Odborný projekt v oboru Technologie potravin, N352004, zimní semestr 2017/2018

 Hodnocení odborných projektů

  • Výsledné hodnocení odborných projektů naleznete zde

 


 

Aktuální témata Odborných projektů v akademickém roce 2017/2018

Název česky
Vedoucí Obor práce
1 Studium vlivu membránových separačních procesů na kvalitu ovocných a zeleninových šťáv a extraktů Ing. Vladimír Pour, CSc. TEPON
2 Inovativní metody pro zvýšení stupně polymerace ve výživově významných polysacharidech Ing. Petra Smrčková, PhD. TEPON
3 Vliv membránových procesů a dalších technologických operací na antioxidační kapacitu fytolátek v potravinářských produktech a zemědělských surovinách Ing. Andrea Hinková, PhD. TEPON
4 Izolace a přečišťování frakcí polysacharidů z plodnic dřevních hub Doc. Mgr. Andriy Synytsya, PhD. TEPON
5 Izolace a přečišťování frakcí polysacharidů z netradičního ovoce Doc. Mgr. Andriy Synytsya, PhD. TEPON
6 Návrh a hodnocení kompozitních směsí a cereálních výrobků s konopnými produkty Doc. Ing. Marie Hrušková, CSc. TEPON
7 Extrakce polysacharidů z rostlinného a houbového materiálu za podpory mikrovlnného ohřevu Prof. Ing. Jana Čopíková, CSc. TEPON
8 Zesítěné škroby a jejich použití v cereálním průmyslu Doc. Ing. Evžen Šárka, CSc. TEPON
9 Nutriční význam vybraných polyfenolů v celozrnných moukách Ing. Marcela Sluková, PhD. TEPON
10 Sledování kvality speciálních mouk pro výrobu trvanlivého pečiva Ing. Lucie Jurkaninová, PhD. TEPON
11 Využití celozrnných mouk k přípravě kvasů a jejich zhodnocení Ing. Lucie Jurkaninová, PhD. TEPON
12 Kontinuální chromatografie pro separace hydrolyzátů galaktomannanů Ing. Svatopluk Henke, PhD. TEPON
13 Chromatografická izolace monosacharidů z přírodních zdrojů Ing. Svatopluk Henke, PhD. TEPON
14 Návrh a hodnocení kompozitních směsí pro sušenky s nutričním přínosem Ing. Ivan Švec, PhD. TEPON
15 Modelování procesů při stárnutí pečiva Ing. Pavel Skřivan, CSc. TEPON
1 Izolace a přečišťování frakcí polysacharidů z biomasy mikrořas Doc. Mgr. Andriy Synytsya, PhD. BLN
2 Chemické reakce nanočástic škrobu Doc. Ing. Evžen Šárka, CSc. BLN
1 Sledování rozkladu oxidované celulosy pomocí plynové chromatografie Prof. Ing. Jana Čopíková, CSc. FABI

Poslední aktualizace: 16. září 2015, 22:51

Tisk | E-mailem