Výzkumná skupina výroby a nutriční hodnoty potravin

Výzkum je zaměřen na analýzu potravin zejména cereálních výrobků, na stanovení a zhodnocení nutriční (výživové) a senzorické hodnoty potravin s ohledem na technologický proces použitý při jejich výrobě. Dále se skupina zabývá novým a netradičním použitím obilovin, zejména ječmene a žita v potravinářství a vývojem nových cereálních výrobků.


 

Řešitelský tým

 

Řešená témata a oblasti výzkumu (aplikovaného výzkumu), kterým se věnujeme:

 • Vývoj a optimalizace tradičních i nových metod zpracování obilovin
 • Sledování vlivu technologie na obsah složek v potravinách
 • Analýza surovin, meziproduktů a výrobků z mlýnské a pekařské oblasti
 • Výživové, senzorické a zdravotní hodnocení nových cereálních výrobků.

 

Další aktivity

  Grantové projekty
  V rámci projektu NAZV č. QI111B053(VAK, s počátkem řešení v roce 2011, doba řešení 1.1.2011-31.12. 2014) s názvem „ Nové postupy pro využití zemědělských surovin a produkci hlavních druhů potravin zvyšujících jejich kvalitu, bezpečnost, konkurenceschopnost a výživový benefit spotřebitelů“ byl řešen vývoj nových pekařských výrobků s využitím ječmene.

   

  Renesance ječmene
  Aplikace ječmene v potravinářství, ječné perličky, ječné kvasy, ovocno-obilné chipsy, tepelné a biotechnologické úpravy ječných surovin.
  Renesance ječmene (Česká technologická platforma Potravinářské komory ČR)
  brožura RENESANCE JEČMENE 2012, aktualizace-nová brožura RENESANCE JEČMENE 2015 (vydání je plánováno na leden 2015)
  Více o ječmeni naleznete zde:
  http://www.socr.cz/file/1976/renesance-jecmene-ctp.pdf
  http://www.ceskapotravina.net/content/renesance-jecmene-publikace-ceske-technologicke-platformy-pro-potraviny

   

   

  Žitné centrum
  www.zitnecentrum.cz

   

  Univerzita třetího věku

  Vedení Univerzity třetího věku na FPBT VŠCHT,
  Obor: Potraviny a výživa (Sluková, Příhoda).

   

  Nejnovější kniha (vydání 2014)
  Slukova M.: Application of barley in cereal technology. V knize: Barley: Physical properties, genetic factors and environmental impacts on growth. Nakladatelství: Nova Science Publishers, Inc., Hauppauge, NY, USA. ISBN 978-1-62948-907-0
  https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=47416&osCsid=5e9a553a1b1129fed10cc0ad3598a587

   

   

   

  Od roku 2013 Dr. Sluková delegát Americká asociace cereálních chemiků (AACC) za Českou republiku,  doc. Příhoda – člen AACC jako senior.

   

Spolupráce (aplikovaný výzkum)

  Zeelandia, spol. s r.o., Malšice
  – vývoj nových a netradičních a pekařských výrobků

   

  MILCOM, a.s. Tábor

  – testování obilných výrobků v mlékárenském průmyslu, aplikace biotechnologie na syrovátku a obilné materiály


  Ječné chipsy se zeleninou (spolupráce MILCOM, a.s., Tábor)

   

  Extrudo, Bečice
  – výroba extrudovaných ječných výrobků

   

  PENAM, Brno
  – testování pekařských výrobků s nízkým obsahem soli

   

  MILBA-CZECH, Ústí nad Labem
  – sledování stárnutí pekařských výrobků, prodloužení trvanlivosti pekařských výrobků, aplikace zlepšujících pekařských výrobků

   

  Lyckeby-Culinar, a.s., Horažďovice

  – vývoj a analýza bezlepkových cereálních výrobků


  Bezlepkové cereální snack výrobky (spolupráce Lyckeby-Culinar, a.s., Horažďovice)

  Bezlepkové cereální snack výrobky (spolupráce Lyckeby-Culinar, a.s., Horažďovice)

   

  La Lorraine, Kladno
  – senzorická analýza nových chlebů, studie o zmrazených těstech a výrobcích

   

  KOMPEK, Kladno
  – studie o moderních možnostech zmrazování pekařských těst a výrobků

   

  Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů v ČR
  – konzultace, studie, brožura Jak poznat kvalitu? Chléb a pečivo
  http://www.bezpecnostpotravin.cz/UserFiles/publikace/WEB_SCS_Chleba.pdf

   

  Agrotest fyto, Kroměříž (Oddělení genetiky a šlechtění)

   

  VÚPP, Praha (Oddělení výživových látek)

   

  Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno
  – klinická studie testování zdravotních účinků beta-glukanů v ječných výrobcích

   

  Max-Rubner Institut, Detmold, Německo
  Společné publikace:

  Honcu I., Sluková M., Wiege B., Vaculová K., Fehling E.: Influence of the extrusion process on properties of  barley dietary fibre. 21th International Congress of Chemical and Process Engineering, CHISA 2014; 23.-27.8.2014 Praha, abstract on CD; ISBN 978-80-02-02555-9;

  Honcu I., Slukova M., Vaculova K., Wiege B., Fehling E., Lindhauer G.M.: New Czech and German barley varieties – the comparison of content and molar mass of beta-glucans and arabinoxylans. ICC International Symposium on Bioactive Compounds in Cereals Grain and Foods, str. 54, Vídeň, Rakousko, 24.-25.4.2014. ISBN 978-3-9503336-2-6;

  Honcu I., Slukova M., Vaculova K., Wiege B., Fehling E.: The comparison of beta-glucan content and molar mass in Czech and German barley waxy varieties. Proceeding of the 9th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience, str. 115-118, Praha, ČR. 6.-8.11.2013. ISBN 978-80-86238-58-6;

  Honcu I., Slukova M., Vaculova K., Wiege B.: The comparison of polysaccharide profile Czech and German barley. Proceeding of the 9th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience, str. 32-37, Praha, ČR. 6.-8.11.2013. ISBN 978-80-86238-58-6;

  Honců I., Wiege B., Hollmann J., Radosta S., Vorwerg W., Sluková M., Lindhauer M.G.: Testování nových postupů izolace a separace arabinoxylanů z pšeničných otrub. Sborník 60. konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2013; str. 49, celý text na CD. Srní, ČR, 14.-17.10.2013. ISBN 978-80-02-02500-9);

 

Galerie

Foto č. 1 z galerie: Výzkumná skupina výroby a nutriční hodnoty potravin
Foto č. 2 z galerie: Výzkumná skupina výroby a nutriční hodnoty potravin
Foto č. 3 z galerie: Výzkumná skupina výroby a nutriční hodnoty potravin