Doc. Marie Hrušková, CSc.

NAROZENA 13. 4. 1949 ve STRAKONICÍCH


Vzdělání a zkušenosti

 • SPŠPT Pardubice (1964-69), obor zpracování obilí a krmiv
 • VŠCHT FPBT v Praze (1969 – 1974) – téma diplomové práce: “Matematicko-statistické vyhodnocení vztahu mezi reologickými vlastnostmi těsta a změnami způsobenými technologickými a chemickými zásahy”
 • VŠCHT FPBT (1974 – 1977) – aspirantura v oboru chemie a technologie poživatin, téma disertační práce: “Vliv soli na vlastnosti pšeničného těsta”
 • VŠCHT (2005) – habilitace v oboru technologie potravin, téma habilitační práce: ” Technologická jakost potravinářské pšenice a pšeničné mouky-metody hodnocení”
 • VÚMPP Praha (1974-1992)- samostatný vědecký pracovník, od 1986 vědecký tajemník ústavu
 • MILLS s.r.o. (1992-1997) – vedoucí akreditované laboratoře “Kvalita obilovin a mlýnských výrobků”
 • VŠCHT v Praze (1998)- samostatný odborný asistent v oboru cereální chemie a technologie na katedře chemie a technologie sacharidů
 • 2005-2010 docent I. v oboru cereální chemie a technologie VŠCHT Praha
 • 2010-současnost docent II. v oboru cereální chemie a technologie VŠCHT Praha

Pedagogické a výzkumné zaměření

 • Výuka předmětů Cereální chemie a technologie I. (cereální chemie, mlýnská technologie, technologie výroby těstovin), Cereální chemie a technologie II. (pekařská technologie, výroba trvanlivého pečiva a snack výrobků), Technologie sacharidů, Potravinářské technologie a biotechnologie, Technologie potravin I, Technologické výpočty.
 • Vybrané procesy potravinářských výrob (desintegrace, vysévání, sušení)
 • Hodnocení kvality cereálních surovin a výrobků (analytické metody, reologické zkoušky, pokusné laboratorní zkoušky pro pečivo, sušenky a těstoviny)
 • Hodnocení surovin pro vývoj cereálních výrobků s nutričním benefitem
 • Hodnocení nutriční hodnoty cereálních výrobků
 • Zkoušení kvality a technologického vlivu zlepšovacích přípravků a netradičních surovin pro výrobu pečiva, sušenek a těstovin
 • Konzultace diplomových a bakalářských prací a odborných projektů studentů

Vybrané publikace

  Hrušková M., Humpolíková P. (2001): Einsatz des Maturografen zur Bestimmung der Backeigenschaften von Weizenmehl. Getreide, Mehl und Brot, (4), 217-220, ISSN 0367-4177.

  Hrušková M., Machová D. (2002): Changes of Wheat Flour Properties during Short Term Storage. Czech J. Food Sci. (4), 125-130, ISSN 1212-18.

  Hrušková M., Kučerová I. (2003): Bewertung der Qualität von hefegelockerten Teigen mit dem Fermentograph. Getreide, Mehl und Brot, 57 (2), 85-89, ISSN 0367-4177.

  Hrušková M., Škodová V., Blažek J. (2004): Wheat Sedimentation Value and Falling Number, Czech J. Food Sci., 22 (2), 51-57, ISSN 1212 1800.

  Hrušková M., Švec I., Jirsa O. (2004): Milling Test of Different Wheat Varieties. Scientia Agriculturae Bohemica, 35 (4), 121-126, ISSN 1211-3174.

  Švec I., Hrušková M., Blažek J., Jirsa O. (2004): Baking Parameters of Wheat Variety from International Breeding Test. Getreidetechnologie, 58 (3), 145-151, ISSN 0367-417.

  Hrušková M., Švec I., Jirsa O. (2005): Pekařský potenciál komerční pšenice. Pekař a cukrář, 5, 20-23, ISSN 1213-2403.

  Blažek J., Jirsa O., Hrušková M. (2005): Prediction of Wheat Milling Characteristics by NIR Spectroscopy. Czech J. Food Sci., 23 (4), 145-151, ISSN 1212-1800.

  Švec I., Hrušková M., Jirsa O. (2006): Evaluation of Winter Wheat Varieties from Three Crop Years. Getreidetechnologie, 60, 78-86, ISSN 0367-4177.

  Švec I., Hrušková M., Jirsa O.: (2006) Influence of Milk Products on Fermented Dough Properties. Getreidetechnologie, 60, 161-166, ISSN 0367-4177.

  Jirsa O., Hrušková M., Švec I., Suchánek P (2007): Discrimination of Czech Varieties According to their Bread-baking Quality by NIR Spectroscopy. Getreidetechnologie, 61 (3), 150-154. ISSN 0367-4177.

