Doctoral Thesis

The list of doctoral thesis since 1958.
Most of them is in Czech only.

1. Ing. Jan Hampl
Amylografická studie vlivů kyseliny glutamové a jiných látek na charakter a průběh mazovatění pšeničných a žitných mouk v řídkých suspensích (14. 1. 1958)

2. Ing. Dr. Vladimír Valter
Odstraňování barevných látek v cukrovarnictví (14. 1. 1959)

3. Ing. Dr. Karel Číž
Vznik a prevence vzniku barevných látek v cukrovarnictví (14. 1. 1959)

4. Ing. Miroslav Friml
Kontrola zadinové práce v cukrovarech (17. 4. 1961)

5. Ing. Luboš Schmidt
Možnosti úspory energie v cukrovarnictví (17. 4. 1961)

6. Ing.Rudolf Osvald
Technologická kontrola epurace (17. 4. 1961)

7. Ing.Antonín Svoboda
Vlastnosti a vlivy ionexů při použití v cukrovarnictví (23. 6. 1961)

8. Ing. Vladimír Podrazský
Studium slizovitých látek některých význačných obilních mouk, zvláště žitné mouky (22. 2. 1962)

9. Ing.Bedřich Kopřiva
Příspěvek ke studiu reologických vlastností škrobových mazů (1. 6. 1962)

10. Ing.Vladimír Rašper
Vliv škrobového sirupu na hygroskopicitu kandytových hmot (1. 6. 1962)

11. RNDr. Zdeňka Frimlová
Řepný pektin a pektinové látky při cukrovarnické výrobě (7. 10. 1964)

12. Ing. Dr. František Kastner
Čištění a cirkulace odpadních vod plavících a pracích v cukrovarech (10. 6. 1965)

13. Ing.Pavel Kadlec
Ionexové membrány v cukrovarnictví (29. 3. 1967)

14. RNDr. Josef Buriánek
Soubor prací v oboru rafinace cukru dr J.Buriánka (Obhajoba veřejnou rozpravou 23. 1. 1968)

15. Ing. Jana Marková
Aromatické látky chleba – studium organických kyselin v průběhu technologického postupu výroby chleba (23. 3. 1968)

16. Ing.Josef Příhoda
Reologické vlastnosti pšeničných těst (28. 1. 1969)

17. Ing.Ivan Bohačenko
Koloidně dispergované látky cukerných šťáv (29. 4. 1969)

18. Josef Šimek, promovaný chemik
Amyláza v bramborovém škrobu a studium možnosti zvýšení jejího obsahu u brambor (27. 5. 1969)

19. Ing. Miloslava Buriánková
Škrobové sirupy jako antikrystalizátory při výrobě kanditů (17. 12. 1971)

20. Ing. Jana Čopíková
Polysacharidy v difúzní šťávě (17. 12. 1971)

21. Ing. Jiří Holas
Pentosanové polysacharidy žita (10. 7. 1972)

22. Ing. Antonín Kovařík
Technologické a ekonomické zhodnocení moderních epuračních metod a používaných zařízení (10. 7. 1972)

23. Ing. Milena Svobodová
Nukleace sacharosy (24. 11. 1972)

24. Ing. Josef Kodet
Studium chemické výroby ze škrobů (24. 11. 1972)

25. Ing. Eva Pexiederová
Problematika sušení brambor (24. 1. 1973)

26. Ing. Josef Zahradníček
Technologická jakost cukrovky (16. 3. 1973)

27. Ing. Zdeňka Šmejkalová
Sorpční vlastnosti pšenice a jejich změna při termickém sušení (31. 10. 1974)

28. Ing. Karel Tvrzník
Oxidoredukční procesy v pekárenské technologii (20. 10. 1974)

29. Ing. Radim Štengl
Adsorpční odbarvování kléru spodiem (9. 7. 1976)

30. Ing. Marie Havlíková
Vliv soli na vlastnosti pšeničného těsta (4. 11. 1977)

31. Ing. Nguyen Ngo (Vietnam)
Studie o některých necukrech v cukrovarnictví (4. 10. 1978)

32. Ing. Jan Tůma
Problémy snižovaní viskozity a fluidity čokoládových polev amfililními látkami (3. 5. 1979)

33. Ing. Jaroslav Bezručka
Cukry jako potravina a chemická surovina (9. 7. 1980)

34. Ing. Václav Jozefy
Studium vlivů uplatňujících se při získávání krystalické sacharosy z technických cukerných roztoků a heterogenních směsí (9. 1. 1981)

35. Ing. Antonio Valdés Delgado (Kuba)
The optimization of the heating station for the mixed juice in the cane sugar industry (26. 6. 1981)

