Aplikovaný výzkum

N. certikované metodiky

Neškrobové polysacharidy - obálka

Mgr. Andriy Synytsya, Ph.D., Ing. Eva Budilová, prof. Ing. Jana Čopíková, CSc.

METODIKA TŘÍDĚNÍ A VÝBĚRU JEČMENE S ODLIŠNÝM OBSAHEM NEŠKROBOVÝCH POLYSACHARIDŮ VYUŽITÍM FT-IR A FT-NIR

DEDIKACE: Metodika vznikla za finanční podpory Ministerstva zemědělství ČR při řešení projektu NAZV, č. QH91053 „Zlepšení kvality zrna ječmene využitím donorů diferencovaného obsahu přirozených látek s ambivalentním nutričním účinkem“

FULLTEXT v PDF