Ing. Ivan Švec, PhD.

NAROZEN 1. 12. 1978 V JESENÍKU


Vzdělání a zkušenosti

 • 1997 – 2003 VŠCHT FPBT Praha
 • 2003 – 2007 VŠCHT FPBT Praha – téma disertační práce: Reologie fermentovaných těst
 • 2008 VŠCHT FPBT Praha – odborný asistent na Ústavu sacharidů a cereálií v oboru Technologie potravin

Pedagogické a výzkumné zaměření

 • Výuka předmětů Cereální chemie I v rámci bakalářského studia a vedení odborných projektů a laboratorních prací
 • Testování analytické, reologické a technologické jakosti pšeničné a kompozitní mouky
 • Analýza obrazu pekařských výrobků pomocí NIS-Elements AR
 • Spektrofotometrické stanovení barvy cereálních výrobků pomocí UV Unicam a Minolta CM-2500d

 • Mlynářská a pekařská technologie, aplikovaná reologie pšeničné a kompozitní mouky a fermentovaného těsta

Vybrané publikace

  Hrušková M., Švec I., Jirsa O. (2006). Correlation between milling and baking parameters of wheat varieties. J. Food Eng. 77:439-444. IF 2,081.

  Jirsa O., Hrušková M., Švec I. (2008). Near-infrared Prediction of Milling and Baking Parameters of Wheat Varieties. J. Food Eng. 87:21-25. IF 1,848.

  Švec I., Hrušková M., Vítová M., Sekerová H. (2008). Colour evaluation of different pasta samples. Czech J. Food Sci. 26:421-427. IF 0,472.

  Švec I., Hrušková M., Jirsa O. (2009). Využití vícerozměrných statistických metod pro sledování jakostního profilu komerční pšenice. Chem. Listy 103:172-178. IF 0,717.

  Hrušková M., Švec I. (2009). Wheat hardness in relation to the other quality factors. Czech J. Food Sci. 27:240-248. IF 0,602.

  Švec I., Hrušková M. (2010). Evaluation of the bread features. J. Food Eng. 99, 505-510. IF 2,313.

  Hrušková M., Švec I., Sekerová H. (2011). Colour analysis and discrimination of laboratory prepared pasta by means of spectroscopic methods. Czech J. Food Sci. 29: 346-353, IF 0,413.

  Švec I., Hrušková M., Krpálková M., Kostolanská M. (2011). Objektivní hodnocení střídy pečiva analýzou obrazu. Chem. Listy 105:482-487. IF 0,620.

  Hrušková M., Švec I., Karas J. (2012). Solvent retention capacity values in relation to the Czech commercial wheat quality. Internat. J. Food Sci. Technol., in press. IF 1,223.

  Hrušková M., Švec I., Jurinová I.(2012). Composite Flours – Characteristics of Wheat/Hemp and Wheat/Teff Models. Food and Nutri. Sci., in press. IF 0,170.

Ceny a ocenění

  Ocenění na konferenci CIGR, Section 6
  2. místo v kategorii Poster mladých vědců

  Symposium NANTES, Francie, 18. – 20. dubna 2011
  Plakát kolektivu Švec I., Hrušková M., Hofmanová T., Vítová M.:
  „Quinoa – Wholemeal Flour for Cereal Products“

Kontakt

  telefon: +420 220 443 206
  fax: +420 220 445 130
  e-mail: Ivan.Svec@vscht.cz