Publication Activity


2015

Hinkova A., Bubnik Z., Kadlec P. (2015): Chemical Composition of Sugar and Confectionery Products, In: Handbook of Food Chemistry, Keung Cheung P. Ch. (ed.), ISBN: 978-3-642-41609-5 (Online), Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, Germany, doi: 10.1007/978-3-642-41609-5_30-1, 37 pages.

Kljak K., Šárka E., Dostálek P., Smrčková P., Grbeša D. (2015): Influence of physicochemical properties of Croatian maize hybrids on quality of extrusion cooking. LWT – Food Science and Technology 60, 472-477. DOI: 10.1016/j.lwt.2014.08.017.

Kadlec K., Kmínek M., Kadlec P.(editoři) a kolektiv (2015): Technologie potravin – Měření a řízení v potravinářských a biotechnologických výrobách. Key Publishing Ostrava, 700 pages.

Hinkova A., Henke S., Bubnik Z., Pour V., Salova A., Slukova M., Sarka E. (2015): Degradation of Food industrial pollutants by photocatalysis with immobilized titanium dioxide. Innovative Food Science and Emerging Technologies 27, 129–135.

2014

Dostálová J., Kadlec P. (editoři) a kolektiv (2014): Technologie potravin – Potravinářské zbožíznalství. Key Publishing Ostrava, 412 stran, ISBN 978-80f-7418-208-2.

Sluková M., Venzhöferová M., Roučová A. (2014): Vývoj bezlepkových snack výrobků. Pekař cukrář 8, 55-57. ISSN 1213-2403.

Sluková M., Levková J., Příhoda J. (2014): Vliv procesů hnětení těsta na strukturu obilných bílkovin. Pekař cukrář 7, 52-54. ISSN 1213-2403.

Horáčková Š., Martínková K., Sluková M., Plocková M.(2014): Životaschopnost a metabolická aktivita volných a enkapsulovaných bifidobakterií. Mlékařské listy 146, XVII – XX.

Slukova M. (2014): Application of barley in cereal technology. In: Barley: Physical properties, genetic factors and environmental impacts on growth, Nova Science Publishers, Inc., Hauppauge, NY, USA. 2014, ISBN 978-1-62948-907-0.

Hrušková M., Švec I. (2014): Evaluation of Wheat composite flours with Hemp, Teff a Chia, Cereal Technology 01,16-22, ISSN 1869-2303.

Hofmanová T., Švec I., Hrušková M. (2014). Nutritional properties of non-traditional seeds. Journal of Live Medicine, 21(1), 10-14, ISSN 2329-5430.

Smrčková P., Saglamtas M., Hofmanová T., Koláček J., Chena D., Šárka E. (2014): Effect of process parameters on slowly digestible and resistant starch content in extrudates. Czech Journal of Food Sciences 32, 503-508.

Koláček J., Šárka E., Šimková D., Smrčková P. (2014): Reaction mechanism of wheat distarch phosphate of lower and high degree of substitution determined by 31P NMR. Proceedings of the 10th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience, Prague, Czech Republic, 22.-24.10. 2014, 104-106, ISBN 978-80-86238-70-8.

Šárka E., Bubník Z., Kadlec P., Pour V. (2014): Krystalické modifikace uhličitanu vápenatého, jeho vznik při epuraci, velikosti agregátů a jejich dopady na čištění šťáv. Listy cukrovarnické a řepařské 130, 461-464.

Hinkova A., Bubnik Z., Pour V., Zidova P., Henke S., Sarka E., Kadlec P. (2014): Cheese whey tangential ultrafiltration on tubular mineral membranes.13th International Conference on Inorganic Membranes Brisbane, Australia, 6-9 July 2014.

Bubník Z., Hinková A., Kadlec P., Šárka E., Pour V., Henke S., Gebler J.(2014): Trends and development of technological procedures in the sugar industry during last twenty years. Proceedings of the 21st International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA, Praha 23-27.8. 2014. ISBN 978-80-02-02555-9.

