Prof. Ing. Jana Čopíková, CSc.


 

Dosažené vzdělání

 • 2007 - jmenování profesorkou (VŠCHT Praha)
 • 2001 - habilitace (VŠCHT Praha)
 • 1971 - aspirantura (VŠCHT Praha)
 • 1966 - magisterské studium (VŠCHT Praha)

 

Pracovní zkušenosti

 • 2007 – současnost: profesorkou na Ústavu sacharidů a cereálií
 • 2001-2007: docentkou na Ústavu sacharidů a cereálií
 • 1975-2001: odborná asistentka (VŠCHT Praha)
 • 1971-1974: výzkumná pracovnice (VŠCHT Praha)
 • 1966-1967: výzkumná pracovnice (Výzkumný ústav potravinářský, Praha)

 

Pedagogické a výzkumné zaměření

  Chemie a analýza sacharidů – chromatografické techniky
  Polysacharidy
  Technologie čokolády a cukrovinek
  Vedení bakalářských, diplomových a doktorských prací

 

Členství v odborných organizacích

 • Mezinárodní komise pro jednotnou metodiku analýzy sacharidů ICUMSA (The International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis) – členka Komise pro oligosacharidy a polysacharidy.
 • Česká chemická společnost – vedoucí pracovní skupiny Chemie a technologie sacharidů
 • Evropské vědecké forum (European Science Forum)- Řídicí výbor Evropského fóra pro výzmum sacharidů (The Steering Committee EuroGlycoscience Forum – Zástupce pro Českou republiku

 

Vybrané publikace

  Copikova J., Taubner T., Tuma, J., et al. (2015): Cholesterol and fat lowering with hydrophobic polysaccharide derivatives. Carb. Polym. 116, 207-214.

  Taubner T., Synytsya A., Copikova J. (2015): Preparation of amidated derivatives of carboxymethylcellulose. Int. J. Biol. Macromol. 72, 11-18.

  Novák M., Čopíková J. et. al. (2012): Yeast β(1-3),(1-6)-d-glucan films: Preparation and characterization of some structural and physical properties. Carb. Polym. 87, 2496-2504.

  Blahovec. J., Hejlova A., Copikova J. (2011): Tensile Properties of Microbial beta-Glucan Films. Polym. Eng. Sci. 51, 2564-2570.

  Vesela A., Barros A.S., Synytsya A., Copikova J., et al. (2007): Infrared spectroscopy and outer product analysis for quantification of fat, nitrogen, and moisture of cocoa powder. Anal. Chim. Acta. 601, 77-86.

Citační index

 • 703 citovaných odborných prací
 • 619 citovaných odborných prací bez sebecitací
 • h-index: 14

 

Jazykové znalosti

  angličtina, ruština

 

Kontakt

  telefon: +420 220 443 114
  fax: +420 220 445 130
  e-mail: Jana.Copikova@vscht.cz

Další informace zde.