Výzkumná skupina moderních potravinářských procesů

Výzkum je zaměřen na moderní, perspektivní procesy používané v potravinářských technologiích a biotechnologiích, při výrobě nových potravin s přidanou hodnotou a nutričním benefitem. Důraz je kladen na procesy vedoucí k minimalizaci zásahů do suroviny během výroby potravin, procesy s minimální spotřebou vody a energie a možnosti využití odpadních látek.


 

Řešitelský tým

 • Prof. Ing. Zdeněk Bubník, CSc., VŠCHT Praha, e-mail: zdenek.bubnik@vscht.cz, tel.: 220 443 112
 • Ing. Andrea Hinková, PhD., VŠCHT Praha, e-mail: hinkovaa@vscht.cz, tel.: 220 443 111
 • Ing. Vladimír Pour, CSc., VŠCHT Praha, e-mail: vladimír.pour@vscht.cz, tel.: 220 443 111
 • Ing. Svatopluk Henke, PhD., VŠCHT Praha, e-mail: henkes@vscht.cz, tel.: 220 443 111
 • Prof. Ing. Pavel Kadlec, DrSc., VŠCHT Praha, e-mail: pavel.kadlec@vscht.cz, tel.: 220 443 109
 • Doc. Ing. Evžen Šárka, CSc., VŠCHT Praha, e-mail: evzen.sarka@vscht.cz, tel.: 220 443
 • Ing. Simona Gillarová, VŠCHT Praha, e-mail: gillaros@vscht.cz, tel.: 220 443 111

Procesy a témata, kterým se věnujeme:

 • Krystalizace z roztoků, nukleace, měření metastabilní oblasti
 • Měření distribuce velikosti částic
 • Počítačová analýza obrazu
 • Granulometrie
 • Sušení a odpařování potravinářských materiálů (sprejová sušárna, vakuová odparka se stoupajícím filmem)
 • Vývoj nových postupů na izolaci sacharidů pomocí chromatografických metod, průmyslová chromatografie (Simulated Moving Bed Chromatography)
 • Využití membránových separačních procesů v potravinářství
 • Reologické chování potravin
 • Fotokatalytcké oxidační procesy v potravinářství
 • Extruze

 

Galerie

Foto č. 1 z galerie: Výzkumná skupina moderních potravinářských procesů
Foto č. 2 z galerie: Výzkumná skupina moderních potravinářských procesů
Foto č. 3 z galerie: Výzkumná skupina moderních potravinářských procesů

Další stránky v rubrice

1