Ing. et Ing. Lucie Jurkaninová. PhD.

ROZENÁ KREJČÍŘOVÁ


Vzdělání a zkušenosti

 • 1993 – 1998: Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře, obor Všeobecné zemědělství, ekologie, geodézie a pozemkové úpravy regionu
 • 1998 – 2003: Magisterské studium, Agronomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, obor Kvalita a zpracování zemědělských produktů; Diplomová práce: Vliv odrůdy, místa a intenzity pěstování na pečivárenskou jakost pšenice
 • 2000 – 2003: Doplňující pedagogické studium učitelství odborných předmětů, Katedra pedagogiky, Česká zemědělská univerzita v Praze; Závěrečná práce: Aktivní využívání volného času jako prevence některých celospolečensky škodlivých jevů na mládež
 • 2001 – 2002: Arnaud Česká s.r.o.; fakturace, archivace
 • 2003 – 2006: Postgraduální doktorské studium, Katedra rostlinné výroby, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze Obor: Fytotechnika – speciální produkce rostlinná, Specializace: Kvalita pšenice.
 • 2005 – 2008: Katedra rostlinné výroby, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze; Náplň práce: výzkumná činnost v oblasti kvality pšenice ozimé a ostatních obilovin, výuka studentů v rámci seminářů předmětů zajišťovaných Katedrou rostlinné výroby
 • 2007: Disertační práce: Vztah frakcí bílkovin ke kvalitativním kritériím pšenice s ohledem na různé směry využití
 • 2007 – 2009 Magisterské studium, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, Vysoká škola chemicko – technologická v Praze, obor Chemie a technologie sacharidů; Diplomová práce: Kvalita pšeničných mouk pro výrobu trvanlivého pečiva
 • 2008 – dosud: odborný asistent Ústav sacharidů a cereálií, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Absolvované kurzy a školení

 • 2001 Certifikát – Osvědčení o absolvování školení interních auditorů systémů jakosti dle normy ISO 9001:2000
 • 2003 Osvědčení o absolvování kurzu Poradenství a komunikace v rámci celoživotního vzdělávání

Pedagogické a výzkumné zaměření

Výuka předmětů:

 • Cereální chemie a technologie I a II
 • Potravinářská technologie a biotechnologie
 • Laboratoře Chemie a analytiky sacharidů
 • Laboratoře oboru Chemie a technologie sacharidů
 • Laboratoře vybraných procesů a fyzikálních vlastností potravin
 • Laboratoře pro ERASMUS
   - zkoušení cereálních surovin a výrobků
   – speciální analytické metody

Projekt NU-AGE

  Plný název: Nové stravovací strategie zaměřené na specifické potřeby starší populace pro zdravější stárnutí v Evropě
  Mezinárodní projekt: 29 členů, 16 zemí EU
  Leader: Universita di Bologna
  Doba trvání: 5 let
  Zahájení: 1. 5. 2011
  Grant Agreement č. 266486

  Náplň projektu:

  Nové dietní strategie řeší specifické potřeby starší populace pro zdravé stárnutí v Evropě. NU-AGE je velké multidisciplinární konsorcium s 30 partnery ze 17 zemí EU zahrnující výživu, biogerontology, imunology a molekulární biology z nejprestižnějších institucí v Evropě. O NU-AGE: Úloha stravy v závislosti na onemocnění při stárnutí je stále v zájmu výzkumu a NU-AGE zamýšlí přezkoumat výživu jako modulátor procesů stárnutí a dalších změn souvisejících s věkem. Snaží se prokázat, že dietní prostředky mají schopnost zrychlit anebo zpomalit proces stárnutí, včetně poklesu kognitivních funkcí, vývoje kardiovaskulárních a trávicích onemocnění, snížení hustoty kostí, imunity a úpadek svalové hmoty. Na základě získaných znalostí o vlivu stravy na stárnutí a jejím potenciálu zabránit onemocněním souvisejícím s věkem, mohou být určeny potraviny vhodné zejména pro starší spotřebitele, ty mohou být dále rozvíjeny a stanoveny nejlepší způsoby komunikace dietetických doporučení pro nad 65.

  Specifické cíle NU-AGE jsou:

  1. Snaha o potlačení fyzického a kognitivního úpadku pomocí dietní intervence.
  2. Pomocí biomarkerů posoudit účinek speciální potravinové pyramidy pro 65+.
  3. Identifikace buněčných (molekulárních) mechanismů odpovědných za celý dietní efekt.
  4. Provádět genetické a epigenetické studie k posouzení role individuálních rozdílů v reakci na dietu.
  5. Přijmout a integrovat komplexní přístup analýzy celého souboru dat.

  Výsledky dietní intervence budou použity pro rozvoj funkčních potravin šitých na míru pro seniory. NU-AGE bude doprovázen šířením a průmyslovým využíváním k podpoře strategií EU pro výživová doporučení a tak přispěje k provádění právních předpisů týkajících se výživových a zdravotních tvrzení pro seniory v Evropě.

