Laboratoř oboru - N352014, letní semestr 2017/2018 | Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - Ústav sacharidů a cereálií

Laboratoř oboru - N352014, letní semestr 2017/2018

Organizace laboratoří

 • Pracovní doba v laboratoři: úterý 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
 • Návody pro laboratoře: stránky E-learning VŠCHT Praha
 • Úlohy z mikrobiologie (úlohy č. 11, 12 a 13) budou probíhat ve studentské laboratoři č. dveří 53 na Ústavu mléka, tuků a kosmetiky během dne ve dvou turnusech:
  I. turnus 8.00 - 13.00 hod. skupiny A, B, C, D, I
  II. turnus 13.00 - 18.00 hod. skupiny E, F, G, H, J
  Každý student pracuje samostatně. Rozdělení skupin do turnusů v jednotlivých týdnech bude upřesněno. Materiály a pokyny k mikrobiologickým rozborům budou k dispozici na webové stránce e-learning.
 • Před zahájením práce vedoucí úlohy prověří znalosti (písemně či ústně) studentů a vydá studentům potřebný materiál (reagencie, nádobí, vzorky apod.). Po skončení práce studenti vrátí nádobí a nespotřebovaný materiál. Ztráty nádobí či na jiném vratném materiálu budou připsány na účet příslušné skupiny či studenta a po skončení laboratoří bude provedena uzávěrka účtu. Protokoly (v elektronické formě na flash disku nebo soubor zaslaný emailem) studenti odevzdají vedoucímu práce nejpozději v den zahájení další úlohy. Protokol by měl obsahovat princip, naměřená data, výpočty, výsledky a závěr.
 • Protokoly (vytištěné nebo v elektronické formě na flash disku nebo jako soubor zaslaný emailem-záleží na dohodě s vedoucím práce) studenti odevzdají vedoucímu úlohy vždy do pátku příslušného laboratorního týdne. Berte v úvahu možnost vrácení chybného protokolu, a proto odevzdávejte protokol včas. Protokol by měl obsahovat princip práce, naměřená data, výpočty, výsledky a závěr. Vedoucí práce protokoly ohodnotí a hodnocení zašle emailem Ing. Slukové (Marcela.Slukova@vscht.cz) nejpozději do dalšího pátku po ukončení laboratorní úlohy.
 • Opravy a náhrady úloh
  - absence (nemoc, rodinné důvody) (nutno dodat potvrzený doklad Ing. Slukové)
  - chybné provedení úlohy
  - náhradní termín úlohy po individuální dohodě s vedoucím dané úlohy.
 • Klasifikace (vedoucí úlohy)
  - příprava na úlohu
  - práce v laboratoři
  - vypracování protokolu (správnost výpočtu, výsledky stanovení.
 • Závěrečný test je plánován na 29.5. 2018 od 8 do 10 h (nebo podle domluvy). Náhradní termín závěrečného testu bude upřesněn. Úspěšný závěrečný test je nutný pro získání klasifikovaného zápočtu.
 • Výsledná klasifikace = průměrná známka z přípravy + práce v laboratoři + hodnocení protokolu + hodnocení závěrečného testu.
 • Zápočet dostane ten, kdo absolvoval všechny úlohy, odevzdal protokoly, úspěšně absolvoval test a uhradil případné ztráty.
 • Vedením, zápisem splnění laboratoří do systému SIS a zápisem do indexu byla určena Ing. Marcela Sluková, Ph.D.

Seznam prací

1. Cukrovarnictví, cukrovinky

a:  Ing. Svatopluk Henke, Ph.D., Ing. Simona Gillarová; b: Ing. Roman Bleha

a. Rozbor bílého cukru, surového cukru a melasy
b. Spektroskopická analýza čokolád a produktů s kakaovým práškem

2. Kontrola jakosti jedlých mlýnských výrobků

Ing. Ivan Švec, Ingl Lenka Kumbárová, Ing. Lucie Jurkaninová, Ph.D.

a. Stanovení vlhkosti vzorků gravimetricky
b. Stanovení čísla poklesu
c. Hodnocení kvality bílkovin Zelenyho testem 
d. Stanovení retenční kapacity mlýnských výrobků

3. Škrob

Ing. Petra Smrčková, Phd.; Doc. Ing. Evžen Šárka, CSc.

a. Stanovení vlhkosti sypkého materiálu s využitím sušicích vah
b. Stanovení mokrého lepku a jeho kvality
c. Stanovení obsahu škrobu Ewersovou metodou
d. Proměření distribuce velikosti škrobových zrn

