Doc. Mgr. Andriy Synytsya, PhD.

(ANDREJ SINICA, ANDRIY SINITSYA)
NAROZENÝ 3. 10. 1967 V BALCHAŠI, KAZACHSTÁN


Vzdělání a zkušenosti

 • 1986 – 1992: Katedra biochemie, Biologická fakulta, Mechnikova Statní Universita v Oděse, Ukrajina. Obor: biochemie. Diplomová práce “Aktivita lysosomálních enzymů myších peritoneálních makrofágů: vliv mykobakterialní infekce”.
 • 1992 – 1993: Oddělení molekulární farmakologie, Bogatského Fyzikálně-chemický Ústav AV Ukrajiny, Oděsa, Ukrajina. Odborný pracovník.
 • 1994-1999: Chemický laborant na Ústavu chemie a technologie sacharidů, VŠCHT.
 • 1994 – 2000: Kombinované doktorské studium na Ústavu chemie a technologie sacharidů, FPBT, VŠCHT Praha. Disertační práce “Biologické využiti kyselých polysacharidů ” (školitel: Ing. Jana Čopíková, CSc.) obhájena v roce 2000 v oboru Technologie potravin.
 • 1999-2000: Odborný pracovník na Ústavu chemie a technologie sacharidů, VŠCHT
 • 2000 – 2011: Asistent na Ústavu chemie a technologie sacharidů, VŠCHT
 • 2011 Habilitační řízení v oboru Technologie potravin, od téhož roku Docentem na Ústavu sacharidů a cereálií.

Jazykové znalosti

  Ruština, ukrajinština, čeština, velmi dobře anglicky

Výzkumné zaměření

 • Isolace a charakterizace biologicky aktivních látek (polysacharidy, polyfenoly) z rostlinných a fungálních zdrojů
 • Isolace a charakterizace živočišných chitinu a fungálních chitin-glukanových komplexů
 • Příprava N-alkylamidových derivátů HM citrusového pektinu
 • Příprava a charakterizace komplexů sacharidů s kationy kovů
 • Příprava a charakterizace konjugátů chitosanu a kyseliny kojové
 • Interakce polysacharidů s makrocyklickými látkami
 • Příprava a charakterizace komplexů chitosan – porfyrin TPPS4
 • Spektroskopická a termická analýza struktury polysacharidů
 • Hodnocení kvality a třídění potravin a surovin pomocí spektroskopických a statistických metod

Pedagogické aktivity

  Konzultace diplomových prací magisterského a bakalářského, vedení samostatné studentské vědecké práce studentů magisterského studia, kteří se pak zúčastňují soutěže SVOČ na VŠCHT.

  Organizace a výuka předmětů Chemie a analytika sacharidů a Technologie čokolády a čokoládových cukrovinek, vedení prací ve studentských laboratořích magisterského a bakalářského studia.

Zahraniční spolupráce a pobyty v zahraničí

 • Doc. Ing. Ján Brindza, CSc. (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, Slovenská republika)
 • Dr. Ivan Šimkovic (Ústav chemie, Slovenská akademie věd, Bratislava, Slovensko)
 • Prof. Manuel Coimbra (Universidade de Aveiro, Aveiro, Portugalsko)
 • Prof. Meen-Wong Lee (Dongguk University, Soul, Jižní Korea)
 • Prof. Yong-Il Park (Department of Biotechnology, Catholic University of Korea, Soul, Jižní Korea)
 • Prof. Werner Praznik (University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna, Austria)
 • Prof. Toshimitsu Hayashi (University of Toyama, Japan)
 • Červen 1998: 5th European training course on carbohydrates (studijní pobyt), Kerkrade, Holandsko

Členství ve vědeckých společnostech

  Česká chemická společnost –od roku 1995
  Spektroskopická společnost Jana Marka Marci – od roku 1997

Vybrané publikace

  Sinitsya, A., Čopíková, J., Pavlíková, H.: 13C CP/MAS NMR spectroscopy in the analysis of pectins. J. Carbohydr. Chem. 17(2): 279–292, 1998. IF 1,114.

  Sinitsya, A., Čopíková, J., Prutyanov, V., Skoblya, S., Machovič V.: Amidation of highly methoxylated citrus pectin with primary amines. Carbohydr. Polym. 42: 359–368, 2000. IF 2,644.

  Synytsya, Al., Synytsya, An., Král, V., Volka, K., Čopíková, J., Sessler, J. L.: Interaction of metallotexaphyrins with mono- and polysaccharides. Perkin Trans. 2: 1876–1884, 2000. IF 2,874.

  Synytsya, Al., Král, V., Synytsya, An., Volka, K., Sessler, J. L.: In vitro interaction of macrocyclic photosensitizers with intact mitochondria: a spectroscopic study. Biochim. Biophys. Acta – Gen. Subj. 1620: 85–96, 2003. IF 2,713.

  Synytsya, A., Čopíková, J., Matějka, P., Machovič, V.: Fourier-transform Raman and infrared spectroscopy of pectins. Carbohydr. Polym. 54:; 97–106, 2003. IF 2,644.

  Synytsya, A., Čopíková, J., Jankovská, P., Matějka, P., Machovič, V.: Spectroscopic estimation of feruloyl groups in sugar beet pulp and pectin. Int. Sugar J. 105: 481–488, 2003. IF 0,181.

  Synytsya, An., Urbanová, M., Setnička, V., Tkadlecová, M., Havlíček, J., Raich, I., Matějka, P., Synytsya, Al., Čopíková, J., Volka, K.: The complexation of metal cations by D-galacturonic acid: a spectroscopic study. Carbohydr. Res. 339: 2391–2405, 2004. IF 1,960.

