Prof. Ing. Zdeněk Bubník, CSc.

NAROZEN 8. 1. 1952 V PÍSKU


Vzdělání a zkušenosti

 • 1970 – 1975: VŠCHT v Praze
 • 1976 – 1978: cukrovar Mělník
 • 1978 – dosud: Ústav sacharidů a cereálií, VŠCHT v Praze
 • 1983 - aspirantura v oboru chemie a technologie poživatin, VŠCHT v Praze
 • 1994 – habilitace v oboru Technologie cukru, VŠCHT v Praze
 • 2000 – dosud: vedoucí Ústavu sacharidů a cereálií, VŠCHT Praha
 • 2002 – jmenování profesorem pro obor Technologie potravin, VŠCHT v Praze

Pedagogické a výzkumné zaměření

 • Výuka zahraničních studentů v rámci programu ERASMUS (Advanced Food and Biochemical Technologies)
 • Vedení Haly potravinářských a biochemických procesů FPBT
 • Výuka předmětů Technologie cukru a Procesy v potravinářských technologiích:
   - Modelování, dynamická simulace a bilanční výpočty)
   - Separace látek (membránové procesy a preparativní chromatografie)
   - Databáze vlastností látek v potravinářských technologiích (vytváření rovnic a softwaru)
   - Krystalizace (rovnováhy, image analysis, kinetika)

Členství ve vědeckých sdruženích a organizacích

 • od 1995 – Evropská federace chemického inženýrství E.F.C.E. (sekce Průmyslová krystalizace a Potravinářské inženýrství)
 • od 1990 – koreferent ICUMSA
 • od 1999 – člen Vědeckého výboru C.I.T.S. – nyní E.S.S.T. (Mezinárodní organizace cukrovarnických techniků)
 • od 2000 člen Vědecké rady FPBT

Zahraniční stáže a studijní pobyty

 • 1990 – šestiměsíční stáž na Universitě Ferrara, Itálie
 • 1992 – tříměsíční stáž ve Výzkumném centru firmy BRITISH SUGAR v Norwichi, Anglie

Vybrané publikace

  Bubník Z., Henke S., Kadlec P, Hinková A. and V.Pour (2006): Database of the properties of sucrose, sucrose solution and food. J. of Food Engineering 77, 399-405

  Henke S., Bubník Z., Hinková A. and Pour V. (2006): Model of a sugar factory with bioethanol production in program SugarsTM J. of Food Engineering 77, 416-420

  Kadlec P., Dostalova J., Houska M., Strohalm J., Bubník Z. (2006): Evaluation of alpha-galactosides decrease during storage of germinated pea seeds treated by high pressure. J. of Food Engineering 77, Issue 2, 364-367

  Šárka E., Bubník Z. and Hinková A. (2006): Changes in particle size of carbonation slurry during preliming observed by the image analysis method. Zuckerind. 131, 551-557

  Henke S., Kubát M., Bubník Z. (2008):The new simulated moving bed pilot plant-modelling, simulation and application. J. of Food Engineering 87, Issue 1, 26-33

  Šárka E., Bubník Z., Kadlec P., Veselá-Trilčová A. (2008): The particle size of carbonation mud, and possibilities for influencing it. J. of Food Engineering 87, Issue 1, 45-50

  Bešková B., Stárková M., Šárka E., Gojný J, Bubník Z. (2009): Application of carbonatation lime as a filler for adhesives. Zuckerind. 134, 486-490

  Bubník Z., Čurda L., Kadlec P., Moravcová J., Melzoch K., Šárka E., Šmidrkal J., Pulkrábek J., Chochola J. (2009): Zaměření výzkumu pro využití sacharosy k nepotravinářským účelům v ČR. Listy cukrov. a řepařské 125, 28-33

  Šárka E., Pour V., Veselá A. and Bubník Z. (2009): Possibilities for the use of membrane processes for the pre-treatment of wastewater from the production of dried potato purée. Desalination 249, Issue 1, 135-138

  Henke S., Kadlec P. and Bubník Z. (2010): Physico-chemical properties of ethanol – Compilation of existing data. J. of Food Engineering 99, Issue 4, 497-504

  Fıratlıgil-Durmuş E., Šárka E., Bubník Z., Schejbal M. and P.Kadlec (2010): Size properties of legume seeds of different varieties using image analysis. J. of Food Engineering 99, 445-451

  Kadlec P., Henke S., Bubník Z. (2010): Properties of ethanol and ethanol-water solutions Tables and Equations. Zuckerindustrie 135 (10), 607-613

  Šárka E., Kruliš Z., Kotek J., Ružek L., Korbářová A., Bubník Z., Ružková M. (2011): Application of wheat B-starch in biodegradable plastic materials. Czech Journal of Food Sciences 29 (3), 232-242


Kontakt

  telefon: +420 220 443 112
  fax: +420 220 445 130
  e-mail: zdenek.bubnik@vscht.cz