Ing. Petra Smrčková, PhD.

rozená Jankovská


narozena v roce 1972 v Hradci Králové


 

Vzdělání a zkušenosti

 • VŠCHT FPBT v Praze (1991 - 1998) Téma diplomové práce: Stanovení kyseliny ferulové (1998)
 • VŠCHT FPBT doktorské studium (1998 – 2003) Téma disertační práce: Studium minoritních látek vázaných na potravinářsky významné polysacharidy (2003)
 • od roku 1997 člen České společnosti chemické

 

Pedagogické a výzkumné zaměření

 • Enzymové metody stanovení celkového, rezistentního a poškozeného škrobu
 • Izolace polysacharidů (pektin, škrob) z rostlinných materiálů
 • Počítačová analýza obrazu (LUCIA Image Analysis)
 • Konzultace diplomových, bakalářských prací a odborných projektů
 • Výuka v laboratořích oboru a v laboratořích technologického projektu

 

Vybrané publikace

Konference (Postery)

  Jankovská P., Čopíková J., Sinica A.: Použití UV/Vis a NIR spektroskopie pro stanovení kyseliny ferulové a řepného pektinu, 11. Spektroskopická konference u příležitosti 50.let organizované spektroskopie v ČR, 28. 6. – 30.6., Praha 1999.

  Jankovská P. Čopíková J., Sinica A.: Determination of sugar beet pectin and ferulic acid in sugar beet pulp, 9th Bratislava symposium on saccharides, 3.8. – 8. 9., Smolenice 2000.

  Jankovská P., Čopíková J., Sinica A., Novotná M.: The effect of ferulic acid on the structure of plant cell wall and its determination Chemical Reaction in Foods IV, 20. – 22.9., Praha 2000.

  Sinica A., Čopíková J., Jankovská P.:Spectroscopic estimation of feruoyl groups in sugar beet pulp and pectin, 9e Symposium International – Les Macromolècules en sucrerie, 28.3., Reims 2002.

  Blaha L; Gottwaldova P, Hnilicka, F, Kadlec, P ; Jankovska P.,Kohout L.: Influence of 24-epibrassinolide on Characteristics and Germination of Seeds, Osivo a sadba: VII. Odborný a vědecký seminář, s. 66-72, 2005.

  Sarka E, Maixner J, Weider M, Smrckova P. Bubnik, Z: Shape and crystallinity of potato starch granule after wet ultrafine grinding, Conference: 7th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience 2 - 4.11., Praha 2011.

  Smrčková P., Hruskova, K.: Study of B- starch hydrolyzes products with various DE by GPC Conference: 7th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience 2 - 4.11., Praha 2011.

  Smrčkova P., Brányik T., Šárka E.,: Starch determination in nontraditional materials using Ewers polarimetric method, Conference: 8th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience 28 – 30.11., Praha 2012.

  Smrčková P., Saglamtas M., Hofmanová T, Šimková D., Šárka E.: Changes of resistant starch during extrusion process, Conference: 9th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience 6 – 8.11., Praha 2013.

Články

  Jankovská P., Čopíková J., Sinica A., Novotná M. (2000): The effect of ferulic acid on the structure of plant cell wall and its determination, Czech journal of Food Sciences (ISSN 1212 – 1800) 18: 182 – 183.

  Jankovská P., Čopíková J., Sinica A. (2001): The determination of ferulic acid in sugar beet pulp, Czech journal of Food Sciences (ISSN 1212 – 1800) 19: 143 – 147.

  Sinica A., Čopíková J., Jankovská P. (2003): Spectroscopic estimation of feruloyl groups in sugar beet pulp and pectin, International sugar journal (UK ISSN 0020 – 8841) 105 (1258): 481-488.

  Šárka E., Čopikova J., Smrčkova P. (2013): Extrusion Process in Cereal and Confectionery Technologies, Listy cukrovarnícké a řepařské (ISSN 1210-3306) 129: 350 – 354.

  Smrčková P., Horský J., Šárka E., Koláček J., Netopilík M., Walterová Z., Kruliš Z., Synytsya A., Hrušková K. (2013) Hydrolysis of wheat B-starch and characterisation of acetylated maltodextrin, Carbohydrate Polymers (ISSN: 0144 – 8617), 98: 43 – 49.

  Šárka E., Smrčková P., Seilerová L. (2013) Resistant and Slowly Digestible Starch, Chemické listy (ISSN: 0009-2770) 107: 929 – 935.

 

Kontakt

  telefon: +420 220 443 115
  fax: +420 220 445 130
  e-mail: Petra.Smrckova@vscht.cz

Poslední aktualizace: 15. říjen 2012, 13:07

Tisk | E-mailem