  Synytsya, An., Čopíková, J., Marounek, M., Mlčochová, P., Sihelníková, L., Skoblya, S., Havlátová, H., Matějka, P., Maryška, M., Machovič, V.: N-octadecylpectinamide, a hydrophobic sorbent based on modification of highly methoxylated citrus pectin. Carbohydr. Polym. 56: 169–179, 2004. IF 2,644.

  Čopíková, J., Barros, A. S., Šmídová, I., Černá, M., Teixeira, D. H., Delgadillo, I., Synytsya, A., Coimbra, M. A.: Influence of hydration of food additive polysaccharides on FT-IR spectra distinction. Carbohydr. Polym. 63(3): 3595–3599, 2005. IF 2,644.

  Marounek, M., Synytsya, A., Čopíková, J., Sirotek, K.: Určení dostupnosti amidovaných pektinů pro mikroorganismy tračníku. Chem. Listy 99: 591–593, 2005. IF 0,717.

  Synytsya, Al., Synytsya, An., Blafkova, P., Volka, K., Král, V.: Interaction of meso-tetrakis(4-sulphonatophenyl)porphine with chitosan in aqueous solutions. Spectrochim. Acta Part A 66(2): 225–235, 2007. IF 1,510.

  Veselá, A., Barros, A. S., Synytsya, A., Delgadillo, I., Čopíková, J., Coimbra, M. A.: Infrared spectroscopy and outer product analysis for quantification of fat, nitrogen, and moisture of cocoa powder. Anal. Chim. Acta 601(1): 77–86, 2007. 3,146.

  Marounek, M., Volek, Z., Synytsya, A., Čopíková, J.: Effect of pectin and amidated pectin on cholesterol homeostasis and cecal metabolism in rats fed a high-cholesterol diet. Physiol. Res. 56: 433–442, 2007. IF 1,653.

  Synytsya, An., Petra, B., Synytsya, Al., Čopíková, J., Spěváček, J., Uher, M.: Conjugation of kojic acid with chitosan. Carbohydr. Polym. 72: 21–31, 2008. IF 2,644.

  Kvasnička, F., Čopíková, J., Ševčík, R., Krátká, J., Synytsya, A., Voldřich, M.: Determination of phenolic acids by capillary zone electrophoresis and HPLC. Central Europ. J. Chem. 6(3): 410–418, 2008. IF 0,741.

  Synytsya, An., Míčková, K., Synytsya, Al., Jablonský, I., Spěváček, J., Erban, V., Kováříková, E., Čopíková, J.: Glucans from fruit bodies of cultivated mushrooms Pleurotus ostreatus and Pleurotus eryngii: structure and potential prebiotic activity. Carbohydr. Polym. 76(4): 548–556, 2009. IF 2,644.

  Šimkovic, I., Synytsya, A., Uhliariková, I., Čopíková, J.: Amidated pectin derivatives with n-propyl-, 3-aminopropyl-, 3-propanol- or 7-aminoheptyl-substituents. Carbohydr. Polym. 76(4): 602–606, 2009. IF 2,644.

  Synytsya, Al., Synytsya, An., Blafková, P., Ederová, J., Spěvaček, J., Slepička, P., Král, V., Volka, K.: pH-controlled self-assembling of meso-tetrakis (4-sulfonatophenyl) porphyrin – chitosan complexes. Biomacromol. 10: 1067–1076, 2009. IF 4,146.

  Kim, W. J., Koo, Y.-K., Jung, M.-K., Moon, H. R., Kim, S. M., Synytsya, A., Yun-Choi, H. S., Kim, Y. S., Park, J. K., Park, Y. I.: Anticoagulating activities of low-molecular weight fuco-oligosaccharides prepared by enzymatic digestion of fucoidan from the sporophyll of Korean Undaria pinnatifida. Arch. Pharm. Res. 33(1): 125–131, 2010. IF 1,085.

  Na, Y. S., Kim, W. J., Kim, S. M., Park, J. K., Lee, S. M., Kim, S. O., Synytsya, A., Park, Y. I.: Purification, characterization and immunostimulating activity of water-soluble polysaccharide isolated from Capsosiphon fulvescens. Int. Immunopharm. 10: 364–370, 2010. IF 2,157.

  Synytsya, An., Kim, W.-J., Kim, S.-M., Pohl, R., Synytsya, Al., Kvasnička, F., Čopíková, J., Park, Y. I.: Structure and antitumour activity of fucoidan isolated from sporophyll of Korean brown seaweed Undaria pinnatifida. Carbohydr. Polym. 81: 41–48, 2010. IF 2,644.

  Lee, S. M., Kim, S. M., Lee, Y. H., Kim, W. J., Park, J. K., Park, Y. I., Jang, W. J., Shin, H.-D., Synytsya, A.: Macromolecules isolated from Phellinus pini fruiting body: chemical characterization and antiviral activity. Macromol. Res. 18: 603–610, 2010. IF 1,766.

  Synytsya, Al., Synytsya, An., Alexa, P., Davídková, M., Volka, K. (2011): Raman spectroscopic study of sodium hyaluronate: effect of proton- and γ- irradiation, J. Raman Spectrosc. 42(3): 544–550. IF 3,526.

  Kvasnička, F., Čopíková, J., Ševčík, R., Václavíková, E., Synytsya, A., Vaculová, K., Voldřich, M. (2011): Determination of phytic acid and inositolphosphates in barley. Electrophoresis 32(9): 1090–1093. IF 3,077.


Kontakt

  telefon: +420 220 443 116
  fax: +420 220 445 130
  e-mail: Andrej.Sinica@vscht.cz