Témata bakalářských prací pro akademický rok 2012/2013

Název: Hodnocení textury a barvy pekařských výrobků obrazovou analýzou

 • Title: Image analysis of bakery products texture and color
 • Vedoucí: Ing. Ivan Švec, PhD.
 • Konzultant:. doc. Ing. Marie Hrušková, CSc.
 • Student:

Název: Technologické vlastnosti kompozitní mouky s rosičkou krvavou

 • Title: Technological properties of composite flour with teff
 • Vedoucí: doc. Ing. Marie Hrušková, CSc.
 • Konzultant: Ing. Ivan Švec, PhD.
 • Student:

Název: Příprava a hodnocení těstovin s přídavkem ječmene

 • Title: Barley pasta evaluation and quality testing
 • Vedoucí: doc. Ing. Marie Hrušková, CSc.
 • Konzultant:. Ing. Ivan Švec, PhD.
 • Student:

Název: Metody stanovení aminokyselinového složení obilných bílkovin

 • Title: The methods of determination of cereal proteins amino acids
 • Vedoucí: Ing. Marcela Sluková, Ph.D.
 • Konzultant:
 • Student:

Název: Vliv procesů zpracování na obsah a kvalitu obilných bílkovin

 • Title: The effects of processing technology on content and quality of cereal proteins
 • Vedoucí: Ing. Marcela Sluková, Ph.D.
 • Konzultant: Ing. Nikoleta Velebná
 • Student:

Název: Vliv přídatných látek v cukrovinkách na chování dětí (rešeršní)

 • Title: The effect of additives in confectionery on children behaviour
 • Vedoucí: Ing. Marcela Sluková, Ph.D.
 • Konzultant:
 • Student:

Název: Vývoj nových bezlepkových potravin

 • Title:
 • Vedoucí: Ing. Marcela Sluková, Ph.D.
 • Konzultant: Ing. Iva Honců
 • Student:

Název: Změny vlákniny při technologii výroby pečiva

 • Title:
 • Vedoucí: Ing. Lucie Krejčířová, Ph.D.
 • Konzultant:
 • Student:

Název: Ječné pečivo – nové “funkční” výrobkyTitle:

 • Vedoucí: Ing. Lucie Krejčířová, Ph.D.
 • Konzultant:
 • Student:

Název: Identifikace beta-glukanu v potravinových doplňcíchTitle:

 • Vedoucí : doc. A. Synytsya
 • Konzultant:
 • Student:

Název: Identifikace kyseliny hyaluronové v kosmetických a potravinových doplňcích

 • Title:
 • Vedoucí : doc. A. Synytsya
 • Konzultant:
 • Student:

Název: Uplatnění technik infračervené spektroskopie (ATR a NIR) při analýze čokolády

 • Title:
 • Vedoucí : doc. A. Synytsya
 • Konzultant:
 • Student:

Název: Analýza povrchu čokolády

 • Title:
 • Vedoucí : prof. J. Čopíková
 • Konzultant:
 • Student:

Název: Reakční extruze nativních a modifikovaných škrobů

 • Title: Starch reactive extrusion of native and modified starches
 • Vedoucí: Ing. Evžen Šárka, CSc.
 • Konzultant: Ing. Jaroslav Koláček
 • Student:

Název: Obsah resistentního škrobu ve škrobových extrudátech

 • Title: Resistant starch in starch extrudates
 • Vedoucí: Ing. Petra Smrčková, PhD.
 • Konzultant:
 • Student:

Název: Perspektiva a současnost membránových separačních metod v potravinářském průmyslu (rešerše)

 • Title:
 • Vedoucí: Ing. Andrea Hinková, PhD.
 • Konzultant: Ing. Vladimír Pour, CSc.
 • Student:

Název: Možnosti uplatnění vysokoúčinné aniontové chromatografie pro analýzu nutričně významných složek potravin (rešerše)

 • Title:
 • Vedoucí: Ing. Andrea Hinková, PhD.
 • Konzultant: Ing. Marcela Sluková, PhD.
 • Student:

Název: Separační vlastnosti spirálně vinutých nanofiltračních membrán při dělení směsí sacharidů a solí

 • Title:
 • Vedoucí: Ing. Vladimír Pour, CSc.
 • Konzultant: Ing. Andrea Hinková, PhD.
 • Student:

Název: Ověření možnosti použití fotokatalýzy pro odstraňování biologicky neodbouratelných organických látek

 • Title:
 • Vedoucí: Ing. Vladimír Pour, CSc.
 • Konzultant:
 • Student:

Název: Frakcionace chemicky a biochemicky transformovaných přírodních materiálů preparativní chromatografií

 • Title:
 • Vedoucí : Ing. Svatopluk Henke, Ph.D.
 • Konzultant: Ing. Andrea Hinková, PhD.
 • Student:

Název: Chladicí krystalizace čistých a technických roztoků sacharozy

 • Title:
 • Vedoucí : Ing. Svatopluk Henke, Ph.D.
 • Konzultant: Ing. Vladimír Pour, CSc.
 • Student: