Studijní plán bakalářského studia v oboru Technologie potravin | Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - Ústav sacharidů a cereálií

Studijní plán bakalářského studia v oboru Technologie potravin

Bakalářské studium fakulty potravinářské a biochemické technologie v akademickém roce 2017/2018

 

Studijní program: Potravinářská a biochemická technologie

    Studijní obor: Technologie potravin
    Studijní obor: Technologie potravin (Univerzitní centrum VŠCHT Praha - Unipetrol)

 

Detailní informace o oboru Technologie potravin naleznete zde.

Úplný studijní program včetně názvů předmětů a počtu kreditů pro 1. - 3. ročník naleznete zde.

Seznam oborů, které můžete studovat v rámci bakalářského studija naleznete zde.

Poslední aktualizace: 11. září 2017, 15:13

Tisk | E-mailem