Vybrané publikace

  Santoro, A., Pini, E., Scurti, M., Palmas, G., Berendsen, A., Brzozowska, A., Pietruszka , B., Szczecinska, A., Cano, N.I., Meunier, N., Groot, C.P.G.M., Feskens, E., Fairweather-Tait, S., Salvioli, S., Capri, M., Brigidi, P., Franceschi, C., Fabbri, C., Bertarelli, C., Izzi, M., Mazzocchi, M., Chardigny, J.M., Morio, B., Rossi, D., Notarfonso, M., O’Toole, P.W., Cashman, K., Carding, S.R., Nicoletti, C., Jacobs, D., Xipsiti, M., Fernandez, L., Wills, J.,Irz, X., Kuosmanen, N., Gonos, E.S., Voutetakis, K., Salmon, M., Toussaint, O., Traill, B,W., Nocella, G., Caracciolo, B., Xu, W., Ikonen, M., Tuure, T., Brummer, R., Kadi, F., Breton, S., Triomphe, M., Magario, G., Villani, F., Pancrazio, A., Teufner, B., Stocker, J., Echevarrı´a, F.J., Iglesias, J.R., Smrž, F., Krejcirova, L.,Koytsomitropoulou, E., Georgakidis, K., Yornuk, R., Ucar, C., Ommen, B.V., Bouwman, J., Collino, S., Jankovics, C., Loso´, A., de Vos, W., Fuentes, S., Commelin, E. (2014): Combating inflammaging through a Mediterranean whole diet approach: The NUAGE project’s conceptual framework and design. 2014, 136-137, Mech. Ageing Dev., p. 3-13.

  Krejčířová L., Capouchová I.: Rozdíl ve skladbě zásobních bílkovin a kvalitě pšenice z ekologického a konvenčního způsobu pěstování. 137-143. In: Honsnedl V. et kol.: Pšenice od genomu po rohlík. 184 stran, Nakladatelství Kurent, s.r.o., České Budějovice 2008, ISBN 978-80-87111-12-3.

  Kvapil R., Capouchová I., Krejčířová L.: Vliv pěstitelské technologie na jakost hybridní pšenice. 164-169. In: Honsnedl V. et kol.: Pšenice od genomu po rohlík. 184 stran, Nakladatelství Kurent, s.r.o., České Budějovice 2008, ISBN 978-80-87111-12-3.

  Krejčířová L., Sluková M.: Rozdíly ve skladbě zásobních bílkovin u pšenice ozimé vypěstované ekologicky a konvenčně. Sborník konference Jakost obilovin 2009, Kroměříž, 12.11.2009, str.1-5, ISBN 978-80-86888-05-7.

  Příhoda J., Krejčířová L.: Uživatelské charakteristiky pšenice a žita ze sklizně 2009. Sborník konference Jakost obilovin 2009, Kroměříž, 12.11.2009, s. 1 – 6, ISBN 978-80-86888-05-7.

  Capouchová, I., Bicanová, E., Petr, J., Krejčířová, L., Faměra, O. (2008): Effect of organic wheat cultivation in wider rows on grain yield and quality, 2008, 39, ISSN 1211-3174. Scientia Agriculturae Bohemica, 1, s. 1 – 5.

  Krejčířová, L., Capouchová, I., Bicanová, E., Faměra, O. (2008): Storage protein composition of winter wheat from organic farming, 2008, 39, ISSN 1211-3174. Scientia Agriculturae Bohemica, 1, s. 6 – 11.

  Krejčířová, L. ; Capouchová, I. ; Petr, J. ; Bicanová, E. ; Faměra, O. (2007): The effect of organic and conventional growing systems on quality and storage protein composition of winter wheat, 2007, 53, ISSN 1214-1178. Plant, Soil and Environment, 11, s. 499 – 505.

  Krejčířová, L. ; Capouchová, I. ; Petr, J. ; Bicanová, E. ; Kvapil, R. (2006): Protein composition and quality of winter wheat from organic and conventional farming, 2006, 93, ISSN 1392 – 3196 Zemdirbyste, 4, s. 285 -296.

  Capouchová, I. ; Petr, J. ; Krejčířová, L. (2006): Protein composition of sorghum and oat grain and their suitability for gluten-free diet, 2006, 93, ISSN 1392 – 3196 Zemdirbyste, 4, s. 271 -284.

  Bicanová, E. ; Capouchová, I. ; Krejčířová, L. ; Petr, J. ; Erhartová, D. (2006): The effect of growth structure on organic winter wheat quality, 2006, 93, ISSN 1392 – 3196 Zemdirbyste, 4, s. 297 -305.

  Krejčířová, L. ; Capouchová, I. (2005): Relation of the protein fractions composition to the qualitative parameters of wheat for different ways of utilization, 2005, 41, ISSN 1212-1975 Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, 1, s. 304 -304.

Kontakt

  telefon: +420 220 443 120
  fax: +420 220 445 130
  e-mail: Lucie.Jurkaninova@vscht.cz