Prof. Ing. Pavel Kadlec, DrSc.

NAROZEN 24.5.1940 v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

 


 

Vzdělání a zkušenosti

 • VŠCHT FPT v Praze (1957 - 1962)
 • VŠCHT FPT(1963 - 1967) - aspirantura v oboru chemie a technologie poživatin, téma disertační práce: "Ionexové membrány v cukrovarnictví"
 • VŠCHT (1975) - habilitace v oboru technologie cukru, téma habilitační práce: " Studie o vlastnostech cukerných roztoků a o výpočtech technologických schémat výroby cukru"
 • VŠCHT (1988) - DrSc., téma práce: "Vlastnosti cukerných roztoků a meziproduktů při výrobě cukru"
 • 1962 - 63 chemik a technolog v cukrovaru Hodonín od roku 1967 odborný asistent v oboru technologie cukru na katedře chemie a technologie sacharidů VŠCHT
 • 1977-1989 - docent a od r. 1989 profesor v oboru technologie cukru
 • 1981-1993 vedoucí ústavu chemie a technologie sacharidů
 • 1993 - 2000 - děkan fakulty potravinářské a biochemické technologie VŠCHT
 • člen redakční rady časopisu Listy cukrovarnické a řepařské, člen vědecké rady FPBT, člen Českého komitétu pro potravinářské vědy a technologie při AV ČR, člen Scientific Committee ESST (dříve C.I.T.S.)

 

Pedagogické a výzkumné zaměření

 • výuka předmětů Technologie potravin oboru I - Technologie cukru, Potravinářské technologie a biotechnologie, Technologie potravin I
 • výpočty technologických schémat; měření, výpočty a vyhodnocení fyzikálních vlastností cukerných roztoků; modelování technologických operací, bilanční a energetické výpočty; krystalizace sacharosy; hodnocení chemického složení a technologické jakosti cukrovky; chemické a biochemické změny při klíčení luštěnin; aplikace mikrovlnného ohřevu při zpracování luštěnin, rýže a obilovin
 • editor knih v řadě monografií Technologie potravin: Přehled tradičních potravinářských výrob (2012), Procesy a zařízení v potravinářství a biotechnologiích (2013), Potravinářské zbožíznalství (2014), Měření a řízení v potravinářských a biotechnologických výrobách (vyjde v r. 2015)

 

Publikační činnost


 

Kontakt

  telefon: +420 220 443 109
  fax: +420 220 445 130
  e-mail: pavel.kadlec@vscht.cz

Poslední aktualizace: 17. listopad 2014, 11:02

Tisk | E-mailem