Henke S., Hinková A., Kubát M., Pour V., Hassan N., Bubník Z., Kadlec P. (2014): Automation of membrane filtration unit. Proceedings of the 21st International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA, Praha 23-27.8. 2014. ISBN 978-80-02-02555-9.

Hofmanová T., Švec I., Hrušková M. (2014): Nutritional Properties of Non-Traditional Seeds. Journal of Life Medicine, 2, 10-14.

Forstová V., Belková B., Riddellová K., Václavík L., Příhoda J. Hajšlová J. (2014): Acrylamide formation in traditional Czech leavened wheat-rye breads and wheat rolls, Food Control 38, 221-226, ISSN 0956-7135.

2013

Kadlec P., Melzoch K., Voldřich M. (editoři) a kolektiv (2013): Procesy a zařízení v potravinářství a biotechnologiích. Key Publishing Ostrava, 496 stran, ISBN 978-80-7418-163-4.

Sluková M., Kubín M., Příhoda J. (2013): Vliv zlepšujících přípravků na stárnutí pekařských výrobků. Ročenka pekaře a cukráře 2013, 46-52. ISSN 1213-2411, ISBN 978-80-903913-5-2.

Sluková M., Příhoda J., Honců I.(2013): Význam žita a žitných výrobků ve výživě. Pekař cukrář 8, 48-50, ISSN 1213-2403.

Hrušková M., Švec I (2013): Milička habešská a možnosti užití pro potravinářské účely, Výživa a potraviny 4, 106-108.

Švec I., Hrušková M. (2013): Crumb Evaluation of Bread with Hemp Product Addition by means of Image Analysis, Acta UASMB Brno, 6, LXI, 1867-1872.

Smrčková P., Horský J., Šárka E., Koláček J., Netopilík M., Walterová Z., Kruliš Z., Synytsya A., Hrušková K. (2013): Hydrolysis of wheat B-starch and characterisation of acetylated maltodextrin. Carbohydrate Polymers 98, 43-49.

Šárka E., Bubník Z., Hinková A., Gebler J., Kadlec, P. (2013): Beet molasses – desugarization, composition, properties and application possibilities. Sugar Industry-Zuckerindustrie 138, 105-114.

Šárka E., Čopíková J., Smrčková P. (2013): Extruzní proces v cereální a cukrovinkářské technologii. Listy cukrov. a řep. 129, 350-354.

Šárka E., Dohanyos M., Homolka P., Koukolová P., Melzoch K., Patáková P., Paulová L., Rajchl A., Rychtera M., Ševčík R. (2013): Zpracovatelské technologie. In: Brambory, šlechtění, pěstování užití, ekonomika, Vokál B. (ed.). Profi Press s.r.o., Praha, str. 135-150, ISBN 978-80-86726-54-0.

2012

Kadlec P.,Melzoch K., Voldřich M. (editoři) a kolektiv (2012): Technologie potravin – Přehled
tradičních potravinářských výrob. Key Publishing Ostrava, 569 pages, ISBN 978-80-7418-145-0.

Slukova M., Velebna N., Krejcirova L., Honcu I., Budilova E. (2012): The advanced approaches to nutritional and breadmaking quality of wheat, barley and rye flour. Journal of Food Science and Engineering 2, 218-226. ISSN 2159-5828 (print), ISSN 2164-5795 (online).

Sluková M., Honců I., Krejčířová L., Příhoda J. (2012): Produkce nutričně a technologicky významných pasáží z bezpluchého a pluchatého ječmene. Mlynářská ročenka 2012, 96-111. ISSN 1214-6374.

Sluková M., Příhoda J. (2012): Jak se orientovat při nákupu chleba a běžného pečiva. Výživa a potraviny 5, 134-136. ISSN 1211-846X.