36. Ing. Jaroslav Gebler
Studie o mletí cukru (23. 5. 1983)

37. Ing. Evžen Šárka
Studium vlivů na sedimentační a filtrační vlastnosti l. saturované šťávy (23. 5. 1983)

38. Ing. Mohsen Asadí Zadeh (Írán)
Vycukerňování melasy (10. 6. 1983)

39. Ing. Jiří Čepelák
Studie o epuraci (10. 6. 1983)

40. Ing. Vladimír Havlíček
Automatizovaný informační systém varny cukrovaru (23. 11. 1983)

41. Ing. Zdeněk Bubník
Krystalizace sacharosy (21. 12. 1983)

42. Ing. František Kvasnička
Technologické funkce modifikovaných škrobů v pekárenské a cukrářské výrobě (15. 2. 1984)

43. Ing. Dana Fuchsová
Využití studia bílkovinného komplexu pšenice obecné pro krmivářské účely (11. 12. 1984)

44. Ing. Luis Hernandéz Clavio (Kuba)
Simulace nepřetržitých pochodů v třtinovém cukrovarnictví (1. 4. 1985)

45. Ing. Mohamed Salem Mussali (Jemen)
Použití směsných pšeničných a čirokových mopuk pro pekárenskou výrobu (24. 6. 1987)

46. Ing. Pavla Humpolíková
Kyselina L-askorbová v oxidačně-redukčním systému pšeničného těsta (4. 11. 1987)

47. Ing. Ivan Teper
Rezidua cizorodých látek v krmivech (8. 3. 1988)

48. Ing. Alena Štechová
Vznik a reakce organických kyselin při těžení a epuraci šťáv (8. 6. 1988)

49. Ing. Pavel Skřivan
Sojová lipoxygenasa v systému pšeničného těsta (26. 6. 1989)

50. Ing. Sayegh Al Jamal (Sýrie)
Aplikace enzymových reakcí v chemii cukrů (15. 5. 1991)

51. Ing. Slavomil Pícha
Medovicové medy a studium jejich dextrinů a oligosacharidů (Rehabilitace Kanada 26. 9. 1991)

52. Ing. Vladimír Pour
Intenzifikace procesu krystalizace (9 .2. 1994)

53. Ing. Jiřina Sedláčková
Vliv ionizujícího záření na kvalitu rýže (9. 2. 1994)

54. Ing. Jana Žáčková
Enzymová hydrolýza škrobu (24. 11. 1993)

55. Ing. Pavla Brůhová
Hodnocení technologické v jakosti cukrovky (12. 5. 1995)

56. Ing. Pavel Blatný
Využití kapilární elektroforesy v analýze krmiv (4. 12. 1996)

57. Ing. Juraj Kilián
Homogenita krmných směsí z hlediska obsahu specificky účinných látek (13. 6. 1997)

58. Mgr. Andriy Synytsya
Biological Role of acid polysaccharide (8. 11. 2000)

59. Ing. Jolana Křížová-Tarkošová
Využití spektrálních a chromatografických metod v potravinářské analytice (2001)

60. Ing. Andrea Hinková
Utilisation of Agricultural Products and Waste Material in Non-food Applications (14. 3. 2002)

61. Ing. Lubomír Kovář
Biochemické aspekty výživy hospodářských zvířat se zaměřením na mikrobiální metabolismus v trávicím traktu (16. 12. 2002)

62. Ing. Petra Vaňátová
Mikrobiologické procesy v pekárenských provozech (16. 12. 2002)

63. Ing. Markéta Hrstková
Čištění přírodních extraktů membránovými procesy (19. 6. 2003)

64. Ing. Petra Janovská
Studium minoritních látek vázaných na potravinářské významné polysacharidy (19. 6. 2003)

65. Ing. Marcela Černá
Polysacharidy v potravinách a jejich identifikace (10. 12. 2003)

66. Ing. Irena Šmídová
Studium fyzikálně-chemických vlastností cukrovinkářských hmot (6. 4. 2005)

67. Ing. Jitka Pinkrová-Kaasová
Chemické, fyzikální a biochemické změny při mikrovlnném ohřevu obilovin (7. 2. 2006)

68. Ing. Michaela Skulinová
Chemické a biochemické změny při klíčení a sušení obilovin (7. 2. 2006)

69. Ing. Petra Blafková
Studium potravinářsky důležitých polysacharidů a jejich derivátů (14. 12. 2006)

70. Ing. Ondřej Jirsa
Predikce vlastností cereálních surovin, meziproduktů a výrobků (12. 12. 2007)

71. Ing. Ivan Švec
Reologie fermentovaných těst (12. 12. 2007)

72. Ing. Anežka Veselá-Trilčová
Využití fyzikálně-chemických metod při hodnocení kakaového prášku (6. 10. 2010)

73. Ing. Svatopluk Henke
Modelování, simulace a řízení separačních procesů (7. 12. 2010)

74. Ing. Jan Tůma
Příprava a charakterizace sorbentů na základě modifikovaných polysacharidů (10. 2. 2015)