Granty a projekty

Aktuální tuzemské granty a projekty

C_VSCHT_2015_002 Tvorba studijních materiálů předmětu Výroba potravin a nutriční hodnota
Poskytovatel: Grantová rada VŠCHT Praha (ČR)
Hlavní příjemce: Fakulta potravinářské a biochemické technologie, Ústav sacharidů a cereálií
Období řešení projektu: 2015
Řešitel: Ing. Marcela Sluková, PhD.

Produkce a kompletní šetrné zpracování lněného semene a jeho aplikace do nových funkčních potravin
Poskytovatel: NAZV (ČR)
Hlavní příjemce: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Období řešení projektu: 2015-2018
Řešitel: Prof. Filip
Spoluřešitel: doc. Marie Hrušková
Dílčí téma: C007 – Aplikovat lněné produkty do nových funkčních cereálních výrobků

QJ1310219 Pšenice se specifickým složením a vlastnostmi škrobu pro potravinářské a průmyslové účely
Poskytovatel: MZe (ČR)
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav rostlinné výroby
Období řešení projektu: 2013-2017
Spoluřešitel: doc. Evžen Šárka

Ukončené tuzemské granty a projekty

GAP503/11/2479 Inhibice intestinální absorpce sterolů hydrofobně modifikovanými polysacharidy
Poskytovatel: GA0 – Grantová agentura České republiky (GA ČR)
Hlavní příjemce: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Období řešení projektu: 2011-2013
Řešitel: Prof. Čopíková

GA525/09/1133 Vlastnosti fungálních polysacharidových materiálů s fyziologickými účinky
Poskytovatel: GA0 – Grantová agentura České republiky (GA ČR)
Hlavní příjemce: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Období řešení projektu: 2009-2011
Řešitel: Prof. Čopíková

2A-1TP1/073 Nové farmaceutické produkty na bázi polysacharidů.
Poskytovatel: MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav organických syntéz a.s.
Období řešení projektu: 2006-2011
Řešitel: Prof. Čopíková

LF11015 Rozvoj nové technologie úpravy vody v papírenském průmyslu vedoucí k nulovým emisím škodlivin.
Poskytovatel: MSM – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Hlavní příjemce: MVB OPAVA CZ s.r.o.
Období řešení projektu: 2011-2012
Řešitel: Prof. Bubník

QI111B053 Nové postupy pro využití zemědělských surovin a produkci hlavních druhů potravin zvyšující jejich kvalitu, bezpečnost, konkurenceschopnost a výživový benefit spotřebiteli.
Poskytovatel: MZE – Ministerstvo zemědělství (MZe)
Hlavní příjemce: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Období řešení projektu: 2011-2014
Řešitel: Prof. Bubník

GA525/09/0607 Biodegradabilní kompozitní materiály na bázi B-škrobu s upotřebením v zemědělství
Poskytovatel: GA0 – Grantová agentura České republiky (GA ČR)
Hlavní příjemce: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Období řešení projektu: 2009-2011
Řešitel: Ing. Šárka (spolupráce ÚMCH AV ČR)

Projekt Erasmus: Studium polysacharidů
Spolupráce s Universitou v Aveiru, Portugalsko, 2 tříměsíční pobyty pro studenty a 1 čtrnáctidenní pro pedagogy
Řešitel: Prof. Čopíková

FR-TI1/470 Progresivní technologie zpracování slané syrovátky z výroby sýrů
Nositel projektu: MemBrain s.r.o.
Období řešení: 2010-2011
Řešitel: Ing. Hana Šímová (MemBrain s.r.o.), Spoluřešitel: Prof. Bubník

Výroba potravin a nutriční hodnota
Poskytovatel: Fond rozvoje vysokých škol FRVŠ, č. projektu 368, tématický okruh F1
Období řešení projektu: 2011
Řešitel: Ing. Sluková

GA525/03/0358 Příprava, popis struktury a biologické účinky derivátů pektinu
Poskytovatel: GA0 – Grantová agentura České republiky (GA ČR)
Hlavní příjemce: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Období řešení projektu: 2003-2005
Řešitel: Prof. Čopíková

GA525/05/0273 Studium beta-glukanů vybraných jedlých hub
Poskytovatel: GA0 – Grantová agentura České republiky (GA ČR)
Hlavní příjemce: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Období řešení projektu: 2005-2007
Řešitel: Prof. Čopíková

GC521/07/J039 Dřevní houby z rodů Phellinus a Inonotus: taxonomie, ekologie, molekulární fylogeneze, produkce polysacharidů
Poskytovatel: GA0 – Grantová agentura České republiky (GA ČR)
Hlavní příjemce: Mendelova univerzita v Brně / Lesnická a dřevařská fakulta
Období řešení projektu: 2007-2009
Řešitel: Prof. Čopíková

EP0960986668 Výroba a využití etanolu ze zemědělských plodin – optimalizace výroby etanolu se zřetelem na zhodnocení vedlejších produktů
Poskytovatel: MZE – Ministerstvo zemědělství (MZe)
Hlavní příjemce: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Období řešení projektu: 1996-1998
Řešitel: Prof. Bubník