Sluková M., Smrž F., Horáčková Š. (2012): Nové poznatky v cereální biotechnologii: vývoj fermentovaných obilných produktů, jejich charakteristika a vliv na kvalitu pekařských výrobků. Pekař cukrář 10, 44-47, ISSN 1213-2403.

Hrušková M., Švec I., Karas J. (2012): Solvent retention capacity values in relation to the Czech commercial wheat quality. International Journal of Food Science and Technology 47, 2421-2428.

Hrušková M., Švec I., Karas J. (2012): Relation between the grain hardness and other quality parameters of wheat. Sci. Agric. Bohem. 43 (2), 70-77.

Švec I., Hrušková M. (2012): Mixolab Characteristics and rheological testing of non-fermented and fermented dough from Wheat/hemp composites, Cereal Technology (Getreidetechnologie) 3, 118-128.

Hrušková M., Švec I. (2012): The Mixolab parameters of composite wheat/hemp flour and their relation to quality features. LWT- Food Science and Technology, ISSN 0023-6438.

Hrušková M., Švec I. (2012): Texture of bread from wheat/hemp composites, Cereal technology 67, 70-79, ISSN 1869-2303.

Šárka E., Koláček J., Synytsya A., Hrušková K., Maixner J., Štětina J. (2012): Spectral analysis and physical properties of benzylated starch. Starch-Stärke 64, 481-488.

Šárka E., Hoffman P. Koláček J. et al. (2012): Extrusion processing of a new biodegradable composite. Proceedings of the 8th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience, Prague, Czech Republic, 28.11. – 30.11. 2012, pp. 147-150, ISBN 978-80-86238-28-9.

Šárka E. (2012): Vedlejší produkty cukrovarnického a škrobárenského průmyslu – vznik, využití a optimalizace parametrů. Listy cukrov. a řep. 128, 307-311.

2011

Kvasnička, F., Čopíková, J., Ševčík, R., Václavíková, E., Vaculová, K., Voldřich, M. Determination of phytic acid and inositolphosphates in barley. Electrophoresis, 21. 2011, roč. 2011, č. 32, s. 1090-1093.

Ročková Š., Nevoral J., Rada V., Maršík P., Sklenář J., Hinková A., Vlková E., Marounek M. Factors affecting the growth of bifidobacteria in human milk. International Dairy Journal,2011, roč. 21, č. 7, s. 504-508.

2010

Firatligil-Durmus, E., Sýkorová, A., Šárka, E., Bubník, Z., Schejbal, M., Příhoda, J. Geometric Parameters of Wheat Grain Determined by Image Analysis and FEM Approach. Cereal Research Communication. 2010, roč. 38, č. 1, s. 122-133.

Firatligil-Durmus, E., Šárka, E., Bubník, Z., Schejbal, M., Kadlec, P. Size properties of legume seeds of different varieties using image analysis. Journal of Food Engineering. 2010, roč. 99, č. 4, s. 445-451.

Henke, S., Kadlec, P., Bubník, Z. Physico-chemical properties of ethanol – Compilation of existing data. Journal of Food Engineering. 2010, roč. 99, č. 4, s. 497-504.

Hrušková, M., Švec, I., Jurinová, I. Quality Evaluation of Selected Tritordeum Lines. Scientia Agriculturae Bohemica. 2010, roč. 41, č. 1, s. 49-54.

Kadlec, P., Henke, S., Bubník, Z. Properties of ethanol and ethanol-water solutions – Tables and Equations. Zuckerindustrie. 2010, roč. 135, č. 13, s. 607-613.

Kim, W., Koo, Y., Jung, M., Moon, H., Kim, S., Synytsya, A., Yun-Choi, H., Kim, Y., Park, J., Park, Y. Anticoagulating Activities of Low-Molecular Weight Fuco-Oligosaccharides Prepared by Enzymatic Digestion of Fucoidan from the Sporophyll of Korean Undaria pinnatifida. Archives of Pharmacal Research. 2010, roč. 33, č. 1, s. 125-131.

