Marcela Sluková, PhD.

née ČERNÁ
BORN 31. 3. 1977 IN PLZEN


 

Education

 • 2000-2003 Institute of Chemical Technology (ICT) in Prague, postgraduate study, Department of Carbohydrate Chemistry and Technology
 • 1995-2000 ICT in Prague, master study
 • 1991-1995 grammar school in Blovice
 • (2003) Disertation thesis: Polysaccharides in foods and their identification (Supervisor: Prof. Jana Čopíková)
 • (2000) Diploma thesis: The utilization of physico-chemical methods for monitoring candies and their raw materials properties (Supervisor: Prof. Jana Čopíková)

Research and skills

  Lecturer/Researcher at the Faculty of Food and Biochemical Technology, UCT in Prague, Department of Carbohydrates and Cereals

 • Specialization: chemistry and analysis of cereals and cereal products, food technology, food nutrition, determination of food nutritional value, evaluation of food processing on nutritional and sensorial value, health benefits of selected food.
 • Development of chromatographic method (HPAEC-PAD, electrophoresis) in food analysis (separation of saccharides, sugars, derivatives of saccharides, amino acids and organic acids), application of FT-IR spectroscopy in food analysis.
 • Development of enzymatic methods on the determination of dietary fibre in cereals, determination of beta-glucans, fructans etc. in cereals and cereal products.

Grants and projects

 • Application of multivariate analysis in food quality assessment (Využití multivariační analýzy při hodnocení potravin; FRVŠ 2003, project No. 1575). Period: 2002-2003. Principal investigator.
 • Food production and nutritive value (Výroba potravin a nutriční hodnota; FRVŠ 2011, project No. 368). Period: 2010- 2011. Principal investigator.
 • Project New Food č. QI111B053 (financial support MZe, NAZV, VAK, starting in 2011, period: 1.1.2011-31.12. 2014). Name: „ Nové postupy pro využití zemědělských surovin a produkci hlavních druhů potravin zvyšujících jejich kvalitu, bezpečnost, konkurenceschopnost a výživový benefit spotřebitelů“, A development of new cereal products from barle was ivestigated. Co-investigator.

Pedagogy

 • Lecturing pf subjects „Food processing technology and nutritional value“, „Cereal chemistry and technology“.
 • Supervisor of Bachelor thesis, diploma thesis and laboratory works, leadership of Erasmus program in laboratory training of Advanced Processes in Food Technology (Flour quality and Analytical chromatography)
 • Coordinator of lifelong learning at the Faculty of Food and Biochemical Technology, ICT, course „Foods and nutrition“

Membership

 • since 2013 – American Association of Cereal Chemists (AACC), Minnesota, USA
 • since 2011 – Society for nutrition
 • since 2000 – Czech Chemical Society

Education and study stays

 • September – November 2001 – University in Aveiro (Portugal), program Erasmus
 • January 2003 – University in Gent (Belgium), program Socrates.

Maternity leave

 • January 2006 – September 2010

Chosen publications

  Černá M., Barros A. S., Nunes A., Rocha S. M., Delgadillo I., Čopíková J., Coimbra M. A. (2003): Use of FT-IR spectroscopy as a tool for the analysis of polysaccharide food additives, Carbohydrate Polymers, 51: 383-389.

  Čopíková J., Barros A. S., Šmídová I., Černá M., Teixeira D. H., Delgadillo I., Synytsya A., Coimbra M. A. (2006): Influence of hydration of food additive polysaccharides on FT-IR spectra distinction. Carbohydrate Polymers, 63: 355-359.

  Synytsya A., Míčková K., Jablonský I., Sluková M., Čopíková J. (2008): Mushrooms of genus Pleurotus as a source of dietary fibres and glucans for food supplements. Czech Journal of Food Sciences, 26: 441-446.

  Vaňha J., Hinková A., Sluková M., Kvasnička F. (2009): Detection of plant raw materials in meat products by HPLC. Czech Journal of Food Sciences, 27: 234-239.

  Krejčířová L., Sluková M. (2009): Rozdíly ve skladbě zásobních bílkovin u pšenice ozimé vypěstované ekologicky a konvenčně. Sborník konference Jakost obilovin 2009, Kroměříž, 12.11.2009, str.1-5, ISBN 978-80-86888-05-7.

  Krejčířová L., Sluková M., Capouchová I. (2010): Rozdíly ve skladbě zásobních bílkovin u pšenice ozimé vypěstované ekologicky a konvenčně. Obilnářské listy, XVIII (2): 35-39. ISSN 1212-138X.

  Krejčířová L., Honců I., Sluková M., Příhoda J. (2010): Výrobky z ječmene – Charakteristiky ječných mouk a jejich směsí. Sborník konference Qualima 2010, Pardubice 26.-27.10.2010, str. 45-49. ISSN 1213-5380.

