Přehled přístrojů

 

Označení přístroje

Výrobce

Použití přístroje

Kontaktní osoba

Jméno

Telefon

Farinograf

Brabender, SRN

Stanovení vaznosti pšeničné mouky a charakteristik při přípravě těsta

Ing. I. Švec

220 443 206

Extensograf

Brabender, SRN

Stanovení viskoelastických vlastností pšeničných těst

Ing. I. Švec

220 443 206

Amylograf

Brabender, SRN

Stanovení vlastností moučné suspense při zahřívání

Ing. I. Švec

220 443 206

Viskograf

Brabender, SRN

Stanovení vlastností moučné suspense při zahřívání, časové prodlevě a chlazení

Ing. I. Švec

220 443 206

Alveograf

Chopin, Francie

Stanovení viskoelastických vlastností pšeničných těst

Ing. I. Švec

220 443 206

Maturograf

Brabender, SRN

Stanovení vlastností fermentovaných těst při dokynutí

Ing. I. Švec

220 443 206

OTG

Brabender, SRN

Stanovení vlastností fermentovaných těst při pečení

Ing. I. Švec

220 443 206

Fermentograf

SJA, Švédsko

Stanovení vlastností kynutých těst v průběhu zrání

Ing. I. Švec

220 443 206

Laboratorní kynárna a pec

ZBPB, Polsko

Simulace pekařského procesu

Ing. I. Švec

220 443 206

Laboratorní extrudér KE 19/25 DN

Brabender, Německo

Vývoj extrudovaných výrobků

Ing. E. Šárka

220 443 115

Penetrometr PNR 10

Petrotest Instruments, SRN

Měření penetrace

Ing. I. Švec

220 443 206

FT-IR spektrometer

Perkin Elmer, SRN

Měření spekter v NIR a IR oblasti

Doc. A. Synytsya

220 443 116

UV4 UV-Vis spektrometr

UNICAM, VB

Měření absorpčních a difuzních spekter v UV-Vis oblasti, fotometrie

Doc. A. Synytsya

220 443 116

NIR a MID spektrometr Nicolet 6700

Thermo Fisher Scientific (USA)

Měření absorpčních a difusních spekter, kvantitativní analýza

Doc. A. Synytsya

220 443 116

Titrátor Karl Fischer, AF 8

Orion, Maďarsko

Stanovení obsahu vody

Prof. J. Čopíková

220 443 114

HPLC a SEC chromatografie

Sestava čerpadel a kolon

Detektor: Shodex RH01

Analýza monosacharidů, alditolů, oligosacharidů a polysacharidů

Prof. J. Čopíková

220 443 114

Plynový chromatograf s FID detektorem

2010 Shimadzu dual


Prof. J. Čopíková

220 443 114

Plynový chromatograf s hmotnostní detekcí (GC-MS)

Shimadzu, Japonsko

Strukturní analýza polysacharidů

Stanovení cukrů

Prof. J. Čopíková

Ing. Bleha

220 443 114

220 443 120

Aniontová chromatografie s pulzní amperometrickou detekcí (HPAEC-PAD)

Dionex Corporation Sunnyvale, USA

Stanovení sacharidů (monosacharidů, nižších i vyšších oligosacharidů), alditolů a aminokyselin

Ing. A. Hinková

Ing. S. Henke

Ing. S. Gillarová

220 443 111

220 443 120

HPLC – kationtová chromatografie s refraktometrickou detekcí

ECOM, ČR

Kolona: Ostion, Watrex ČR

Refraktometrický detector: RIDK 102, Laboratorní přístroje, ČR

Diferenční refraktometrický detektor: Shodex RI-71, Japonsko

Stanovení sacharidů

Ing. A. Hinková

Ing. S. Henke


Ing. S. Gillarová

220 443 111

Digitální refraktometr ABBEMAT

Dr. Kernchen, SRN

Stanovení sacharizace vzorků, možná i průtoková cela

Ing. S. Henke

220 443 111

Digitální polarimetr SUCROMAT VIS/NIR

Dr. Kernchen, SRN

Stanovení sacharosy polarimetricky v oblasti VIS/NIR

Ing. S. Henke

220 443 111

Kapilární izotachoforéza IONOSEP 2003

Recman, ČR

Stanovení aniontů a kationtů izotachoforeticky

Ing. S. Gillarová

220 443 111

Fibertec System

Tecator, Švédsko

Stanovení vlákniny potravy

Ing. M. Sluková

220 443 120

KJELTEC SYSTEM 1002: destilační jednotka KJELTEC 1002, mineralizační jednotka Digestor 2006

Foss Tecator, Švédsko

Stanovení bílkovin

Ing. I. Švec

220 443 118

Systém Glutomatic

Perten Innstruments AB, Švédsko

Stanovení množství mokrého lepku v pšeničné mouce a pšeničném šrotu. Následné stanovení gluten indexu podle Pertena (ICC standard č. 155, AACC 38-12). Stanovení suchého lepku.

Ing. E. Šárka

220 443 115

Soxtherm 200 automatic

Gerhardt, SRN

Stanovení obsahu tuku

Ing. E. Šárka

220 443 115

Digitalní mikroskop Nicon SM2-2T

Nicon, Japonsko

Analýza obrazu

Ing. E. Šárka

220 443 115

Systém obrazové analýzy vybavený kamerou Cohu 2252 TV CCD

Laboratory Imaging ČR

Analýza obrazu

Ing. I. Švec

220 443 206

Systém obrazové analýzy vybavený digitální barevnou kamerou Jenoptik (ProgRes CT3 3.15 MPix)

Laboratory Imaging ČR

Analýza obrazu

Ing. E. Šárka

220 443 115

Sprejová sušárna

Armfield, UK

Sušení, poloprovozní měřítko

Ing. V. Pour

220 443 111

Filmová odparka

Armfield, UK

Zahušťování roztoků za tmosferického tlaku i podtlaku, poloprovozní měřítko

Ing. V. Pour

220 443 111

Moduly pro membránovou filtraci: Mikrofiltrační (MF), ultrafiltrační (UF), nanofiltrační (NF) a

reverzní osmóza (RO)

TIA Bollene, Francie (UF, MF)

NF/RO system Bollene, Francie

MUF, Mikropur, ČR (UF, MF)

Mikropur, ČR (NF, RO)

Membránové separace v laboratorním i poloprovozním měřítku

Ing. V. Pour

Ing. S. Gillarová

220 443 111

220 443 111

Kontinuální chromatografická separace

KCHS-SMB-8-ND,VŠCHT Praha, Mikropur, ČR

Kontinuální chromatografická separace v poloprovozním měřítku

Ing. S. Henke

Ing. S. Gillarová

220 443 111

220 443 111