.cz
osobni stranky

Doc. Mgr. Andriy Synytsya, PhD.
e-mail: andrej.sinica@vscht.cz
osobni stranky

Doc. Ing. Evžen Šárka, CSc.
e-mail: evzen.sarka@vscht.cz
osobni stranky

Ing. Pavel Skřivan, CSc.
e-mail: pavel.skrivan@vscht.cz
osobni stranky

Ing. Svatopluk Henke, PhD.
e-mail: svatopluk.henke@vscht.cz
osobní stránky

Ing. Andrea Hinková, PhD.
e-mail: andrea.hinkova@vscht.cz
osobni stranky

Ing. Ivan Švec, PhD.
e-mail: ivan.svec@vscht.cz
osobni stranky

Ing. et Ing. Lucie Jurkaninová, PhD.
e-mail: lucie.jurkaninova@vscht.cz
osobni stranky

Ing. Petra Smrčková, PhD.
e-mail: petra.smrckova@vscht.cz
osobni stranky

Ing. Bc. Roman Bleha
e-mail: roman.bleha@vscht.cz
osobni stranky

Ing. Bc. Simona Gillarová
e-mail: simona.gillarova@vscht.cz
osobní stranky

 

Hospodář ústavu

Josef Matějec
e-mail: josef.matejec@vscht.cz
osobni stranky

 

Studenti doktorského studia - prezenční forma

Ing. Lenka Kumbárová
e-mail: lenka.kumbarova@vscht.cz
osobní stranky

Mgr. Leonid Sushytskyi
více informací

Ing. Zuzana Dvořáková
e-mail: zuzana.dvorakova@vscht.cz
osobní stranky

 

Studenti doktorského studia - kombinovaná forma

Mgr. Ekaterina Baeva
osobní stranky

Ing. Bc. Blanka Pančíková
e-mail: Blanka.Pancikova@vscht.cz
osobni stranky

Ing. Blanka Klitschová
e-mail: blanka.klitschova@vscht.cz
osobni stranky

 

Emeritní profesoři a externí pracovníci

Doc. Ing. Josef Příhoda, CSc.
e-mail: josef.prihoda@vscht.cz
osobni stranky

Doc. Ing. Marie Hrušková, CSc.
e-mail: marie.hruskova@vscht.cz
osobni stranky

Ing. Miroslav Novák, CSc.
e-mail: novaks@vscht.cz
osobni stranky