Andrea Hinková, PhD.

NAROZENA 13.4. 1972 v CHOMUTOVĚ, ČESKÁ REPUBLIKA


Odborný asistent
VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE
Ústav chemie a technologie sacharidů
Od r. 2000 – současnost


Zkušenosti a pedagogika:

  • Vybrané procesy potravinářských výrob (membránové separace, chromatografie)
  • Výroba potravin a nutriční hodnota
  • Konzultace diplomových a bakalářských prací a projektů studentů
  • Potravinářské aplikace chemicko-inženýrských procesů (membránové separační techniky – mikrofiltrace, ultrafiltrace, nanofiltrace, reverzní osmóza, vakuová odparka, sprejová sušárna)
  • Zpracování odpadních matariálů z potravinářského průmyslu (syrovátka, bagasa)
  • Kapalinová chromatografie při stanovení sacharidů (aniontová chromatografie s pulzní ampérometrickou detekcí)
  • Počítačová analýza obrazu (LUCIA Image Analysis)
  • Biotechnologie – fermentace surové repné štávy, fermentace obilných zápar

Vzdělání:

1996 – 2000

VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Ústav chemie a technologie sacharidů

Studijní doktorský program v oboru: Technologie potravin

2002

Dizertační práce

Téma: Nepotravinářské využití zemědělských produktů a odpadních materiálů (Utilisation of agricultural products and waste material in non-food applications)

1999

Státní doktorská zkouška

V oboru: Technologie potravin

1990 – 1996

VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE

Fakulta potravinárské a biochemické technologie

Ústav kvasné chemie a bioinženýrství

Inženýrské studium v oboru: Pivovarství a sladařství

1996

Státní zkouška

V oboru: Kvasná chemie a bioinženýrství (biologie, biochemie, aplikovaná biologie a bioekologie, sladařství a pivovarnictví, inženýrské základy bioprocesů)

1996

PIVOVAR BUDĚJOVICKÝ BUDVAR ČESKÉ BUDĚJOVICE

Diplomová práce na téma: Studium vztahu kvalitativních znaků meziproduktů a hotového piva

1986 – 1990

GYMNÁZIUM V ÚSTÍ NAD LABEM

Zahraniční stáže:

VIII – IX 2002

UNIVERSITÉ DE REIMS CHAMPAGNE – ARDENNE REMEŠ (FRANCIE)

Odborná stáž v Laboratoři průmyslové fyzikální chemie – počítačová analýza obrazu

VI – XI 1998

LOUISIANA STATE UNIVERSITY, BATON ROUGE (USA)

Studijní pobyt na Audubon Sugar Institute – zpracování bagasy na bioethanol

Vybrané publikace:

Hinkova A., Bubnik Z., Kadlec P. (2015):
Chemical Composition of Sugar and Confectionery Products,
In: Handbook of Food Chemistry, Keung Cheung P. Ch. (ed.), ISBN: 978-3-642-41609-5 (Online), Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, Germany, 2015, doi: 10.1007/978-3-642-41609-5_30-1, 37 pages.

Hinkova A., Bubnik Z., Pour V., Zidova P., Henke S., Sarka E., Kadlec P. (2014):
Cheese whey tangential ultrafiltration on tubular mineral membranes.
13th International Conference on Inorganic Membranes Brisbane, Australia, 6-9 July 2014.

Bubník Z., Hinková A., Kadlec P., Šárka E., Pour V., Henke S., Gebler J.(2014):
Trends and development of technological procedures in the sugar industry during last twenty years.
Proceedings of the 21st International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA, Praha 23-27.8. 2014. ISBN 978-80-02-02555-9.

Henke S., Hinková A., Kubát M., Pour V., Hassan N., Bubník Z., Kadlec P. (2014):
Automation of membrane filtration unit.
Proceedings of the 21st International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA, Praha 23-27.8. 2014. ISBN 978-80-02-02555-9.

Šárka E., Bubník Z., Hinková A., Gebler J., Kadlec, P. (2013):
Beet molasses – desugarization, composition, properties and application possibilities.
Sugar Industry-Zuckerindustrie 138, 105-114.

