Ing. Blanka Pančíková

STUDENTKA DOKTORSKÉHO STUDIA


Téma dizertační práce:
SLEDOVÁNÍ NUTRIČNÍCH A ZDRAVOTNÍCH EFEKTŮ PŘI POUŽITÍ NETRADIČNÍCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ ZPRACOVÁNÍ RŮZNÝCH OBILOVIN

Školitel: Doc. Mgr. Andriy Synytsya, PhD.

Vzdělání a zkušenosti

 • 2014 – současnost: Doktorský studijní program Chemie a technologie potravin, VŠCHT Praha, Ústav sacharidů a cereálií
 • 2012-2014: Magisterský studijní program Technologie potravin, VŠCHT Praha, Ústav sacharidů a cereálií
 • Téma diplomové práce (2014): Studium podmínek klíčení ječmene pro získání nutričně a technologicky významných látek. (školitel: Ing. Marcela Sluková, PhD.)
 • 2009-2012: Bakalářský studijní program Potravinářská a biochemická technologie, VŠCHT Praha, Ústav chemie přírodních látek
 • Téma bakalářské práce (2012): Kinetika a mechanismus tvorby thioglykosidů (školitel: prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc.)
 • 2001-2009: Masarykovo gymnázium, Plzeň

Pracovní zkušenosti

 • Červen 2013 – Odborná praxe v Zeelandia, spol. s r. o., Malšice (kontrola kvality)

Akademická činnost

 • od 2015 členkou studentské části Akademického senátu VŠCHT Praha (pedagogický výbor)
 • od 2015 delegátka za VŠCHT Praha ve Studentské komoře Rady vysokých škol

Jazykové znalosti

 • Anglický jazyk – střední pokročilost
 • Německý jazyk – střední pokročilost
 • Ruština – začátečník

Kontakt

  telefon: +420 220 443 120
  fax: +420 220 445 130
  e-mail: Blanka.Pancikova@vscht.cz