  Švec I., Jirsa O., Hrušková M., (2007): Effect of Wheat Variety and Crop Year in Technological Quality Studied by Univariable and Multivariable Analyse. Czech J. Food Sci., 25 (4), 249-256, ISSN 1212-1800.

  Jirsa O., Hrušková M., Švec I. (2008): Near-infrared Prediction of Milling and Baking Parameters of Wheat Varieties. J. Food Engineering, 87, 21-25, ISSN 0206-8774.

  Švec I., Hrušková M., Jirsa O. (2009): Využití vícerozměrných statistických metod pro sledování jakostního profilu komerční pšenice. Chemické listy, 103, 172-178, ISSN 0009-2770.

  Švec I., Hrušková M., Vítová M., Sekerová H. (2008): Colour Evaluation of Different Pasta Samples. Czech J. Food Sci., 26 (6), 421-427, ISSN 1212-1800.

  Hrušková M.,. Bachanová M., Kubalová M., Švec I., Vaculová K. (2009): Analýza znaků pšeničné mouky, těsta a pečiva s přídavky bezpluchého ječmene, Ročenka Pekař a cukrář 2009 40-47, ISBN 978-80-903913-2-1.

  Švec I., Hrušková M. (2009): Modelling of Wheat, Flour and Bread Quality Parameters. Scientia Agriculturae Bohemica, 2 (40) 78-66, CS ISSN 1211-3174

  Hrušková M., Švec I. (2009): Wheat Hardness in Relation to the Other Quality Factors. Czech J. Food Sci., 27 (4), 240-248, ISSN 1212-1800.

  Hrušková M., Švec I. (2009): Špalda a kamut – užití celozrnné mouky ve směsi s pšeničnou polosvětlou. Mlynářské noviny XX, 1 (129), 3-8, ISSN 1214-6374.

  Švec I., Hrušková M. (2010): Evaluation of Bread Features. J. Food Engineering, 99,505-510, ISSN 0206-8774.

  Hrušková M., Švec I., Jurinová I. (2010): Quality Evaluation of Selected Tritordeum Lines. Scientia Agriculturae Bohemica, 41 (1), 49-54, CS ISSN 1211-3174.

  Švec I., Hrušková M. (2010): Interrelation of Food Wheat, Wheat Flour and Bread Quality Features. Getreidetechnologie, 63(1), 38-49, ISSN 0367-4177.

  Švec I., Hrušková M.,Krpálková M., Kostolanská M. (2011). Objektivní hodnocení střídy pečiva analýzou obrazu. Chemické listy, 105, 482-487, ISSN 0009-2770.

  Hrušková M., Kalasová E., Sekerová H., Švec I., Leitnerová D. (2011): Spotřebitelsky atraktivní druhy těstovin. Výživa a potraviny, 1, 2-6, ISSN 1211-846X.

  Hrušková M., Švec I., Sekerová H. (2011): Color Analysis and Discrimination of Laboratory Prepared Pasta by means of Spectroscopic Methods. Czech J. Food Sci., 29 (4), 346-353, ISSN 1212-1800.

  Hrušková M., Švec I., Karas J. (2012): Solvent retention capacity values in relation to the Czech commercial wheat quality. Int. J. Food Sci. Technol. 47, 2421-2428.

  Hrušková M., Švec I., Karas J. (2012): Relation between the grain hardness and other quality parameters of wheat. Sci. Agric. Bohem. 43 (2), 70-77.

  Švec I., Hrušková M. (2012): Mixolab Characteristics and rheological testing of non-fermented and fermented dough from Wheat/hemp composites, Cereal Technology (Getreidetechnologie) 3, 118-128.

  Hrušková M., Švec I. (2012): The Mixolab parameters of composite wheat/hemp flour and their relation to quality features. LVT- Food Science and Technology, ISSN 0023-6438, IF 2,292.

  Hrušková M., Švec I. (2012): Texture of bread from wheat/hemp composites, Cereal technology 67(2),70-79, ISSN 1869-2303.

  Hofmanová T., Švec I., Hrušková M. (2013): Nutritional Properties of Non-Traditional Seeds J. of Life Medicine, JLM (2), issue 1, January 2014 PP 10-14.

  Hrušková M., Švec I (2013): Milička habešská a možnosti užití pro potravinářské účely, Výživa a potraviny 4, str. 106-108.

  Švec I., Hrušková M. (2013): Crumb Evaluation of Bread with Hemp Product Addition by means of Image Analysis, Acta UASMB Brno, 6, LXI,1867-1872.

  Hrušková M., Švec I.(2014): Evaluation of Wheat composite flours with Hemp, Teff a Chia, Cereal Technology 01,16-22, ISSN 1869-2303.

  Hofmanová T., Švec I., Hrušková M. (2014). Nutritional properties of non-traditional seeds. J. of Live Medicine, 21(1), 10-14, ISSN 2329-5430.


Kontakt

  telefon: +420 220 443 206
  fax: +420 220 445 130
  e-mail: marie.hruskova@vscht.cz