Laboratoř technologie cukru

Tato laboratoř se věnuje výzkumu a výuce v oblasti technologie výroby řepného cukru a všemu, co s touto technologií souvisí, tj. řešení technologických problémů, implementaci nových procesů a aplikaci moderních analytických metod.
V rámci této laboratoře pracují dvě výzkumné skupiny a to:


 

Řešitelský tým

Témata, kterým se věnujeme

  • Technologie cukrovarnické výroby
  • Provozní měření v cukrovarech
  • Analytika produktů a meziproduktů z cukrovarnické výroby
  • Analýza monosacharidů a oligosacharidů v potravinářských materiálech (Kationtová a aniontová chromatografie)