Membránové separační procesy | Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - Ústav sacharidů a cereálií

Membránové separační procesy

Ústav sacharidů zaměřuje na testování a ověřování aplikačních možností tlakových membránových procesů (tj. mikrofiltrace, ultrafiltrace, nanofiltrace a reverzní osmózy) pro čištění a separaci nejrůznějších materiálů a surovin z potravinářského průmyslu a zemědělství. Kromě vlastních testů v laboratorním i poloprovozním měřítku, je pracoviště schopno provádět také veškeré rozbory pro zjištění separačního účinku membrán, měření výkonu, či navržení technologického postupu.


 

Kontaktní osoby:

 • Prof. Ing. Zdeněk Bubník, CSc., VŠCHT Praha, e-mail: zdenek.bubnik@vscht.cz, tel.: 220 443 112
 • Ing. Andrea Hinková, PhD., VŠCHT Praha, e-mail: hinkovaa@vscht.cz, tel.: 220 443 111
 • Ing. Vladimír Pour, CSc., VŠCHT Praha, e-mail: vladimír.pour@vscht.cz, tel.: 220 443 111
 • Ing. Svatopluk Henke, Ph.D., VŠCHT Praha, e-mail: svatopluk.henke@vscht.cz, tel.: 220 443 111
 • Ing. Simona Gillarová, VŠCHT Praha, e-mail: simona.gillarova@vscht.cz, tel.: 220 443 111

Cíle aplikací membránových technik:

 • Vyšší zhodnocení surovin, finálních a vedlejších produktů potravinářského průmyslu.
 • Následné využití odseparovaných látek v potravinášských i nepotravinářských odvětvích.
 • Snížení objemu odpadů.
 • Nahrazení energeticky náročných procesů (např. odpařování, destilace) levnějšími membránovými technikami.

Projekty:

 • Na technologickém zařízení se ověřovaly možnosti čištění a zahušťování vaječné melanže, potravinářských barviv (kulér), škrobových sirupů, meziproduktů cukrovarnického průmyslu (surová šťáva), či odpadních vod z výroby pryskyřic.
 • Dlouhodobě se zabýváme použitím membránových technik pro zpracování syrovátky, konkrétně ultrafiltrací pro izolaci a zahuštění bílkovin (poloprovozní měřítko), nanofiltrací pro separaci laktosy a odsolení syrovátky (testy na různých typech membrán a různých typech syrovátky – slaná, sladká, kyselá). Kromě reálných technologických materiálů se prováděly testy na modelových roztocích sacharidů a to převážně při testování parametrů nejrůznějších nanofiltračních membrán.
 • Spirálně vinuté membránové moduly v poloprovozním měřítku byly táž testovány pro separaci galaktooligosacharidů (GOS) z hydrolyzátů syrovátky připravených ve spolupráci s Ústavem mléka, tuků a kosmetiky.
 • V neposlední řadě jsou membrány využívány pro čištění roztoků před průmyslovou chromatografií.

Zařízení pro membránovou filtraci:

  Ústav sacharidů disponuje celou škálou zařízení pro tlakové membránové separace od MF po RO, využívající nejrůznější typy membrán (keramické tubulární, keramické rovinné, polymerní rovinné, spirálně vinuté, dutá vlákna, apod.). Detailní přehled dostupných filtračních zařízení je uveden zde.