Sugar exposition 2012

The unique collection of packaged sugars associated with filming of Czech Television will be held at the Department of Carbohydrates and Cereals On Thursday 19th April from 14:00 to 19:00 and on Friday 20th April from 9:00 to 19:00. You will be welcome to the library of the department (room B40).

Náplň výstavy: balené cukry všech velikostí a tvarů ze současnosti i z historie, z Evropy i dalších světadílů, speciality, sladidla, informace o sbírání cukrů

Příchod k místu výstavy: budova B, hlavní chodbou v přízemí doprava, první příčnou chodbou doleva (kolem respiria), na konci chodby opět doleva – Ústav sacharidů a cereálií (dříve Ústav chemie a technologie sacharidů) – knihovna ústavu B40 – bude značeno.