Studijní plán bakalářského studia v oboru Technologie potravin

Bakalářské studium fakulty potravinářské a biochemické technologie v akademickém roce 2018/2019

 


 

Studijní program: Potravinářská a biochemická technologie

Studijní obor: Technologie potravin
Studijní obor: Technologie potravin (Univerzitní centrum VŠCHT Praha - Unipetrol)
Studijní obor:Biochemie a biotechnologie
Studijní obor:Chemie a analýza potravin

 

Detailní informace o oboru Technologie potravin naleznete zde.

Úplný studijní program včetně názvů předmětů a počtu kreditů pro 1. - 3. ročník naleznete zde.

Seznam oborů, které můžete studovat v rámci bakalářského studija naleznete zde.