Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2014/2015

Bakalářské práce řešené v akademickém roce 2014/2015

 

Název: Vliv různých typů kvasů na kvalitativní vlastnosti pekařských výrobků.

 • Vedoucí: Marcela Sluková Ing. PhD.
 • Řešitel: Pavla Vydrová (TEPO)

Název: Obohacování polysacharidových filmů látkami z rostlinných extraktů.

 • Vedoucí: Andriy Synytsya doc. Mgr. PhD.
 • Řešitel: Štěpánka Kramářová (BL)

Název: Technologické vlastnosti kompozitních směsí s kaštanovou moukou.

 • Vedoucí: Marie Hrušková doc. Ing. CSc.
 • Řešitel: Ivana Kadlčíková (TEPO)

Název: Distribuce molekulových hmotností oligosacharidů  v medu a krmivech pro včely.

 • Vedoucí: Andriy Synytsya doc. Mgr. PhD.
 • Řešitel: Veronika Litresitsová (TEPO)

Název: Hodnocení textury pekařských výrobků obrazovou analýzou

 • Vedoucí: Ivan Švec Ing. PhD.
 • Řešitel: Denisa Burdová (TEPO)

Název: Stanovení organických kyselin a minerálů v medu pomocí izotachoforézy.

 • Vedoucí: Andrea Hinková Ing. PhD.
 • Řešitel: Lucie Kuncová (FA)

Název: Stanovení sacharidů a aminokyselin v potravinových doplňcích.

 • Vedoucí: Andrea Hinková Ing. PhD.
 • Řešitel: Markéta Válková (BL)

Název: Obsah rezistentního škrobu ve funkčních potravinách.

 • Vedoucí: Evžen Šárka doc. Ing. CSc.
 • Řešitel: Lenka Moravcová (TEPO)

Název: Nanofiltrace jako separační metoda pro získávání cenných látek ze sladké syrovátky.

 • Vedoucí: Vladimír Pour Ing. CSc.
 • Řešitel: Lucie Jandová (TEPO)

Název: Studium polymorfních vlastností mannitolu a jeho výskyt v surovinách a potravinách.

 • Vedoucí: Marcela Sluková Ing. PhD.
 • Řešitel: Šárka Jonová (BL)

Název: Vývoj a hodnocení kvality těstovin s přídavkem  nopálové a kaštanové mouky.

 • Vedoucí: Marie Hrušková doc. Ing. CSc.
 • Řešitel: Veronika Čápová (TEPO)

Název: Metody stanovení rozpustné a nerozpustné vlákniny potravy ve vybraných potravinách.

 • Vedoucí: Marcela Sluková Ing. PhD.
 • Řešitel: Kristýna Mázárová (FA)

Název: Využití chromatografie při hodnocení čokolády

 • Vedoucí: Jana Čopíková prof. Ing. CSc.
 • Řešitel: Olesya Makeeva (TEPO)

Název: Biotechnologická modifikace nutričních vlastností obilných otrub určených pro lidskou výživu.

 • Vedoucí: Marcela Sluková Ing. PhD.
 • Řešitel: Lenka Kumbárová (BL)

Název: Využití moderních analytických technik pro zkoumání bezpečnosti potravin.

 • Vedoucí: Andrea Hinková Ing. PhD.
 • Řešitel: Lucie Pfeiferová (FA)

Název: Reaktivní extruze škrobu pro farmaceutické aplikace.

 • Vedoucí: Evžen Šárka doc. Ing. CSc.
 • Řešitel: Vít Jankovec (BL)

Název: Uplatnění vibrační spektroskopie při hodnocení čokolády.

 • Vedoucí: Jana Čopíková prof. Ing. CSc.
 • Řešitel: Kateřina Chybová (TEPO)

Název: Stanovení oligosacharidů v hydrolyzátech pomocí kapalinové chromatografie.

 • Svatopluk Henke Ing. PhD.
 • Řešitel: Kateřina Čermáková (FA)

Název: Reologické vlastnosti kompozitních směsí s nopálovou moukou.

 • Vedoucí: Marie Hrušková doc. Ing. CSc.
 • Řešitel: Lucie Mrvíková (TEPO)

Název: Testování pekařských výrobků se sníženým obsahem sodíkových iontů.

 • Vedoucí: Marcela Sluková Ing. PhD.
 • Řešitel: Jiří Buble (TEPO)

Název: Aplikace membránových separačních technik v potravinářském průmyslu a zemědělství.

 • Vedoucí: Andrea Hinková Ing. PhD.
 • Řešitel: Alena Kollmannová (TEPO)

 

Diplomové práce řešené v akademickém roce 2014/2015

Název: Využití fyzikálně-chemických metod pro odbarvování cukerných šťáv.

 • Vedoucí: Svatopluk Henke Ing. PhD.
 • Řešitel: Simona Křížová (TEPON)

Název: Sorpční vlastnosti ovoce v cukrovinkách.

 • Vedoucí: Jana Čopíková prof. Ing. CSc.
 • Řešitel: Veronika Kortánková Bc. (TEPON)

Název: Využití rezistentního škrobu k fortifikaci potravinářských výrobků.

 • Vedoucí: Evžen Šárka doc. Ing. CSc.
 • Řešitel: Miroslava Kubová Bc. (TEPON)

Název: Charakteristiky kompozitních směsí s obsahem netradičních semen.

 • Vedoucí: Marie Hrušková doc. Ing. CSc.
 • Řešitel: Barbora Babiaková Bc. (TEPON)