GA510/93/0956 Vliv složení cukrovky na její užití
Poskytovatel: GA0 – Grantová agentura České republiky (GA ČR)
Hlavní příjemce: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Období řešení projektu: 1993-1995
Řešitel: Prof. Bubník

OK 285 Minimalizace spotřeby energie a vody ve výrobě cukru pomocí nové technologie založené na chladicí krystalizaci surové šťávy
Poskytovatel: MSM – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Hlavní příjemce: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Období řešení projektu: 1997-1999
Řešitel: Prof. Bubník

QF3044 Ověření využitelnosti membráno-fotokatalytické destrukce toxických polutantů v kombinaci s bioremediačními technologiemi v zemědělství
Poskytovatel: MZE – Ministerstvo zemědělství (MZe)
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Období řešení projektu: 2003-2007
Řešitel: Prof. Bubník

EP0960006606 Zpracování sacharózy na sorbitol a fruktózový sirup – sladidla pro diabetiky
Poskytovatel: MZE – Ministerstvo zemědělství (MZe)
Hlavní příjemce: VUC Praha, a. s.
Období řešení projektu: 1996-2000
Řešitel: Doc. Bubník, Ing. Šárka

EP7127 Návrh technologie výroby invertovaného řepného sirupu
Poskytovatel: MZE – Ministerstvo zemědělství (MZe)
Hlavní příjemce: VUC Praha, a. s.
Období řešení projektu: 1997-2000
Řešitel: Ing. Šárka

RE093095-RV06 Výroba motorového paliva ze zemědělských plodin
Poskytovatel: MZE – Ministerstvo zemědělství (MZe)
Hlavní příjemce: VUC Praha, a. s.
Období řešení projektu: 1994-1996
Řešitel: Ing. Šárka

EP0960006258 Technicko-technologický park VÚPP-FPBT VŠCHT-FSI ČVUT Praha-prostředek výzkumu nových technologií a techniky
Poskytovatel: MZE – Ministerstvo zemědělství (MZe)
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.
Období řešení projektu: 1996-2000
Řešitel: Prof. Kadlec

GA509/94/0736 Vliv chemického složení na užitné vlastnosti brambor
Poskytovatel: GA0 – Grantová agentura České republiky (GA ČR)
Hlavní příjemce: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Období řešení projektu: 1994-1996
Řešitel: Prof. Kadlec

OK 284 Informační síť o biotechnologii sacharidů luskovin
Poskytovatel: MSM – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Hlavní příjemce: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Období řešení projektu: 1997-2000
Řešitel: Prof. Kadlec

OK 285 Minimalizace spotřeby energie a vody ve výrobě cukru pomocí nové technologie založené na chladicí krystalizaci surové šťávy
Poskytovatel: MSM – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Hlavní příjemce: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Období řešení projektu: 1997-1999
Řešitel: Prof. Kadlec

OK 325 Mikrovlnný ohřev při výrobě potravin
Poskytovatel: MSM – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Hlavní příjemce: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Období řešení projektu: 1998-2000
Řešitel: Prof. Kadlec

Imobilizace kovů na kyselých polysacharidech (Řešitel: Prof. Čopíková)

Technologická kvalita pšeničných mouk jako jeden z faktorů rozvoje a modernizace výroby pšeničného škrobu v ČR (Řešitel: Doc. Příhoda)

Výroba a využití etanolu ze zemědělských plodin – optimalizace výroby etanolu se zřetelem na zhodnocení vedlejších produktů (Řešitel: Prof. Bubník, koordinace prof. Rychtera)
Invertovaný řepný sirob (Řešitel: Prof. Bubník, koordinace VÚC Praha)

Studium vysokopolymerních zásobních bílkovin endospermu zrna gliadinových a HMW-gluteninových linií odrůd pšenice ozimé lišících se technologickou jakostí, grant GAČR 2001- 2003 (Řešitel: Doc. Příhoda, spolupráce: Zeměd. VÚ Kroměříž a VÚ rostlinné výroby Ruzyně)

Vliv abiotických stresů na kvalitu semen obilovin a luštěnin (Řešitel: Prof. Kadlec, VÚ rostlinné výroby Ruzyně)

Funkční potraviny ze zeleniny a ovoce a dalších zemědělských produktů vyrobené za použití vysokotlakého ošetření (Řešitel: Prof. Kadlec, VÚPP)

Ukončené mezinárodní granty a projekty

Carbohydrate biotechnology network for grain legumes, CABINET, COPERNICUS , 1997-1999 (Řešitel: Prof. Kadlec, koordinace JIC Norwich)

Minimisation of energy and water use in sugar production by clean technology based on cooling crystallization of concentrated raw juice, COPERNICUS (Řešitel: Prof. Bubník , koordinace Klemeš UMIST Manchester)

Electromagnetic heating for food production, COPERNICUS, 1998-2000 (Řešitel: Prof. Kadlec, koordinace University of Bristol)