Ass. prof. Evžen Šárka, PhD.

BORN 2. 7. 1953 IN PRAGUE


Education, Experience and Expertise

 • ICT Prague, Faculty of Food and Biochemical Technology (FFBT), (1971 – 1976)
 • ICT Prague, Faculty of Food and Biochemical Technology (FFBT), (1977 – 1983) – Ph.D.
 • 1977 – 1983 Sugar factory Modřany – technician
 • 1984 – 1995 VUC Prague, a.s. – researcher
 • 1996 – 2005 VUC Prague, a.s. – head of the department of processes; head of section of technology and analysis
 • 2005 – 2012 Assistant Professor UCT Prague, Faculty of Food and Biochemical Technology (FFBT), Department of Carbohydrate Chemistry and Technology
 • 2012 – Associated Professor UCT Prague, Faculty of Food and Biochemical Technology

Publications

Navrátil Z., Sloup J., Šárka E., Málek J. et al. (1998): Technologické výsledky provozu stanice na filtraci těžké šťávy s klérem v Talnovském cukrovaru. Listy cukrov. a řepař. 114, 211-213.

Šárka E. (1999): Activation of carbonation slurry concentrate – a method for saving limestone. Zuckerindustrie, 124, s. 411-414.

Šárka E., Smolík J., Gebler J., Bubník Z. (1999): Ultrafiltration of raw juice. CITS Proceedings Antverp 1999, str. 161-171. 21st General Assembly C.I.T.S. Antverp, 25.-28.5.1999, ISBN 3-87040-072-2.

Šárka E., Valter V., Smolík J., Tichá B., Gebler J., Bubník Z., Hinková A., Kadlec P., Pour V., Štarhová H., Hoffman P. (2001).: Výroba sorbitolu ze sacharózy chemickou cestou. Listy cukrov. a řep. 117, 264-272.

Šárka E. (2001): Měření zákalu jako diagnostická metoda. Listy cukrov. a řep., 117, 188-191.

Šárka E., Gebler J. (2002): Zpracování rozmrzlé a alterované řepy. Listy cukrov. a řep., 118, 140-142.

Šárka E., Bubník Z., Hinková A. (2002): Chromatografická separace sacharidů při výrobě sorbitolu. Listy cukrov. a řep., 118, 22-24.

Samčuk A.G., Pyšnjak P.V., Nikolišin B.N., Navrátil Z., Málek J., Šárka E. et al. (2002): Filtrovanie soka 1 saturacii filtrpressami MEKO-1200. Sachar č. 1, 51-55.

Šárka E. (2003): Technické prostředky k dosažení nízké tvrdosti a barvy lehké a těžké šťávy. Listy cukrov. a řep., 119, s. 117-119.

Šárka E., Bubník Z., Hinková A. (2006).: Changes in particle size of carbonatation slurry during preliming observed by the image analysis method. Zuckerind. 131, 551-557.

Šárka E., Bubník Z., Veselá A. (2006): Distribuce velikosti částic saturačního kalu a možnosti jejího ovlivnění. Listy cukrov. a řep. 122, s. 277-280.

Šárka E., Bubník Z., Zvárová H., Čopíková J. (2006).: Vlastnosti polyolů a jejich možné průmyslové a výživové aplikace. Listy cukrov. a řep. 122, 314-317.

Šárka E., Kotek J., Kruliš Z.: Termoplastický polyolefinický kompozit vyztužený plnivem na bázi saturačního kalu. PV 2206-820. (21.12.2006 / 2.7.2008 / 17.9.2009).

Šárka E., Bubník Z., Picka M., Milichovský M. (2007): Možnost využití saturačních kalů při výrobě papíru. Listy cukrov. a řep. 123, 386-387.

Šárka E., Bubník Z., Kadlec P. (2007): Particle size distribution of re-used carbonation mud. Polish J. Food Nutr. Sci. 57, 51-56.

Šárka E. (2008): Saturační kal – možnosti použití a vlastnosti. Listy cukrov. a řep. 124, 349-357.

Šárka E., Bubník Z., Kadlec P., Veselá-Trilčová A. (2008): The particle size of carbonation mud, and possibilities for influencing it. J. of Food Engineering 87, 45-50.

Šárka E., Bubník Z. (2009): Using image analysis to identify acetylated distarch adipate in a mixture. Starch/Stärke 61: 457-462.

Sýkorová A., Šárka E., Bubník Z., Schejbal M., Dostálek P. (2009): Size distribution of barley kernels. Czech J. Food Sci. 27, 249-258.

Šárka E., Bubník Z. (2010): Morfologie, chemická struktura, vlastnosti a možnost využití pšeničného B-škrobu. Chem. listy 104, 318-325.

