Frekventanti doktorského studia | Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - Ústav sacharidů a cereálií

Frekventanti doktorského studia


Frekventanti doktorského studia na Ústavu chemie a technologie sacharidů

A. Presenční forma studia

 • Ing. Roman Bleha
 • Český název práce: Analýza biologicky aktivních látek z netradičních potravinářských surovin.
  Anglický název práce:  Analysis of biologically active compounds from non-traditional food raw materials.
  Školitel: Doc. Mgr. Andriy Synytsya, PhD.

 • Jekaterina Baeva
 • Český název práce: Příprava a vlastnosti farmaceutických materiálů na bázi polysacharidů a dalších bioaktivních látek.
  Anglický název práce: Preparation and properties of pharmaceutical materials based on polysaccharides and other bioactive compounds.
  Školitel: Doc. Mgr. Andriy Synytsya, PhD.

 • Ing. Simona Gillarová
 • Český název práce: Separace směsí v potravinářských výrobách s užitím kontinuální chromatografie.
  Anglický název práce: Separation of mixtures in food industry using continuous chromatography.
  Školitel: Prof. Ing. Zdeněk Bubník
  Školitel specialista: Ing. Svatopluk Henke, PhD.

 • Ing. Blanka Pančíková
 • Český název práce: Sledování nutričních a zdravotních efektů při použití netradičních technologických postupů zpracování různých obilovin.
  Anglický název práce:
  Školitel: Doc. Mgr. Andriy Synytsya, PhD.

 

B. Kombinovaná forma studia

 • Ing. Iva Honců
 • Český název práce: Změny kvality a obsahu vlákniny potravy u obilovin během zpracování.
  Anglický název práce: Changes in the quality and content of dietary fiber in cereals during processing.
  Školitel: Doc. Ing. Evžen Šárka, CSc.

 • Ing. Jan Pravda
 • Český název práce: Příprava polysacharidových gelů s medicinálním využitím
  Anglický název práce: Preparation of polysaccharide gels with medicinal application
  Školitel: Prof. Ing. Jana Čopíková, CSc.

 • Ing. Jaroslav Koláček
 • Český název práce: Nové biodegradabilní materiály na bázi chemicky modifikovaného škrobu připravené s využitím extruze.
  Anglický název práce: New biodegradable materials based on modified starch using extrusion.
  Školitel: Doc. Ing. Evžen Šárka, CSc.

 • Ing. Tomáš Taubner
 • Český název práce: Příprava derivátů polysacharidů s aplikačním významem.
  Anglický název práce: Preparation of polysaccharide derivatives with application importance.
  Školitel: Doc. Mgr. Andriy Synytsya, PhD.

 • Ing. Veronika Kortánková
 • Český název práce:
  Anglický název práce:  
  Školitel: Prof. Ing. Jana Čopíková, CSc.

 • Ing. Miroslav Kubín
 • Český název práce: Sledování stárnutí pekařských výrobků
  Anglický název práce: Study of staling of cereal products 
  Školitel: Doc. Ing. Evžen Šárka, CSc.
  Školitel specialista: Ing. Marcela Sluková, PhD.