Lee, S., Kim, S., Lee, Y., Kim, W., Park, J., Park, Y., Jang, W., Shin, H., Synytsya, A. Macromolecules Isolated from Phellinus pini Fruiting Body: Chemical Characterization and Antiviral Activity. Macromolecular Research. 2010, roč. 18, č. 6, s. 602-609.

Marounek, M., Volek, Z., Skřivanová, E., Tůma, J. Effects of amidated pectin alone and combined with cholestyramine on cholesterol homeostasis in rats fed a cholesterol-containing diet. Carbohydrate Polymers. 2010, roč. 80, č. 3, s. 989-992.

Marounek, M., Volek, Z., Skřivanová, E., Tůma, J., Dušková, D. Comparative effect of amidated pectin and psyllium on cholesterol homeostasis in rats. Central European Journal of Biology. 2010, roč. 5, č. 3, s. 299-303.

Na, Y., Kim, W., Kim, S., Park, J., Lee, S., Kim, S., Synytsya, A., Park, Y. Purification, characterization and immunostimulating activity of water-soluble polysaccharide isolated from Capsosiphon fulvescens. International Immunopharmacology. 2010, roč. 10, č. 3, s. 364-370.

Synytsya, A., Kim, W., Kim, S., Pohl, R., Synytsya, A., Kvasnička, F., Čopíková, J., Park, Y. Structure and antitumour activity of fucoidan isolated from sporophyll of Korean brown seaweed Undaria pinnatifida. Carbohydrate Polymers. 2010, roč. 81, č. 1, s. 41-48.

Synytsya, A., Kim, W., Kim, S., Pohl, R., Synytsya, A., Kvasnička, F., Čopíková, J., Park, Y. Structure and antitumour activity of fucoidan isolated from sporophyll of Korean brown seaweed Undaria pinnatifida. Carbohydrate Polymers. 2010, roč. 81, č. 1, s. 41-48.

Švec, I., Hrušková, M. Evaluation of the bread features. Journal of Food Engineering. 2010, roč. 99, č. 4, s. 505-510.

Švec, I., Hrušková, M. Interrelation of Food Wheat, Wheat Flour and Bread Quality Features. Getreidetechnologie. 2010, roč. 63, č. 1, s. 38-49.


2009

Bešková, B., Stárková, M., Šárka, E., Gojný, J., Bubník, Z. Application of carbonation lime as filler for adhesives. Zuckerindustrie. 2009, roč. 134, č. 7, s. 486-490.

Dostálová, J., Kadlec, P., Culková, J., Houška, M., Strohalm, J. The Changes of α-Galactosides during Germination and High Pressure Treatment of Legume Seeds. Czech Journal of Food Sciences. 2009, roč. 27, č. S, s. 76-79.

Hrušková, M., Švec, I. Wheat Hardness in Relation to the Other Quality Factors. Czech Journal of Food Sciences. 2009, roč. 27, č. 4, s. 240-248.

Kováčová, R., Synytsya, A., Štětina, J. The characterization of whey proteins-pectin interaction in relation to emulsification properties of whey proteins.. Czech Journal of Food Sciences. 2009, č. 27, s. 4-8.

Sýkorová, A., Šárka, E., Bubník, Z., Schejbal, M., Dostálek, P. Size distribution of barley kernels. Czech Journal of Food Sciences. 2009, roč. 27, č. 4, s. 249-258.

Sýkorová, A., Šárka, E., Bubník, Z., Schejbal, M., Dostálek, P. Size Distribution of Barley Kernels. Czech Journal of Food Sciences. 2009, roč. 27, č. 4, s. 249-258.

Synytsya, A., Míčková, K., Synytsya, A., Jablonský, I., Spěváček, J., Erban, V., Kováříková, E., Čopíková, J. Glucans from fruit bodies of cultivated mushrooms Pleurotus ostreatus and Pleurotus eryngii: structure and potential prebiotic activity. Carbohydrate Polymers. 2009, roč. 76, č. 4, s. 548-556.

