Výzkumná skupina modelování a simulace potravinářských procesů a technologických celků

Jak už vyplývá z názvu, tato výzkumná skupina se věnuje matematickému modelování a simulacím procesů, které se jednak bězně používají v potravinářském průmyslu ale zároveň i procesům, které své uplatnění v potravinářství teprve hledají.


 

Řešitelský tým

 

Řešená témata

  • Simulace, modelování a bilanční výpočty technologických procesů
  • Databáze vlastností cukerných a škrobových roztoků
  • Vytváření rovnic a počítačových programů
  • Matematické modelování potravinářských procesů

 

Galerie

Foto č. 1 z galerie: Výzkumná skupina modelování a simulace potravinářských procesů a technologických celků
Foto č. 2 z galerie: Výzkumná skupina modelování a simulace potravinářských procesů a technologických celků
Foto č. 3 z galerie: Výzkumná skupina modelování a simulace potravinářských procesů a technologických celků