Ass. prof. Josef Prihoda, PhD.

BORN 14. 11. 1938 IN PRAGUE


Education, Experience and Expertise

 • 1953 – 56: Grammar school in Prague
 • 1956 – 61: UCT, Prague, Diploma thesis: „Application of ion-exchangers in decoloration of sugar juices“
 • 1961 – 69: Research and teaching assistant, Dep. of Carbohydrates and Cereals
 • 1965: PhD. course: Rheology
 • 1969 PhD. Thesis: „Rheological properties of wheat doughs“
 • 1972 – 73: PhD. course: Computer technology and modeling
 • 1990: Associated professor in Ceral Chemistry and Technology
 • 1993 – 2000: head of the Department of Carbohydrate Chemistry and Technology

Publications

Monographs and Chapters in Books

Příhoda J., Holas J., Kratochví, J.: Rye flour, wholemeal breads and rye breads, In: Advances in Baking Technology, (Ed.: Kamel, B.S., Stauffer, C.E.), Blackie Academic & Professional, London, 1993, s. 20 – 37. ISBN: 0 7514 00556.

Příhoda J., Kaisrová A., Novotná D., Hajšelová M.: Hodnocení kvality obilovin a výrobků z nich. Svaz průmyslových mlýnů, Praha 1994, s. 110.

Příhoda J., Havlátová H., Špačková Z.: Pekařské a cukrářské výrobky, in: Černá E:, Štucbartová H.: „Systémy kritických bodů ve výrobě potravin (HACCP)”, Vyd. Agroservis, Praha 2000, s. 25 – 45.

Příhoda J.: Z historie přípravy vysokoškolských odborníků, in: Broncová, D. (edit.): Historie pekárenství v Českých zemích, MILPO MEDIA, Praha 2001, s. 191 – 195, ISBN 80-86098-21-4.

Příhoda J., Humpolíková P., Novotná D.: Základy pekárenské technologie, vyd. Pekař a cukrář, s.r.o.,Praha 2003, 363 s., ISBN 80-902922-1-6.

Příhoda J., Skřivan P., Hrušková M.: Cereální chemie a technologie I, skriptum V3CHT, Praha 2003, 202 s.ISBN 80-7080-530-7.

Příhoda J., Hrušková M.: Hodnocení kvality (lab. Příručka pro mlýny), Svaz průmysl. mlýnů ČR, Praha 2007, 186 s., ISBN 978-80-239-9475-9.

Příhoda J.: Cereální suroviny a mlynářství, pekárenská technologie in: Kadlec P., Melzoch K., Voldřich M., Technologie potravin, Key Publishing, Ostrava 2009, s. 453 – 472, ISBN 978-80-7418-051-4.

Příhoda J., Houška M.: Mechanické a reologické vlastnosti potravin, s. 77 – 91, Příhoda J.: Dezinegrace a prosévání, Extruze a pečení, in.: Kadlec P., Melzoch K., Voldřich M.: Procesy a zařízení potr. a biochem výrob, Key Publishing, Ostrava 2011.

Příhoda J., Sluková M., Krejčířová L., Honců I.: Technologické charakteristiky a pekařské zvláštnosti ječmene, In: Renesance ječmene , Potravinářská komora, Praha 2012, ISBN 978-80-906096-0-3.

Příhoda J., Sluková M., Dřízal J.: CHLÉB A PEČIVO, edice Jak poznáme kvalitu?. Počet stran 13., Sdružení českých spotřebitelů, Praha 2013, ISBN 978-80-87719-11-4.

Příhoda J., Sluková M.: kapitola Pekařské a cukrářské výrobky, s. 233 – 264, in Dostálová J, Kadlec P.: Potravinářské zbožíznalství, KEY Publishing, Ostrava 2014, ISBN 978-80-7418-208-2.

Příhoda J.: Výživové výhody mléčných výrobků s ječmenem, in: Renesance ječmene 2015, Potravinářská komora, Praha 2014, ISBN 978-80-88019-01-5.

Selected Papers from Journals and Congresses

Příhoda J.,Hampl J.,Karlová S.: Rheological studies of dough with the Hoeppler consistometer, Cereal Chem. 48, 59-67 (1971).

Příhoda J., Bushuk W.: Application of Muller’s method to Extensograph measurement with various hook speeds, Cereal Chem. 48, 609-620 (1971).

Sedláčková J., Zuska J., Příhoda J.: Radiation disinfestation of wheat flour leaving the mill flour quality and economic aspects. Radiation Phys.Chem. 28, 549-553 (1986).

Čechová M., Medonosová P., Příhoda J.: The decrease of energetic value of bakery products using a commercial resistant starch Czech Journal of Food Sciences 16, 47 – 51, 1998, ISSN 1212-1800.

Havlátová H., Příhoda J.: Hlavní zásady vytváření plánu kritických míst v cukrářské a pekařské výrobě, Pekař a cukrář, 10, č. 4, s.3 – 5, a č. 5, s.3, 2000.

Příhoda J., Juračková K.: Význam vysokomolekulárních pšeničných bílkovin v pekařské technologii, Ročenka pekaře a cukráře, 2001, s. 39-42, ISSN 1213-2411.

Příhoda J., Dvořák M., Blažková K.: Rye sourdough moisture and yield determined with the use of NIR spectrometer (poster), 2. Symposium on Sourdough, Brusel, 8. – 11. 10. 2003.

Sluková M., Příhoda J., Grabovský M.: Staling of sweet bakery products with different fillings (poster), ICC Jubilee Conference, Vídeň, 3. – 6. 7. 2005.

Krejčířová L., Příhoda J., Sluková M., Honců I.: Nový ječmen beta BARLEY s vysokým obsahem beta-glukanů pro pekařské využití. Pekař a cukrář21(č. 10), 48-51 (2011). ISSN 1213-2403.

Sluková M., Kubín M., Příhoda J.: Vliv zlepšujících přípravků na stárnutí pekařských výrobků. Ročenka pekaře a cukráře 2013, str. 46-52. ISSN 1213-2411, ISBN 978-80-903913-5-2.

Příhoda J., Sluková M., Krejčířová L.: Aktuální trendy v pekárenské výrobě. Sborník XLIII. Symposia o nových směrech výroby a hodnocení potravin, str. 21-24. Skalský Dvůr, ČR, 27. -29. 5. 2013. ISBN 978-80-86909-07-3, ISBN 978-80-7080-866-5.

Sluková M., Levková J., Příhoda J.: Vliv procesů hnětení těsta na strukturu obilných bílkovin. Pekař cukrář 24 (č. 7), str. 52-54 (2014). ISSN 1213-2403.

Forstová V., Belková B., Riddellová K., Václavík L., Příhoda J., Hajšlová J.: Acrylamide formation in traditional Czech leavened wheat-rye breads and wheat rolls, Food Control 38 (2014) 221-226, ISSN 0956-7135.


Contact

 • telephone: +420 220 443 118
 • fax: +420 220 445 130
 • e-mail: Josef.Prihoda@vscht.cz