Výroba potravin a nutriční hodnota, N321020, letní semestr 2017/2018 | Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - Ústav sacharidů a cereálií

Výroba potravin a nutriční hodnota, N321020, letní semestr 2017/2018

Anotace předmětu

Předmět bude pojednávat o vlivu jednotlivých technologických procesů na nutriční hodnotu potravin. Budou uvedeny a srovnány aspekty konvenčních, tradičních postupů používaných při zpracování surovin a nových, moderních postupy zpracování s minimálním zásahem na složky složení a vlastnosti potravin. Předmět se zaměří na možnosti ovlivnění podmínek technologie při zachování nutriční hodnoty potraviny a na využití odpadů potravinářského průmyslu pro separaci nutričně a zdravotně prospěšných látek.

Sylabus

 • Přehled potravinářských surovin a výrobků a jejich přínos ve výživě člověka z hlediska zpracovatelských procesů. Charakteristika složek potravin s ohledem na nutriční hodnotu.
 • Typy potravin se specifickými účinky na zdraví člověka. Výživová doporučení, zdravotní tvrzení, značení nutriční hodnoty potravin.
 • Chemické změny složek surovin a potravin při jejich zpracování.
 • Biochemické procesy při výrobě potravin a vliv fermentace na potraviny.
 • Technologické operace a procesy probíhající za teploty okolí, za zvýšené teploty a procesy související s odnímáním tepla.
 • Změny složek potravin při balení a skladování.
 • Vybrané technologické procesy, které mohou zásadně ovlivnit nutriční hodnotu jednotlivých zpracovávaných komodit: obiloviny a cereální výrobky, cukr, cukrovinky a výrobky ze škrobu, mléko a mléčné výrobky, tuky a oleje, ovoce a zelenina, vejce, maso a masné výrobky.

Rozvrh a program přednášek

 • Termín a místnost konání: pondělí, od 8.00 do 10.50 h, posluchárna B06
 • Zde najdete na začátku semestru podrobný rozvrh a témata jednotlivých přednášek.
 • Rozsah: 2/1, kz, 3 kredity
 • Forma: přednášky, cvičení
 • Garant předmětu: Ing. Marcela Sluková, Ph.D., vedoucí Ústavu sacharidů a cereálií, FPBT VŠCHT Praha, budova B, číslo dveří 38, tel.: 220 443 120
 • Přednášející: Ing. Marcela Sluková, Ph.D., Ing. Aleš Rajchl, Ph.D., Prof. Ing. Petr Pipek, CSc., Doc. Ing. Ladislav Čurda, CSc., Ing. Andrea Hinková, PhD.

Klasifikace a zkoušky

 • Ve zkouškovém období (květen - červen 2017) budou vypsány řádné termíny zápočtového testu.
 • Zápočtový test bude 2 h písemný test.
 • Klasifikace zápočtového testu: A … 90-100 bodů, B … 80-89 bodů, C …70-79 bodů, D … 60-69 bodů, E … 50-59 bodů, F … méně než 50 bodů.
 • Zápis do indexu provede Ing. Marcela Sluková, Ph.D., Ústav sacharidů a cereálií, budova B, přízemí, číslo dveří 38 ve vyhrazených hodinách.

Zde si můžete stahovat některé texty přednášek a cvičení:

Poslední aktualizace: 4. únor 2018, 11:28

Tisk | E-mailem