Synytsya, A., Míčková, K., Synytsya, A., Jablonský, I., Spěváček, J., Erban, V., Kováříková, E., Čopíková, J. Glukans from fruit bodies of cultivated mushrooms Pleurotus ostreatus and Pleurotus eryngii: Structure and potential prebiotic activity. Carbohydrate Polymers. 2009, roč. 76, č. 4, s. 548-556.

Synytsya, A., Synytsya, A., Blafková, P., Ederová, J., Spěváček, J., Slepička, P., Král, V., Volka, K. pH-Controlled self-assembling of meso-Tetrakis(4-sulfonatophenyl)porphyrin-Chitosan complexes. Biomacromolecules. 2009, roč. 10, č. 5, s. 1067-1076.

Synytsya, A., Synytsya, A., Blafková, P., Ederová, J., Spěváček, J., Slepička, P., Král, V., Volka, K. pH-Controlled Self-Assembling of meso-Tetrakis(4-sulphonatophenyl)porphyrin-Chitosan Complexes. Biomacromolecules. 2009, roč. 10, č. 5, s. 1067-1076.

Šárka, E., Bubník, Z. Using image analysis to identify acetylated distarch adipate in a mixture. Starch/Stärke. 2009, roč. 61, č. 8, s. 457-462.

Šárka, E., Pour, V., Veselá, A., Bubník, Z. Possibilities for the use of membrane processes for the pre-treatment of wastewater from the production of dried potato purée. Desalination. 2009, roč. 249, č. 1, s. 135-138.

Šimkovic, I., Synytsya, A. Amidated pectin derivatives with n-propyl-, 3-aminopropyl-, 3-propanol- or 7-aminoheptyl-substituents. Carbohydrate Polymers. 2009, roč. 76, č. 4, s. 602-606.

Švec, I.Hrušková, M., Modelling of wheat, flour and bread quality parameters. Scientia Agriculturae Bohemica. 2009, č. 2(40), s. 58-66.

Vaňha, J., Hinková, A., Sluková, M., Kvasnička, F. Detection of Plant Raw Materials in Meat Products by HPLC. Czech Journal of Food Sciences. 2009, roč. 27, č. 4, s. 234-239.¨


2008

Bláha, L., Hnilička, F., Kadlec, P., Jankovská, P., Macháčková, I., Sychrová, E., Kohout, L. Influence of abiotic stresses on the winter wheat sprouting plants. Italian Journal of Agronomy. 2008, roč. 3, č. 3, s. 389-390.

Capouchová, I., Bicanová, E., Petr, J., Krejčířová, L., Faměra, O. Effect of organic wheat cultivation in wider rows on grain yield and quality. Scientia Agriculturae Bohemica. 2008, č. 1, s. 1-5.

Fıratlıgil-Durmuş, E., Šárka, E., Bubník, Z. Image vision technology for the characterisation of shape and geometrical properties of two varieties of lentil grown in Turkey. Czech Journal of Food Sciences. 2008, roč. 26, č. 2, s. 109-116.

Henke, S., Kubát, M.Bubník, Z., The new simulated bed pilot plant-modelling, simulation and application. Journal of Food Engineering. 2008, č. 87, s. 26-33.

Hnilička, F., Bláha, L., Kadlec, P., Jankovská, P. Influence of Application 24-Epibrassinolide During Seed Wheat Development at the Stress Conditions. Italian Journal of Agronomy. 2008, roč. 3, č. 3, s. 449-450.

Chloupek, O., Both, Z., Dostál, V., Hrstková, P., Středa, T., Betsche, T., Hrušková, M., Horáková, V. Better Bread from Vigorous Grain. Czech Journal of Food Sciences. 2008, roč. 26, č. 6, s. 402-412.

Chloupek, O., Both, Z., Dostál, V., Hrstková, P., Středa, T., Betsche, T., Hrušková, M., Horáková, V. Better Bread from Vigorous Grain?. Czech Journal of Food Sciences. 2008, roč. 26, č. 6, s. 402-412.