Fıratlıgil-Durmuş E., Šárka E., Bubník Z., Schejbal M., Kadlec P. (2010): Size properties of legume seeds of different varieties using image analysis. Journal of Food Engineering 99, 445-451.

Firatligil-Durmuş E., Sýkorová A., Šárka E., Bubník Z., Schejbal M., Příhoda J. (2010): Geometric parameters of wheat grain determined by image analysis and FEM approach. Cereal Research Communications 38, 122-133.

Šárka E., Koláček J., Sikora A., Hrušková K., Prokopová D., Hrabal R., Maixner J., Bubník Z. (2010): Effect of reaction time on the acetylation of wheat B-starch and characterization of the product. Proceedings of the 6th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience, Praha, 29.9. – 1.10. 2010, str. 200-205, ISBN 978-80-86238-78-4.

Šárka E., Synytsya A., Kruliš Z., Kotek J., Růžek L., Bubník Z., Růžková M. (2010): Mechanical properties and biodegradability of PCL/starch blends. In: Fiedorowicz M., Bertoft E. (edit.): Starch. Recent Advances in Biopolymer Science and Technology. Polish Society of Food Technologists‘ Malopolska Branch, Krakow, Polsko, ISBN 978-83-932389-0-3.

Šárka E., Kruliš Z., Kotek J., Růžek L., Korbářová A., Bubník Z., Růžková M. (2011): Application of wheat B-starch in biodegradable plastic materials. Czech J Food Sci 29, 232-242.

Šárka E., Koláček J., Synytsya A., Hrušková K., Maixner J., Štětina J. (2012): Spectral analysis and physical properties of benzylated starch. Starch-Stärke 64, 481-488.

Šárka E., Hoffman P. Koláček J. et al. (2012): Extrusion processing of a new biodegradable composite. Proceedings of the 8th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience, Prague, Czech Republic, 28.11. – 30.11. 2012, str. 147-150, ISBN 978-80-86238-28-9.

Šárka E. (2012): Vedlejší produkty cukrovarnického a škrobárenského průmyslu – vznik, využití a optimalizace parametrů. Listy cukrov. a řep. 128, 307-311.

Smrčková P., Horský J., Šárka E., Koláček J., Netopilík M., Walterová Z., Kruliš Z., Synytsya A., Hrušková K. (2013): Hydrolysis of wheat B-starch and characterisation of acetylated maltodextrin. Carbohydrate Polymers 98, 43-49.

Šárka E., Bubník Z., Hinková A., Gebler J., Kadlec, P. (2013): Beet molasses – desugarization, composition, properties and application possibilities. Sugar Industry-Zuckerindustrie 138, 105-114.

Šárka E., Čopíková J., Smrčková P.: Extruzní proces v cereální a cukrovinkářské technologii. Listy cukrov. a řep. 129, 350-354. (2013).

Kotek J., Kruliš Z., Šárka E., Růžek L.: Biodegradovatelná kompozice na bázi modifikovaného škrobu a způsob její přípravy č. 303 840, č. přihlášky 2011-848, 20.12.2011,10.4.2013, 22.5.2013.

Šárka E., Dohanyos M., Homolka P., Koukolová P., Melzoch K., Patáková P., Paulová L., Rajchl A., Rychtera M., Ševčík R. (2013): Zpracovatelské technologie, str.. 138-150. In: Brambory • šlechtění • pěstování • užití • ekonomika, Vokál B. (ed.). ISBN 978-80-86726-54-0, Profi Press s.r.o., Praha

Smrčková P., Saglamtas M., Hofmanová T., Koláček J., Chena D., Šárka E. (2014): Effect of process parameters on slowly digestible and resistant starch content in extrudates. Czech J Food Sci 32, 503-508.

Koláček J., Šárka E., Šimková D., Smrčková P. (2014): Reaction mechanism of wheat distarch phosphate of lower and high degree of substitution determined by 31P NMR. Proceedings of the 10th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience, Prague, Czech Republic, 22.- 24.10. 2014, str. 104-106, ISBN 978-80-86238-70-8.

Šárka E., Bubník Z., Kadlec P., Pour V. (2014): Krystalické modifikace uhličitanu vápenatého, jeho vznik při epuraci, velikosti agregátů a jejich dopady na čištění šťáv. Listy cukrov. a řep. 130, 461-464.

Kljak K., Šárka E., Dostálek P., Smrčková P., Grbeša D. (2015): Influence of physicochemical properties of Croatian maize hybrids on quality of extrusion cooking. LWT – Food Science and Technology 60, 472-477. DOI: 10.1016/j.lwt.2014.08.017.


Contact

 • telephone: +420 220 443 115
 • mobile: +420 737 847 070
 • fax: +420 220 445 130
 • e-mail: Evzen.Sarka@vscht.cz