Schválená témata bakalářských prací pro akademický rok 2016/2017

Obor Technologie potravin

 

Název: Acetylace pšeničného A-škrobu.

Acetylation of wheat A-starch.

 • Vedoucí: Evžen Šárka, Doc. Ing. CSc.
 • Řešitel:

Název: Metody stanovení a frakcionace amylosy a amylopektinu ve škrobnatých materiálech.

Methods for determination and fractionation of amylose and amylopectin in starchy materials.

 • Vedoucí: Petra Smrčková, Ing. PhD.
 • Řešitel:

Název: Vliv přídavku různých typů vlákniny na kvalitu pekařských výrobků.

The effect of different dietary fibre on the quality of bakery products.

 • Vedoucí: Marcela Sluková, Ing. PhD.
 • Konzultant: Iva Wiege, Ing.
 • Řešitel:

Název: Identifikace frakcí obilných otrub a vliv jejich granulace na nutriční a senzorické vlastnosti pekařských výrobků.

The identification of cereal bran fractions and the effect of bran particle size on properties of bakery products.

 • Vedoucí: Pavel Skřivan, Ing. PhD.
 • Konzultant: Marcela Sluková, Ing. PhD.
 • Řešitel:

Název: Izolace a strukturní analýza polysacharidů z netradičních plodin.

Isolation and structural analysis of polysaccharides from non-traditional crops.

 • Vedoucí: Andriy Synytsya, Doc. Ing. PhD.
 • Řešitel:

Název: Analýza doplňků stravy obsahující sulfátované polysacharidy.

Analysis of food supplements containing sulphated polysaccharides.

 • Vedoucí: Andriy Synytsya, Doc. Ing. PhD.
 • Řešitel:

Název: Zvýšení nutriční hodnoty pekařských výrobků přídavky netradičních semen.

Increasing of nutritional value of cereal foods by means of nontraditional seed addition.

 • Vedoucí: Marie Hrušková, Doc. Ing. PhD.
 • Konzultant: Ivan Švec, Ing. PhD.
 • Řešitel:

Název: Uplatnění různých druhů vlákniny do vypichovaných sušenek.

Using of different sorts of fiber for plain cookies.

 • Vedoucí: Ivan Švec, Ing. PhD.
 • Konzultant: Marie Hrušková, Doc. Ing. PhD.
 • Řešitel:

Název: Izolace biologicky aktivních látek z přírodních materiálů pomocí membránových technik.

Isolation of biologically active compounds from natural material using membrane techniques.

 • Vedoucí: Andrea Hinková, Ing. PhD.
 • Konzultant: Vladimír Pour, Ing. CSc.
 • Řešitel:

Název: Studium zanášení membrán při membránové filtraci potravinářských a zemědělských produktů.

The study of fouling during membrane filtration of food and agricultural products.

 • Vedoucí: Vladimír Pour, Ing. CSc.
 • Konzultant: Andrea Hinková, Ing. PhD.
 • Řešitel:

Název: Separace oligosacharidů z potravinářských produktů pomocí chromatografických technik.

Separation of oligosaccharides from the food products by chromatographic techniques.

 • Vedoucí: S. Gillarová, Ing.
 • Konzultant: S. Henke, Ing. PhD.
 • Řešitel:

Název: Vývoj a analýza nových cereálních výrobků s přídavkem ovoce a jejich možnosti uplatnění v potravinářství.

The development of new cereal product with fruit and their potential in food industry.

 • Vedoucí: Marcela Sluková, Ing. PhD.
 • Konzultant: Blanka Pančíková, Ing.
 • Řešitel:

Název: Vliv granulace na zpracovatelské vlastnosti mouky.

The effect of particle size of flour on breadmaking properties.

 • Vedoucí: Pavel Skřivan, Ing. PhD.
 • Konzultant: Marcela Sluková, Ing. PhD.
 • Řešitel:

Název: Nové formy konopných produktů pro potravinářské užití.

New forms of hemp products for food using.

 • Vedoucí: Marie Hrušková, Doc. Ing. CSc.
 • Konzultant: Ivan Švec, Ing. PhD.
 • Řešitel:

 

 

Obor Forenzní analýza

Název: Změny chemických a fyzikálních vlastností při potravinářské extruzi.

Changes of chemical and physical properties during food extrusion.

 • Vedoucí: Petra Smrčková, Ing. PhD.
 • Řešitel:

 

 

Obor Biotechnologie léčiv

Název: Využití extruze škrobu k řízenému uvolňování léčiva.

Use extrusion of starch for controlled drug release.

 • Vedoucí: Evžen Šárka, Doc. Ing. CSc.
 • Řešitel:

Název: Izolace a strukturní analýza polysacharidů z léčivé dřevokazné houby Phellinus tuberculosus.

Isolation and structural analysis of polysaccharides from medicinal wood decay mushroom Phellinus tuberculosus.

 • Vedoucí: Andriy Synytsya, Doc. Ing. PhD.
 • Řešitel:

Poslední aktualizace: 22. únor 2016, 18:09

Tisk | E-mailem