Jirsa, O., Hrušková, M., Švec, I. Near-infrared prediction of milling and baking parameters of wheat varieties. Journal of Food Engineering. 2008, č. 87, s. 21-25.

Kadlec, P., Dostálová, J., Culková, J., Skulinová, M. Degradation of α-galactosides during the germination of grain legume seeds. Czech Journal of Food Sciences. 2008, roč. 26, č. 2, s. 99-108.

Krejčířová, L., Capouchová, I., Bicanová, E., Faměra, O. Storage protein composition of winter wheat from organic farming. Scientia Agriculturae Bohemica. 2008, č. 1, s. 6-11.

Kvasnička, F., Čopíková, J., Ševčík, R., Krátká, J., Synytsya, A., Voldřich, M. Determination of phenolic acids by capillary zone electrophoresis and HPLC. Central European Journal of Chemistry. 2008, roč. 6, č. 2, s. 410-418.

Synytsya, A., Blafková, P., Synytsya, A., Čopíková, J., Spěvaček, I.., Uher, M.. Conjugation of kojic acid with chitosan. Carbohydrate Polymers. 2008, roč. 72, č. 1, s. 21-31.

Synytsya, A., Blafková, P., Synytsya, A., Čopíková, J., Spěváček, J., Uher, M. Conjugation of kojic acid with chitosan. Carbohydrate Polymers. 2008, roč. 72, č. 1, s. 21-31.

Synytsya, A., Míčková, K., Jablonský, I., Sluková, M., Čopíková, J. Mushrooms of Genus Pleurotus as a Source of Dietary Fibres and Glucans for Food Supplements. Czech Journal of Food Sciences. 2008, roč. 26, č. 6, s. 441-446.

Šárka, E., Bubník, Z., Kadlec, P., Veselá, A. The particle size of carbonation mud, and possibilities for influencing it. Journal of Food Engineering. 2008, roč. 87, č. 1, s. 45-50.

Švec, I., Hrušková, M.Jirsa, O., Influence of variety, growing location and harvest year on wheat quality. Getreidetechnologie. 2008, roč. 62, č. 3, s. 154-161.

Švec, I., Hrušková, M., Vítová, M., Sekerová, H. Colour Evaluation of Different Pasta Samples. Czech Journal of Food Sciences. 2008, roč. 26, č. 6, s. 421-427.


2007

Dostálová, J., Kadlec, P., Strohalm, M., Culková, J.Houška, M., Application of high-pressure processing for preservation of germinated legumes. High Pressure Research. 2007, roč. 27, č. 1, s. 135-139.

Hudec, R., Pína, L., Semencová, V., Inneman, A., Skulinová, M., Švéda, L., Míka, M., Brožek, V., Kačerovský, R., Prokop, J., Šik, J. Si and Glass – Novel Technologies for Space. Nuclear Physics A. 2007, roč. B 166, č. B 166, s. 258-261.

Jirsa, O., Hrušková, M., Švec, I. Prediction of Technological Parameters and Bread Quality by NIR Analysis of Wheat Flour. Czech Journal of Food Sciences. 2007, roč. 25, č. 5, s. 243-248.

Jirsa, O., Hrušková, M., Švec, I., Suchánek, M. Discrimination of Czech wheat varieties according to their bread-baking quality by NIR spectroscopy. Getreidetechnologie. 2007, roč. 61, č. 3, s. 150-154.

Kadlec, P., Dostálová, J., Culková, J., Houška, M., Strohalm, M. Microorganisms´ Baroinactivation of Germinated Grain Legume Seeds. High Pressure Research. 2007, roč. 27, č. 1, s. 133-138.