4. Analýza výrobků z ovoce a zeleniny

Ing. Eliška Václavíková, Ing. Ladislava Rýdlová

a. Titrační kyselost
b. Stanovení organických kyselin kapilární isotachoforesou
c. Stanovení vybraných kationtů kapilární isotachoforesou

5. Analýza masných výrobků

Ing. Tereza Škorpilová, Ing. Václav Pohůnek, Ing. Markéta Adamcová

a. Vaznost masa
b. Stupeň zrůžovění
c. Reziduální dusitany
d. Aktivita vody

6. Analýza bílkovin

doc. Ing. Ladislav Čurda, Ing. Nikolay Shakhno, Mgr. Alina Botvynko

a. Stanovení hrubých a čistých bílkovin metodou podle Kjeldahla
b. Spektrofotometrické stanovení bílkovin
c. Separace bílkovin pomocí RP-HPLC
d. Stanovení volných aminoskupin spektrofotometricky
e. Titrační kyselost a formolová titrace

7. Lipidické složení výrobků

Ing. Jan Kyselka, Ph.D., Ing. Miroslav Dragoun

a. Extrakce lipidů z výrobků
b. Příprava methylesterů mastných kyselin a analýza pomocí GC-FID
c. Stanovení čísla kyselosti, jodového čísla
d. Zastoupení lipidických složek metodou TLC

8. Funkční vlastnosti obalů potravin

Ing. Lukáš Vápenka, Ing. Vojtěch Kružík, Ing. Mariana Hanková

a. Stanovení propustnosti polymerních obalových materiálů pro kyslík
b. Gravimetrické stanovení propustnosti polymerních obalových materiálů pro vodní páru
c. Stanovení pevnosti polymerních obalových fólií v tahu
d. Stanovení specifické migrace vybraných látek z polymerních obalových materiálů do simulantů potravin

9. Distribuce velikosti částic a koloidní stabilita

doc. Jiří Štětina, CSc., Ing. Miroslava Mihulová

a. Stanovení velikosti částic dynamickým rozptylem světla
b. Stanovení závislosti zeta-potenciálu částic koloidního roztoku na pH
c. Stanovení distribuce velikosti částic laserovou difrakcí
d. Stanovení sedimentační stability emulse

10. Reologické vlastnosti a textura

Ing. Markéta Berčíková, Ph.D., Ing. Eva Némethová, Mgr. Yana Troshchynska

a. Stanovení viskozity nenewtonských kapalin rotačním reometrem
b. Hodnocení tvorby gelu a viskoelastických vlastností dynamickou oscilační reometrií
c. Empirické a imitativní metody hodnocení textury – penetrace, krájení, texturní profilová analýza

11. Mikrobiologický rozbor potravinářského výrobku plotnovou metodou a Mikrobiologická kontrola prostředí

Ing. Šárka Horáčková, CSc., Ing. Kristina Bialasová, Ing. Kateřina Solichová, Ph.D., Ing. Michaela Kosová, Ph.D., Ing. Monika Kumherová

a. Stanovení celkového počtu mikroorganismů, koliformních mikroorganismů, čeledi Enterobacteriaceae a kvasinek a plísní ve vybraném vzorku potraviny
b. Kontrola mikroflóry ovzduší, stanovení celkového počtu MO, kvasinek a plísní metodou spadu
c. Kontrola mikroflóry povrchových ploch metodou stěru

12. Identifikace bakterií

Ing. Šárka Horáčková, CSc., Ing. Kateřina Solichová, PhD., Ing. Michaela Kosová, Ph.D., Ing. Kristina Bialasová, Ing. Monika Kumherová

a. Izolace a konfirmace bakterie z čeledi Enterobacteriaceae
b. Identifikace neznámé bakterie (Gramovo barvení, KOH test, katalasový, oxidasový test, vybrané biochemické testy apod.)

13. Hodnocení bakteriálních, kvasinkových a plísňových kultur používaných v potravinářství
Klasifikace jednotlivých rodů běžně se vyskytujících plísní mikroskopicky

Ing. Šárka Horáčková, CSc., Ing. Kateřina Solichová, PhD., Ing. Michaela Kosová, Ph.D., Ing. Kristina Bialasová, Ing. Monika Kumherová

a. Hodnocení bakteriálních zákysových kultur (základní mezofilní, jogurtová kultura), mikroskopický obraz
b. Stanovení aktivní a titrační kyselosti, senzorické hodnocení
c. Mikroskopie kvasinek a plísní
d. Stanovení proteolytické aktivity plísňové kultury

Poslední aktualizace: 7. únor 2018, 14:16

Tisk | E-mailem