Technologická hala potravinářských a biochemických procesů | Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - Ústav sacharidů a cereálií

Technologická hala potravinářských a biochemických procesů

Tato technologická hala slouží pro laboratorní práce studentů a také pro výzkum a spolupráci s průmyslovými subjekty. Řada těchto zařízení je plně automatizována, umožňuje počítačový sběr dat a měření v poloprovozním měřítku.


 

Seznam přístrojů v Laboratoři potravinářských procesů a zařízení (S41, budova B)

 • Membránová filtrace (více o membránových zařízeních zde)
 • Diskontinuální a kontinuální chromatografie
 • Průtočný paster
 • Obrazová analýza
 • Analýza disperzí
 • Laserový čítač částic
 • Rektifikace
 • Lyofilizátor
 • Extrudér
 • Vakuová odparka se stoupajícím filmem
 • Sprejová sušárna

 

Kontaktní osoba:

  Ing. Vladimír Pour, CSc., pourv@vscht.cz, tel.: 220 443 111