Kadlec, P., Dostálová, J., Culková, J., Houška, M., Strohalm, M. Microorganisms baroinactivation of germinated mung bean (green gram) seeds, High Pressure Research. 2007, roč. 27, č. 1, s. 129-135.

cholesterol homeostasis and cecal metabolism in rats fed a high-cholesterol diet. Physiological Research. 2007, roč. 56, č. 4, s. 433-442.

Mičková, K., Čopíková, J., Synytsya, A. Determination of polydextrose as a fat replacer in butter. Czech Journal of Food Sciences. 2007, roč. 25, č. 1, s. 25-31.

Synytsya, A., Blafková, P., Míčková, K., Jablonský, I., Spěváček, I., Čopíková, J. Biologically active polysaccharides of Agaricus brasiliensis: isolation and structural characterization. International Journal of Medicinal Mushrooms: 4th International Medicinal Mushroom Conference. 2007, roč. 9, č. 1, s. 1-1.

Synytsya, A., Fesslova, L., Marounek, M., Čopíková, J. Sodium cholate sorption on N-octadecylpectinamide in comparison with cholestyramine. Czech Journal of Food Sciences. 2007, roč. 25, č. 1, s. 32-38.

Synytsya, A., Synytsya, A., Blafková, P., Volka, K., Král, V. Interaction of meso-tetrakis(4-sulphonatophenyl)porphine with chitosan in aqueous solutions. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. 2007, roč. 66, č. 2, s. 225-235.

Šárka, E., Bubník, Z., Kadlec, P. Particle size distribution of re-used carbonation mud. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences. 2007, roč. 57, č. 1, s. 51-56.

Švec, I., Hrušková, M.Jirsa, O., Effect of Wheat Variety and Crop Year in Technological Quality Studied by Univariable and Multivariable Analyses. Czech Journal of Food Sciences. 2007, roč. 25, č. 5, s. 249-256.

Veselá, A.Barros, A.S.., Synytsya, A., Delgadillo, I., Čopíková, J., Coimbra, M.A.., Infrared spectroscopy and outer product analysis for quantification of fat, nitrogen, and moisture of cocoa powder. Anal.Chim.Acta. 2007, roč. 601, č. 1, s. 77-86.


2006

Bláha, L., Hnilička, F., Kadlec, P., Gottwaldová, P., Kohout, L., Jankovská, P. Effect of environmental factors on the traits of seeds. Bibliotheca Fragmenta Agronomica. 2006, roč. 11, č. 9, s. 745-746.

Bubník, Z., Henke, S., Kadlec, P., Hinková, A., Pour, V. Database of the properties of sucrose, sucrose solution and food. Journal of Food Engineering. 2006, roč. 77, č. 2, s. 399-405.

Čopíková, J., Barros, A., Šmídová, I., Sluková, M., Teixeira, D.H.., Delgadillo, I., Synytsya, A., Coimbra, M.A.. Influence of hydration of food additive polysaccharides on FT-IR spectra distinction. Carbohydrate Polymers. 2006, roč. 63, č. 3, s. 355-359.

Henke, S., Bubník, Z., Hinková, A., Pour, V. Model of a sugar factory with bioethanol production in program SugarsTM. Journal of Food Engineering. 2006, roč. 77, č. 2, s. 416-420.

Hrušková, M., Švec, I., Jirsa, O. Correlation between Milling and Baking Parameters of Wheat Varieties. Journal of Food Engineering. 2006, roč. 77, č. 3, s. 439-445.

Kadlec, P., Dostálová, J., Culková, J., Houška, M., Strohalm, J. Microorganisms´ Baroinactivation of Germinated Grain Legume Seeds. High Pressure Research. 2006, roč. 26, č. 4, s. 1-6.

Kadlec, P., Dostálová, J., Houška, M., Strohalm, J., Bubník, Z. Evaluation of alpha-galactosides decrease during storage of germinated pea seeds treated by high pressure.. Journal of Food Engineering. 2006, roč. 77, č. 2, s. 364-367.