Rockova S., Nevoral J., Rada V., Marsik P., Sklenar J., Hinkova A., Vlkova E. and Marounek M. (2011):
Factors affecting the growth of bifidobacteria in human milk.
International Dairy Journal 21, s. 504-508, ISSN: 0958-6946

Vanha J., Hinkova A., Slukova M., and Kvasnicka F. (2009):
Detection of plant raw materials in meat products by HPLC.
Czech Journal of Food Sciences 27, s. 234-239, ISSN: 1212-1800

Kadlec P., Dostalova J., Houska M., Strohalm J., Culkova J., Hinkova A. and Starhova H. (2006):
High pressure treatment of germinated chickpea Cicer arietinum L. seeds.
Journal of Food Engineering 77, s. 445-448, ISSN: 0260-8774

Henke S., Bubník Z., Hinková A. and Pour V. (2006):
Model of a sugar factory with bioethanol production in program SugarsTM
Journal of Food Engineering 77, s. 416 – 420, ISSN 0260-8774

Šárka E., Bubnik Z. and Hinkova A. (2006):
Changes in particle size of carbonatation slurry during preliming observed by the image analysis method.
Zuckerindustrie – Sugar Industry 131, s. 551-557, ISSN: 0344-8657

Šárka E., Bubník Z. and Hinková A. (2006):
Changes in particle size of carbonation slurry during preliming observed by the image analysis method.
Zuckerindustrie – Sugar Industry 131, 551-557, ISSN: 0344-8657

Hinková A., Bubník Z., Pour V., Henke S. and Kadlec P. (2005):
Application of Cross-flow Ultrafiltration on Inorganic Membranes in Purification of Food Materials
Czech Journal of Food Sciences 23, s. 103-110, ISSN 1212-1800

Bubnik Z., Pour V., Gruberova A., Starhova H., Hinkova A. and Kadlec P. (2004):
Application of continuous chromatographic separation in sugar processing.
Journal of Food Engineering 61, s. 509-513, ISSN: 0260-8774

Hinková A., Bohacenko I., Bubník Z., Hrstková M. and Jankovská P. (2004):
Mineral membrane filtration in refinement of starch hydrolysates.
Journal of Food Engineering 61, s. 521 – 526, ISSN 0260-8774

Šárka E., Bubnik Z., Hinkova A., Kadlec P., Pour V. and Štarhova H. (2002):
Chromatographic separation of saccharides during sorbitol preparation.
Listy cukrovarnické a řepařské 118, s. 22-24, ISSN: 1210-3306

Hinková A., Bubník Z., Kadlec P. and Pridal J. (2002):
Potentials of separation membranes in the sugar industry.
Separation and Purification Technology 26, s. 101 – 110, ISSN: 1383-5866

Hinková A. and Bubník Z. (2001):
Sugar beet as a raw material for bioethanol production.
Czech Journal of Food Sciences 23, s. 224 – 234, ISSN: 1212-1800

Hinková A., Bubník Z., Štarhová H., Pour V. and Kadlec P. (2000):
Storage of sugar-beet raw juice.
Czech Journal of Food Sciences 18, s. 14-22, ISSN: 1212-1800

Bubník Z., Hinková A., Kadlec P. and Pour V. (2000):
Purification of raw sugar juice by membrane filtration.
8th International Congress on Engineering and Food – ICEF8, Book of Abstracts, s.71, Puebla, April 9-13, Mexico, ISBN: 968-6254-48-X

Hinková A., Bubník Z., Kadlec P., Pour V. and Štarhová H. (2000):
Membrane Filtration in the Sugar Industry.
Chemical Papers 54 (6a), s. 375-382, ISSN 0366-6352

Hinková A., Choteborská P., Melzoch K., Rychtera M. and Bubník Z. (1998):
Ethanol fermentation of grain mashes with regard to quality of distiller’s slops.
Czech Journal of Food Sciences 18, s. 41-46, ISSN: 0862-8653

Bubnik Z., Starhova H., Hinkova A., Pour V., Kadlec P., Devillers S., Kopecky J and Hart B. (1998):
Application of SUCAZUR in diffusion disinfection.
Listy cukrovarnické a řepařské 114, s. 151-159, ISSN: 1210-3306


Kontakt:

telefon: +420 220 443 111
fax: +420 220 445 130
e-mail: hinkovaa@vscht.cz