Ing. Bc. Roman Bleha

Narozen 28.3.1984

 


 

Student PhD.

 

  Téma dizertační práce: Analýza biologicky aktivních látek z netradičních potravinářských surovin.
  Anglický název: Analysis of biologically active compounds from non-traditional food raw materials.
  Školitel: Doc. Mgr. Andriy Synytsya, PhD.

 

Vzdělání a zkušenosti

 • 2012 – současnost: Doktorský studijní program v oboru Chemie a technologie potravin, Ústav sacharidů a cereálií, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, VŠCHT Praha
 • 2011 – 2012: Magisterský studijní program v oboru Technologie potravin, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, VŠCHT Praha
  Téma diplomové práce: Spektroskopická analýza květových a včelích pylů.
 • 2010 - Bakalářský studijní program v oboru Technologie potravin, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, VŠCHT Praha 
  Téma bakalářské práce: Analýza květových pylů pomocí FTIR a NIR spektroskopií s využitím statistických metod.
 • 1999 – 2004: Gymnázium Čakovice, 2004 - maturita

 

Zahraniční stáže

 • Listopad 2012: Nitra, Slovensko – Slovenská Poľnohospodárska Univerzita, rozlišování rostlinných vzorků, mikroskopické a spektroskopické metody.
 • Květen - červenec 2013: Aveiro, Portugalsko – Universidade de Aveiro, monosacharidy, analýza monosacharidů, methylační analýza polysacharidů; úplná hydrolýza, GC/MS, GC/FID.
 • Březen - srpen 2014: Seoul, Korejská republika - CUK (Catholic university of Korea), izolace, purifikace, strukturní analýza přírodních vzorků, testy buněčných kulur.

 

Odborné znalosti

 • Izolační, purifikační a extrakční techniky; screening analýza.
 • Měření a vyhodnocování FTIR, NIR, UV/VIS spekter.
 • Multivariační analýza (PSA, HCA), analýza sacharidů (GC/FID), methylační analýza (GC/MS).

 

Znalosti a dovednosti

 • Výpočetní technika: MS Office, Origin, Omnic, Statistica, TQ Analyst.
 • Jazykové dovednosti: angličtina B2, němčina A2.

 

Granty

 • IGA - VŠCHT Praha, 2013: Charakterizace včelího a plástevního pylu a jejich možné aplikace.
 • IGA - VŠCHT Praha. 2014: Charakterizace piolysacharidů a dalších biologicky aktivních sloučenin pocházejících z netradičních plodů.
 • IGA - VŠCHT Praha. 2015: Provozní kontrola potravinářských a farmaceutických materiálů.

 

Vybrané publikace

  1. Roman Bleha, Ji Sun Lee, Peter Capek, Radek Pohl, Hyun Bok Kim, Doo Jin Choi, Seul Lee, Jisun Lee, SeongJae Jang, Andriy Synytsya and Yong Il Park: Structure of an immunoactive polysaccharide isolated from Korean Mulberry fruit (Morus alba L.). 10 th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience, Prague, 22.–24.10. 2014, p. 21–26, ISBN 978-80-86238-70-8.

  2. Andriy Synytsya, Roman Bleha, Alla Synytsya, Radek Pohl, Kyoko Hayashi, Keiko Yoshinaga, Takahisa Nakano, Toshimitsu Hayashi, Mekabu fucoidan: Structural complexity and defensive effects against avian influenza A viruses, Carbohydrate Polymers, Volume 111, 13 October 2014, Pages 633–644.

  3. Goo Bon Geun; Baek Gu; Choi Doo Jin; Park Yong Il; Synytsya Andriy; Bleha Roman; Seong Dong Ho; Lee Choul-Gyun; Park Jae Kweon, Characterization of a renewable extracellular polysaccharide from defatted microalgae Dunaliella tertiolecta, Bioresource Technology, ID 43872764.

  4. Bleha R., Coimbra M. A., Čopíková J., Passos C., Synytsya An..: Isolation, structure and compositon of polysaccharides from wood – decay fungi. 9 th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience, Prague, 6.–8.11. 2013, p. 23–27, ISBN 978-80-86238-58-6.

  5. Bleha R., Votočková M., Machovič V., Synytsya An., Spectroscopic and statistical evaluation of bee pollen quality, Chemie je život, Brno, 6.12. 2013, ISBN 987-80-214-4823-0.

  6. Bleha R., Kucelová L., Brindza J., Synytsya An.: Spectroscopic discrimination of bee pollen and honeycomb pollen samples. CECE 2012 9 th International interdisciplinary meeting on bioanalysis,Brno, 1.–2.11. 2012, p. 39–45.

  7. Bleha R., Kucelová L., Brindza J., Synytsya An.: Bee pollens as food suplement: composition and source specificity. 8 th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience, Prague, 28.–30.11. 2012, p. 12–18.

  8. Synytsya An., Synytsya Al., Bleha R., Brindza J., Ostrovský R., Čopíková J., Nôžková J. (2011): Morphologic and spectroscopic analysis of sunflower (Heliannthus annuus L.) bee pollen. Potravinárstvo 5 (mim. č.), p. 308–313.

  9. Bleha R., Synytsya An., Synytsya Al., Brindza J., Čopíková J. (2011): Spectroscopic identification of fructose and hydrocolloids in bee pollen samples. 7th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience, 2.–4.11. 2011 Prague, Czech Republic, p. 77–78.

  10. Synytsya, An., Synytsya, Al., Bleha, R., Gróf, J., Nůžková, J., Ostrovský, R., Čopíková, J., Brindza, J.(2010): Nové trendy ve třídění a hodnocení kvality obnožkových pylů. Bezpečnost a kvalita surovin a potravin V., Nitra 3.–4.02.2010. Potravinárstvo 4 (mim. č.), p. 236–245.

  11. Synytsya An., Synytsya Al., Bleha R., Brindza J. (2009): Třídění květových a včelích pylů: využití spektroskopických a statistických metod. 61. zjazd chemikov, Vysoké Tatry, Slovensko, 7.–11.09.2009. ChemZi 5(9), p. 107.

 


Kontakt

  mobil: +420 777 886 837
  telefon: +420 220 443 116
  fax: +420 220 445 130
  e-mail: blehar@vscht.cz

   

Poslední aktualizace: 21. duben 2015, 22:53

Tisk | E-mailem