Kadlec, P., Dostálová, J., Houška, M., Strohalm, J., Culková, J., Hinková, A., Zvárová, H. High pressure treatment of germinated chickpea seeds. Journal of Food Engineering. 2006, roč. 77, č. 3, s. 445-449.

Šárka, E., Hinková, A., Bubník, Z. Changes in particle size of carbonatation slurry during preliming observed by the image analysis method. Zuckerindustrie. 2006, roč. 131, č. 8, s. 551-557.

Švec, I., Hrušková, M., Jirsa, O. Evaluation of winter wheat varieties from three crop years. Getreidetechnologie. 2006, roč. 60, č. 2, s. 78-86.

Švec, I., Hrušková, M., Jirsa, O. Influence of milk products on fermented dough properties. Getreidetechnologie. 2006, roč. 60, č. 2, s. 161-166.


2005

Bláha, L., Kohout, L., Hnilička, F., Gottwaldová, P., Kadlec, P., Jankovská, P. The effect of environmental factors on the traits of seeds. Scientia Agriculturae Bohemica. 2005, roč. 36, č. 2, s. 81-86.

Blažek, J., Jirsa, O., Hrušková, M. Prediction of Wheat Milling Characteristics by NIR Spectroscopy. Czech Journal of Food Sciences. 2005, roč. 23, č. 4, s. 145-151.

Bubník, Z., Henke, S., Kadlec, P., Hinková, A., Pour, V. Database of the properties of sucrose, sucrose solution and food. Journal of Food Engineering. 2005, roč. 64, č. 2, s. 100-110.

Čopíková, J., Barros, A., Šmídová, I., Sluková, M., Teixeira, D., Delgadillo, I., Synytsya, A., Coimbra, M. Influence of hydration of food additive polysaccharides on FT-IR spectra distinction. Carbohydrate Polymers. 2005, č. 2, s. 1-1.

Henke, S., Bubník, Z., Hinková, A., Pour, V. Model of a sugar factory with bioethanol production in program SugarsTM. Journal of Food Engineering. 2005, roč. 64, č. 2, s. 150-160.

Henke, S., Bubník, Z., Kadlec, P., Hinková, A., Pour, V. Model of a sugar factory with a non-waste technology. Chemical Engineering Transactions. 2005, roč. 2, č. 7, s. 483-488.

Henke, S., Bubník, Z., Kadlec, P., Hinková, A., Pour, V. Model of a sugar factory with bioethanol production in program Sugars. Journal of Food Engineering. 2005, roč. 64, č. 2, s. 150-160.

Hinková, A., Bubník, Z., Pour, V., Henke, S., Kadlec, P. Application of Cross-flow Ultrafiltration on Inorganic Membranes in Purification of Food Materials. Czech Journal of Food Sciences. 2005, roč. 23, č. 3, s. 103-110.

Jirsa, O., Hrušková, M. Characteristics of Fermented Dough Predicted by Using NIR Technique. Czech Journal of Food Sciences. 2005, roč. 23, č. 5, s. 184-189.

Kadlec, P., Dostálová, J., Houška, M., Strohalm, J., Bubník, Z. Evaluation of a-Galactosides Decrease during Storage of Germinated Pea Seeds Treated by High Pressure. Journal of Food Engineering. 2005, roč. 64, č. 2, s. 200-210.

Kadlec, P., Dostálová, J., Houška, M., Strohalm, J., Culková, J., Hinková, A., Štarhová, H. High pressure treatment of germinated chickpea Cicer arietinum L. seeds. Journal of Food Engineering. 2005, roč. 64, č. 2, s. 250-260.


Patents

Novák, M., Čopíková, J., Blahovec, J. Polysaccharide foils with immunomodulating effects, containing β(1→3),β(1→6)-D-glucan, or in combination with other polysaccharides and/or physiologically active substances. 2011.

Šárka, E., Kotek, J., Kruliš, Z. Termoplastický polyolefinický kompozit vyztužený plnivem na bázi saturačního kalu. ÚMCH AV ČR a VŠCHT Praha. 2009.