Celoživotní vzdělávání

 

Přednášky Univerzity třetího věku v zimním semestru 2018/2019 se konají ve středu od 14:00 do 18:50 hodin v posluchárně B 02

 

Další informace o celoživotním vzděláváním organizovaným VŠCHT Praha v rámci Univerzity třetího věku


 

Kurz organizovaný Ústavem chemie a technologie sacharidů:

Potraviny a výživa pro Univerzitu třetího věku na FPBT VŠCHT

Koordinátoři:

  • Doc. Ing. Josef Příhoda – garant kurzu
  • Ing. Marcela Sluková, PhD. - organizátor

Náplň kurzu:

Jedná se o čtyřsemestrální výuku (tj. 2 roky studia), ve které jsou přednášky a cvičení zaměřeny na základy výživy a konkrétní technologické zpracování potravin. Cílem kurzu Potraviny a výživa je popularizace zásad zdravé výživy a potravinářských oborů mezi seniory. Posluchači se seznámí s problematikou výroby potravin v celé její šíři a získají informace o moderních technologiích, směrech rozvoje jednotlivých odvětví a o současných trendech správné výživy a životosprávy pro jednotlivé kategorie obyvatelstva od dětské výživy až po seniory.

Budou též seznámeni s produkcí a sortimentem potravinářských výrobků a surovin včetně jejich kulinárního zpracování, s výrobou nových potravin, s funkčními potravinami a potravními doplňky apod.

V rámci výuky jsou uskutečňovány také exkurze do řady potravinářských i nepotravinářských podniků, např. do pivovaru, pekáren, mlékárny, těstárny, kosmetických firem, apod.