  Sluková M., Raková L. (2010): Vláknina potravy a cereální výrobky. Výživa a potraviny, 5: 131-133. ISSN-1211-846X.

  Sluková M., Regnerová J. (2010): The effects of thermo mechanical processing on dietary fibre of legumes and cereals. Sborník konference 10th International Nutrition & Diagnostics Conference, Praha, 4.-7.9. 2010, str. 75.

  Krejčířová L., Příhoda J., Sluková M., Honců I. (2011): Ječmen betaBARLEY-nový ječmen s vysokým obsahem beta-glukanů. Mlynářské noviny XXII, 12-13 (2011). ISSN 1214-6374.

  Krejčířová L., Příhoda J., Sluková M., Honců I. (2011): Nový ječmen betaBARLEY s vysokým obsahem beta-glukanů pro pekařské využití. Pekař a cukrář 10, 48-51 (2011). ISSN 1213-2403.

  Sluková M., Velebná N., Honců I., Poplanuchová M., Krejčířová L. (2011): Vztahy mezi složením obilných bílkovin a ukazateli pekařské kvality mouky. Proteiny 2011, Zlín, ČR, 3.-4.5. 2011, 117-121. ISBN 978-80-7454-022-6.

  Honců I., Krejčířová L., Sluková M., Velebná N. (2011): Pekařské výrobky z ječmene a jejich odlišnosti v procesu zpracování. 58. konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2011, Srní, ČR, 24.-27.10. 2011, 133. Plné texty přednášek na CD. ISBN 978-80-905035-0-2.

  Sluková M., Honců I., Krejčířová L., Velebná N. (2011): Dietary fibre content and effect of cereal processing technology. Proceeding of the 7th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience, Prague, Czech Republic, 2.11.-4.11. 2011, 62-66. ISBN 978-80-86238-90-6.

  Sluková M., Velebná N., Krejčířová L., Honců I., Budilová E. (2011): The advanced approaches to nutritional and breadmaking quality determination of wheat, barley and rye flour and their blends. 5th International Symposium on Recent Advances in Food Analysis Prague, Czech Republic, 1.-4.11. 2011. 249. ISBN 978-80-7080-795-8.

  Slukova M., Velebna N., Krejcirova L., Honcu I., Budilova E.: The advanced approaches to nutritional and breadmaking quality of wheat, barley and rye flour. Journal of Food Science and Engineering 2, 218-226 (2012). ISSN 2159-5828 (print), ISSN 2164-5795 (online).

  Sluková M., Honců I., Krejčířová L., Příhoda J.: Produkce nutričně a technologicky významných pasáží z bezpluchého a pluchatého ječmene. Mlynářská ročenka 2012, str. 96-111. ISSN 1214-6374.

  Sluková M., Příhoda J.: Jak se orientovat při nákupu chleba a běžného pečiva. Výživa a potraviny 5, str. 134-136 (2012). ISSN 1211-846X.

  Sluková M., Smrž F., Horáčková Š.: Nové poznatky v cereální biotechnologii: vývoj fermentovaných obilných produktů, jejich charakteristika a vliv na kvalitu pekařských výrobků. Pekař cukrář 10, str. 44-47 (2012). ISSN 1213-2403.

  Sluková M., Kubín M., Příhoda J.: Vliv zlepšujících přípravků na stárnutí pekařských výrobků. Ročenka pekaře a cukráře 2013, str. 46-52. ISSN 1213-2411, ISBN 978-80-903913-5-2.

  Sluková M., Příhoda J., Honců I.: Význam žita a žitných výrobků ve výživě. Pekař cukrář 8, str. 48-50 (2013). ISSN 1213-2403.

  Sluková M., Venzhöferová M., Roučová A.: Vývoj bezlepkových snack výrobků. Pekař cukrář 8, str. 55-57 (2014). ISSN 1213-2403.

  Sluková M., Levková J., Příhoda J..: Vliv procesů hnětení těsta na strukturu obilných bílkovin. Pekař cukrář 7, str. 52-54 (2014). ISSN 1213-2403.

  Horáčková Š., Martínková K., Sluková M., Plocková M.: Životaschopnost a metabolická aktivita volných a enkapsulovaných bifidobakterií. Mlékařské listy 146, XVII – XX (2014).

  Slukova M.: Application of barley in cereal technology. V knize: Barley: Physical properties, genetic factors and environmental impacts on growth. Nakladatelství: Nova Science Publishers, Inc., Hauppauge, NY, USA. 2014, ISBN 978-1-62948-907-0. (https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=47416&osCsid=5e9a553a1b1129fed10cc0ad3598a587)

Contact

  telephone: +420 220 443 120
  mobile: +420 604 650 045
  fax: +420 220 445 130
  e-mail: Marcela.Slukova@vscht.cz